Jemen – en humanitär katastrof utan motstycke

2017-12-13 23:16:17
Kriget i Jemen har orsaket en humanitära kris utan motstycke. Den Saudi-ledda alliansens krig och blockad mot Jemen hotar nu att orsaka den värsta hungersnöden som världen sett på flera decennier. Det är främst ett krig mot landets barn. Var tionde minut dör ett barn i Jemen till följd av krig, sjukdomar och svält.

Saudiarabiens upptrappade svält- och bombkrig mot Jemen i november, följt av expresidenten Ali Abdullah Saleh död i början av december, utgör en ny våldsam vändpunkt i kriget.
Jemen är Mellanösterns fattigaste land. När massorna år 2011, inspirerade av kampen i andra delar av regionen, började gå ut på gatorna mot de omänskliga sociala förhållandena, de groteska orättvisorna samt det korrupta styret tändes ett hopp om en ny framtid. Revolten i Jemen, som pågick under nära ett år, kom till sist att tvinga presidenten Ali Abdullah Saleh att avgå. Saleh hade under sina 33 år vid makten hunnit med att samla på sig en enorm rikedom – en halv miljard kronor – och hans avgång var en seger för masskampen. Men utan egna organisationer och ett revolutionärt program var det inte möjligt att konsolidera denna framgång.
Istället kom den nya koalitionsregering som bildades efter Salehs avgång i november 2011 att utses från ovan och i enlighet med önskan hos Gulfstaternas samarbetsråd (GCC). GCC hade ingripit efter att Saleh misslyckades med att slå ner massornas revolt för att avleda och splittra kampen samt säkra att den gamla eliten blev kvar vid makten. Symptomatiskt är att Mansour Hadi Abdrabbuh utsågs till ny president, som i 17 år har varit Salehs vicepresident.
Saleh, som fick immunitet, blev kvar i Jemen och kunde fortsätta att leda sitt parti som på engelska heter General Peoples Congress (GPC).

Den regering som tog vid efter 2011 var svag, splittrad och oförmögen att ena landet. Den rymde inom sig reaktionära grupper som alla hade sin egen dagordning och som bara väntade på att med hjälp av miliser kunna dra fördel av det nya läge som massrevolten hade skapat. Och utanför regeringen fanns rörelser, främst Huthirebellerna eller Huthirörelsen i norr, men också separatister i söder, med samma ambition.
Huthirebellerna har hämtat sitt stöd från delar av shiabefolkningen i landets norra del. Huthirörelsen, som företräder en särskild gren inom shiaislam, zaidism, utkämpade totalt sex krig mot Salehs regim under 2004 och 2010. Men efter 2011 och som en del i sin strävan att ta makten kom man att bilda en allians med Saleh och hans parti GPC. År 2014 tog Huthirörelsen över huvudstaden Sanaa och norra Jemen. Även i söder avancerade Huthirörelsen och den nye från ovan tillsatte presidenten Hadi tvingades fly till Saudiarabien. Det är bakgrunden till det krig mot Jemen som den Saudiledda koalitionen, som till en början bestod av tio länder, inledde i mars 2015 och som fick stöd av USA, Storbritannien och andra imperialistiska makter.

Men trots Saudiarabiens förödande bombkrig, svältblockader och Förenade Arabemiratens militära ingripande i södra Jemen förblev Huthirörelsen kvar vid makten i Saana och i norr där ungefär hälften av befolkningen bor.
Det är för att om möjligt bryta detta dödläge som Saudiarabien med flera övertalade (eller mutade) Saleh att överge den redan sköra alliansen med Huthirebellerna och försöka ta över Saana med hjälp av det som fanns kvar av den gamla arméns Republikanska garde (elittrupperna) som letts av Salehs son. För att bistå Saleh hade Saudiarabien inlett en total blockad av norra Jemen under november. All tillförsel av mat, medicin och bränsle stoppades. Men det upptrappade svältkriget bidrog till att ytterligare försvaga en redan starkt diskrediterad Saleh.
Alliansen mellan Saleh och Huthirörelsen var i mångt och mycket en allians endast till namnet. Från första stund utgjorde Huthirebellerna och de ”revolutionära” kommittéer man hade bildat den verkliga makten.
Huthirebellernas maktutövning vilar i första hand inte på något starkt folkligt stöd, utan på militär och ekonomisk dominans samt det avskräckande alternativet – en marionettregim upprättad av Saudiarabien och västimperialismen. Det 33 månader långa bomb- och svältkriget mot Jemens invånare i allmänhet och barnen i synnerhet ger en bild av vad det skulle vara för regim. Svarta börs-affärer, beskattning och export av olja (smuggling) genererar hela tiden nya inkomster till Huthi och ger möjligt att öka dess vapenarsenaler.

