Irländska valet: Medvind för United Left Alliance

2011-02-09 12:35:12
Den 25 februari är det val på Irland. I valet utmanas det politiska etablissemanget av det nya vänsteralternativet United Left Alliance (ULA), en enhetslista som har initierats av Socialist Party (CWI på Irland).

Även media har tvingats spegla att ULA ställer upp. Det talas nästan dagligen om ULA:s kandidater i me­dia.
I opinionsundersökningar särredovisas inte ULA, utan ingår i kategorin ”oberoende kandidater”. Opi- nionsundersökninger ger oberoende kandidater, varav det stora flertalet är ULA:s, 10-15 procent.
I valet försöker även Sinn Féin ge sken av att vara ett vänsteralternativ och motståndare till de stora nedskär­ningar som genomförs.
– Men i Nordirland, där partiet sitter med i regeringen, har de varit med och röstat för nedskärningspaket, berättar Matthew Waine, medlem i Socialist Party och ledamot i Dublin Wests kommunfullmäktige. Sinn Féin är ett radikalt borgerligt-nationalistiskt parti. När det gäller kampen för högre lön vill de inte alliera sig med arbetarklassen av rädsla för att stöta sig med de småföretagare som vill sän­ka lönerna.

– ULA är ett brett och verkligt vänsteralternativ med fler aktivister än vad någon av våra organisationer och nätverk själva kan mobilisera. Vi kontaktas dagligen av människor  som vill veta mer om ULA.
– Organisatoriskt står vi oerhört starkt rustade för den här valkampan­jen, men pressen är också stor. De etablerade partierna har enorma resurser till sitt förfogande, medan vi förlitar oss på ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar från medlemmar och sympatisörer.
– För att lösa Irlands kris krävs ett klart socialistiskt program, ett kampprogram som förklarar vad som behövs för att omkullkasta det kapitalis- tiska systemet.
Den ekonomiska situationen för arbetare och fattiga i Irland kommer att försämras avsevärt under de kommande åren. Redan nu är det många arbetare, framförallt inom byggbranchen, som har stora problem med att klara mat och hyra.

– Och år 2012 och 2013 planeras nya attacker på arbetarna och nya skattehöjningar. Allt för att regering­en ska kunna klara av de stigande lånekostnaderna. År 2014 kommer den irländska regeringen att betala 10 miljarder euro (90 miljarder kronor) enbart i räntor.
– Därför är United Left Alliance en oerhört viktig plattform i rätt tid. Inte bara för att vi uppmanar till kamp i dag, utan också för att förbereda inför byggandet av en ny antikapitalistisk rörelse och morgondagens masskamp, avslutar Matthew Waine.
Amer Mohammed Ali

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!