Kamp lönar sig: Viktiga segrar i Hammarkullen

2016-07-13 11:42:37


RS har en lång och stolt tradition av framgångsrik kamp i Hammarkullen.

Sedan boende i Hammarkullen vann den viktiga segern med kommunaliseringen av de 890 lägenheterna på Gropens gård och Bredfjällsgatan i Hammarkullen när Bostadsbolaget tog över det privata beståndet har mycket förbättrats, även om de stora renoveringarna inte ännu är påbörjade.

De boende vittnar om hur biltrafiken har minskat i området med hjälp av vägbommar, att trasiga tak på uteplatser har bytts ut, att fasader har rengjorts och att trasiga avloppsrör nu har ersatts med nya. Utomhusmiljön har fått bättre kvalitet med nya gräsmattor och buskage.
Detta har möjliggjorts av den kamp som startade 2012 av Rättvisepartiet Socialisterna till vilka flera boende och föreningar sedan anslöt sig till.
Som Offensiv tidigare har berättat är Bostadsbolagets övertagande en del i en större satsning som pekar ut Hammarkullen tillsammans med Biskopsgården som ”fokusområden”. Förutom övertagande av 890 lägenheter tillkommer en nybyggnation av omkring 100 lägenheter på Hammarkulletorget.

I den process som nu startar med renoveringar och nybyggnation har Hyresgästföreningen krävt inflytande i processen. Man kräver att boende ska få makt över renoveringen för att garantera att alla ska kunna bo kvar och få vara med att utforma torg och närområde inför nybyggnationen.
Dessa krav ställer sig Rättvisepartiet Socialisterna till fullo bakom och har hela tiden pekat på att det kommer att krävas mobilisering för att garantera att de verkställs.

I ett brev som har gått ut till alla boende i området skriver Bostadsbolaget: ”Utgångspunkten är att det är du och dina grannar i området som vet vad som redan är bra och vad som behöver förändras […] Under hösten öppnas en samlingslokal som ska fungera som knutpunkt i dialogen med alla som bor i Hammarkullen. Här kan du dela med dig av dina tankar och åsikter, titta på skisser och ritningar, få information, diskutera de olika planerna med grannar eller oss som på olika sätt arbetar och verkar i Hammarkullen. Här kan du också själv komma med idéer och förslag om sånt som kan vara bra för området.”

Det är glädjande att Bostadsbolaget tagit till sig kraven om inflytande. Hyresgästföreningarna i Hammarkullen har lovat att mobilisera för att garantera att det blir ett verkligt inflytande och inte den skendemokrati som så många gånger tidigare när Göteborgs stad har stått för ”dialogträffar”.
Hammarkullen har gjort sig känt för sitt aktiva föreningsliv och visat sin kampförmåga gång på gång i kampen mot nedskärningar och för välfärd och upprustning. Mycket positivt är på gång i Hammarkullen som ett resultat av den kampen.
Biblioteket, medborgarkontoret och äldreboendet kommer att byggas om till hösten och skapar därmed en ny typ av mötesplats i anslutning till torget.
I Röda stugan i Hammarparken öppnas en parklek med personal som kommer att hålla i aktiviteter där både barn och vuxna kan umgås tillsammans.

Den stora segern stod Rättvisepartiet Socialisternas kamp för när nu Hammarbadet renoveras efter att ha räddats två gånger från nedläggning. Hammarbadets verksamhet kan komma att starta redan 2017.
Men utvecklingen är inte bara positiv. Samtidigt finns det planer på ombildningar till bostadsrätter i området. När detta blev känt i maj startade Rättvisepartiet Socialisterna en kampanj mot ombildningar för att försvara hyresrätten. Redan har över 600 personer skrivit på protestlistorna.
Efter sommaren planerar partiet stormöten och informationsträffar mot planerna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!