Irland: Rösta Ja till samkönade äktenskap

2015-05-07 14:18:26


Mycket pekar mot att det blir ett ja till samkönade äktenskap i den irländska folkomröstningen den 22 maj.

Den radikala Ja-kampanjen lanserades av ROSA (For Reproductive rights, against Oppression, Sexism & Austerity) och stöds av alliansen emot åtstramningar, AAA (Anti-Austerity Alliance) och Socialist Party (CWI Irland). Kampanjen manar till en Ja-röst i folkomröstningen den 22 maj om rätten till samkönade äktenskap liksom till behovet av en bred kamp för fullständiga rättigheter för hbtq-personer.

En Ja-röst skulle vara ett stort steg framåt mot lagstadgad jämställdhet för samkönade par. Opinionssiffrorna tyder på att lagförslaget troligen kommer att gå igenom. Detta är ett tecken på hur arbetarklassen i Irland nu föredrar ett mer progressivt och sekulärt samhälle. Den katolska kyrkan och dess konservativa, högerpolitiska ideologi är i en allt mer förtvinande minoritet. Dess inflytande går dock inte att undvika.

Den katolska doktrinens närvaro i skolor och sjukhus innebär att hbtq-personer aldrig kommer att bli verkligt befriade från förtryck, samtidigt som skolorna lär ut att homosexualitet är ”gravt immoraliskt”.

Därför är det viktigt att vi inte lättar på trycket. Vi måste mobilisera massorna för att rösta på vad som skulle vara ett historiskt genombrott för hbtq-rättigheter och ett massivt steg bort ifrån historiens repression då den katolska kyrkan styrde. Vi måste använda det momentum som finns för kampanjen för att få till stånd en verklig förändring och utmana homofobin inom alla skikt av samhället.

Den vänstersinnade Ja-kampanjen står för:

  • Krav på att kyrkan och staten separeras med sekulär och omfattande sexualundervisning som en del av skolans läroplan.
  • Avskaffa alla homofobiska lagar såsom sektion 37.1 av Employment Equality Act,  som tillåter skolor att avskeda eller att inte anställa människor vars sexuella oirentering, könsidentitet eller familjestatus inte går i linje med dess religiösa etos. Även förbudet mot att män som har haft sex med andra män inte får donera blod måste upphöra.
  • Länka samman kampen för hbtq-rättigheter med andra progressiva rörelser såsom kravet för att upphäva den åttonde tilläggslagen och lagstifta för rätten till abort.
  • Att offentligt fördöma den homofobiska Nej-sidan som påstår att de har samhällets och barnens intresse som fokus i deras kampanj. De ignorerar att hbtq-personer redan uppfostrar barn, men inte har rätt till samma rättigheter och stöd som heterosexuella par. Nej-sidans oro för barnen klingar också falskt sett till deras brist på motstånd mot regeringens nedskärningar inom utbildningssektorn, hälso- och sjukvård samt barnbidragen. 

Dessa krav kommer inte att vinnas om vi inte pressar regeringen till handling. Folkomröstningen den 22 maj borde ses som ett resultat av en lång gräsrotskampanj. Vi kan inte förlita oss på att Fine Gael/Labour-regeringen ska få till stånd verklig jämställdhet.

Regeringen står i spetsen för ett rakt igenom ojämställt samhälle där de rikaste 300 personernas förmögenhet växte med 34 miljarder euro (317 miljarder kronor) de senaste fem åren. Samtidigt har arbetarklassen fått utstå ett snabbt förfall av sina levnadsvillkor på grund av åtstramningspolitiken.

Regeringens ogenerade hållning mot ekonomiskt stöd till människor i behov utav det och dess vägran att hålla en folkomröstning för att upphäva den åttonde tilläggslagen borde tydliggöra att de inte direkt står för att bevilja förtryckta människor lika rättigheter. Etablissemanget kan inte stänga ute det massiva missnöjet med det bakåtsträvande och åtstramningsdrabbade Irland. Den radikala Ja-kampanjen kommer att fortsätta hålla trycket uppe. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!