Som socialister ger vi inget stöd till Huthirörelsen och dess militaristiska, sekteristiska och förtryckande maktutövning. Som socialister är vi självfallet absoluta motståndare till Saudiarabiens med fleras krig mot Jemen och Huthi. Det är ett krig, med bland annat vapen från Sverige, som bedrivs för att plundra landet och upprätta en marionettregim samt stärka Saudiarabiens, Förenade Arabemiraten och andra reaktionära regimers ställning i regionen.
Det Saudi-ledda kriget mot Jemen är en del i USA-imperialismens försök att begränsa Irans växande inflytande i Mellanöstern (Iran stödjer Huthirebellerna). Det är också därför som USA inte bara beväpnar Saudiarabien till tänderna, utan också aktivt deltar i kriget. Som socialister ger vi däremot allt stöd till den modiga kamp som strejkande lärare och vårdanställda bedriver för att få ut den lön som de inte har fått på ett år.
Salehs försök att störta Huthirebellerna slutade i ett totalt misslyckande. Efter två dagars gatustrider var Saleh och hans vapendragare besegrade. Istället för att stärka den Saudiledda alliansen och dess marionetter har det motsatt skett – Huthirebellernas grepp över norra Jemen har åtminstone tillfälligt stärkts och Salehs och Saudiarabiens misslyckande har gett besked om att det just nu inte finns någon alternativ inhemsk kraft som kan utmana Huthistyret i Sanaa.

”När Saleh nu är borta kommer kanske några att vilja ansluta sig till Hadi (den kraftigt försvagade regeringssidan som har förlorat mark till inte bara Huthi, utan även en rad andra miliser), men betydligt fler kommer att ge sitt stöd till Huhti på grund av fruktan, bristen på alternativ och den samlade ilska som finns mot det Saudiledda kriget från luften”, skriver International Crisis Group i en kommentar den 6 december och tillägger att Huthirebellerna i detta nu är vinnarna: ”Det är mycket möjligt att de lyckas att både militärt och politiskt konsolidera sin makt i norr. Man har besegrat sin enda rival på marken och genom detta har man också förödmjukat de som möjligen ämnar vilja opponera sig mot dem i framtiden”.
Samtidigt är södra Jemen i händerna på olika miliser, varav en del med stöd av Förenade Arabemiraten, som vill säkra oljetransporterna till havs och att landet på nytt delas.
De utländska makternas ingripande i Jemen har skapat en mardröm utan slut. Nära 10 000 har dödats sedan Saudialliansen inledde sin brutala krigsföring. ”Nu ser vi facit på vad konflikten och den långa blockaden mot Jemen har gjort mot landets invånare: Det största utbrottet av kolera i modern tid, sju miljoner människor som lider av akut matbrist och 14 miljoner som saknar tillgång till rent dricksvatten. Det är den största humanitära katastrofen i världen” (Röda Korset den 7 december).
Hälften av alla sjukhus har slagit igen och resterande kan inte ge den vård som krävs eftersom det saknas bränsle och medicin. 16 miljoner saknar tillgång till rent vatten och krigets härjningar har gett upphov till en koleraepidemi som är den värsta i modern tid.
Human Rights Watch menar att ledarna för Saudiarabiens och väst­imperialismens krigsallians, inkluderat Saudiarabiens nye härskare prins Mohammed bin Salman, borde bestraffas – få reseförbud och sina tillgångar frysta.

Men bödlarna kommer naturligtvis inte att bestraffa sig själva. Det är endast massornas självständiga kamp för demokrati och socialism – det vill säga för att slutföra den ofullbordade revolutionen från 2011 – som kan ställa de skyldiga till svars och staka ut en väg till fred i Jemen. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!