Irland: ULA är ett historiskt genombrott

2011-04-06 15:02:03
Enda Kenny, partiledare för det konservativa partiet Fine Gael, valdes till posten som Irlands premiärminister. Michael Martin, partiledare för Labour, gav sitt stöd, trots att den nya regeringen helt enkelt kopierat den politik som förts av koalitionen mellan det tidigare största högerpartiet Fianna Fáil och de Gröna (som i sin tur kopierade den ifrån IMF och EU).

Joe Higgins, från Socialist Party (CWI på Irland) och United Left Alliance, levererade ett svidande tal när riksdagen (the Dáil) öppnade, som brännmärkte den nya regeringen och drog upp riktlinjerna för den roll som Socialist Party och United Left Alliance vill spela i kampen mot regeringens attacker och i att bygga upp ett verkligt vänster- och socialistiskt alternativ. Även den andra nya Socialist Party-parlamentsledamoten Clare Daly samt tre andra ULA-parlamentsledamöter talade.

United Left Alliance har sedan dess bildande i oktober förra året haft den inverkan som var avsikten.
I början av 2010 verkade det för många som att den då styrande koalitionen mellan Fianna Fáil och de Gröna hade ridit ut stormarna från Lissabonfördraget, omförhandlingarna av regeringsprogrammet och den dra- koniska åtstramningsbudgeten. Detta berodde främst på de fackliga ledarnas kapitulation, men för en del framstod det som att regeringen kanske skulle kunna lyckas uppnå lite lugn, ro och stabilitet.
Socialist Partys perspektiv var dock att krisen skulle förvärras och att regeringen sannolikt vara på fallrepet vid årets slut. Detta var grundvalen för att vi återupptog diskussionerna om en allians som ledde till ULA.
Det visade sig att ULA bildades vid precis rätt tidpunkt, när krisen tillspetsades. När då EU och IMF gjorde entré signalerade Labour sin kapitulation inför åtstramingarna, medan Sinn Féin (ett republikanskt parti som historiskt stått nära IRA) lanserade en vältalig men i grunden fejkad opposition, med tanke på de stora nedskärningar som de genomför på Nordirland. Att ULA fanns som en verklig opposition, med ett antikapitalistiskt alternativ, var i denna situation avgörande.

Det var en stor framgång att få fem parlamentsledamöter valda. Även om de flesta av eller alla kanske kunde ha blivit invalda ULA förutan, är dess bildande viktigt av andra skäl. Om ULA inte hade bildats skulle det idag utan tvekan ha pågått ett virrvarr av diskussioner bland de oberoende/vänsterparlamentsledamöterna, med möjligheter till framväxten av en politisk grupp som skulle ha varit mycket mer allmänt vänster och potientiellt utan någon principiell grund att stå på.
Trots att ULA:s program inte är uttalat socialistiskt är det konsekvent i förkastandet av kapitalismen och generellt vänster- inriktat. Det kan därför fungera som ett ankare och hjälpa till med att försäkra att ULA klart och tydligt skiljer ut sig ifrån Labour och Sinn Féin och pekar på en verklig väg ut ur krisen. Socialist Party anser att ULA borde anta ett fullt ut socialistiskt program, men vi erkänner att ULA-programmet hittills har haft en effekt och att det är ett steg framåt att bygga vidare på.
ULA befinner sig nu i en position där vi måste kämpa för att ta på oss rollen som den verkliga vänster- och socialistiska oppositionen i Dáil, och vi är väl placerade för att utgöra den principiella kärnan omkring vilken ett nytt parti för arbetarklassen kan bildas.
Den omedelbara uppgiften är att konsolidera alliansen politiskt och organisatoriskt, men samtidigt måste vi gå på offensiven, särskilt i Dáil mot regeringen.
Vi borde sätta oss i rörelse för att bilda lokala ULA-grupper där de lokala lanseringarna av ULA har ägt rum. Knappt 2 000 personer deltog på dessa lanseringsmöten. Olyckligtvis blev bara en minoritet av dessa faktiskt aktiva i valkampanjerna, men vi behöver nu också lansera oss i några av de nyckel-städer som ännu inte har berörts.

Socialist Party anser att ULA borde lansera ett nytt parti för arbetarklassen. Frågan är inte om, utan när. ULA behöver klargöra sitt program, sina perspektiv och sin orientering. De bästa villkoren för ett nytt parti skulle vara vid ett opinionsskifte mot den nya regeringen, baserat på motstånd mot dess åtstramningspolitik, på en radikalisering och på utvecklandet av aktiviteter och kamp på arbetsplatserna, i bostadsområdena och bland de unga.

Kevin McLoughlin
Socialist Party (CWI Irland)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!