Klimatkampen är global

2010-03-24 16:08:41
Avhopparna i Umeå förolämpar intelligensen hos både RS medlemmar och Offensivs läsare med det fullständigt grundlösa påståendet att RS i miljö- och klimatfrågan ”reducerar arbetarna till en grupp av många. Arbetarna jämställs med miljörörelser, sociala rörelser, bönder och andra lierade parter”.

De häver också ur sig att RS ”anpassar sig till miljörörelserna” på ett liknande sätt som de påstår att RS an- passar sig till ”anarkisterna i RF”.
Belägget hittar de i en artikel i Offensiv om klimatmötet i Köpenhamn, som säger att RS fullt ut måste delta i den ”rörelse av rörelser”, ”en bred allians av miljörörelser, sociala rörelser, fackföreningar, bönder och andra rörelser” som deklarationen från motkonferensen, ”Folkens klimattopp- möte”, talar om.

Avhopparna i Umeå visade tyvärr mycket litet intresse för såväl RS kongressdebatt och dokument i klimatfrågan som för protesterna vid kli- mattoppmötet i Köpenhamn, dit de endast skickade en medlem till den stora delegationen från RS och CWI.
Den formulering som räknar upp facken i denna ”rörelse av rörelser” är alltså inte RS egen, utan ordagrant hämtad ur deklarationen från klimataktivisternas motkonferens.
Vi citerade denna, dels för att den speglar den antikapitalistiska system­kritik som ekade på Köpenhamns ga­tor och dels för att det är positivt att även de ser facken som en viktig part i den framtida ”rörelse av rörelser” som krävs i klimatfrågan.

Självklart ”glömmer” avhoppar­na att Offensivs artikel i nästa mening säger att: ”Marxister måste fullt ut delta i en sådan rörelse för att till exempel försäkra att kampen för gröna jobb och en hållbar utveckling inte ställer arbetare mot arbetare. Uppgiften är tvärtom att presentera förslag som tacklar såväl kapitalismens ekonomiska kris och arbetslöshet som dess existensiella miljökris genom att socialisera och ställa om t ex banker, transporter, tung industri och bygg- och bilföretag till en klimatanpassad produktion och konsumtion under arbetarnas kontroll”.
Det är inte minst i globala massrö-relser som denna mot kapitalismens allra mest fatala kris, som medvetenheten kommer att växa om nödvändigheten av en ny massbaserad international av revolutionära arbetarparti- er.
I en förvriden form, som marxister måste både uppmärksamma och hålla tydlig distans till, tas detta redan upp av Chavez och Morales propaganda för en i praktiken statskontrollerad femte international. Till allt det- ta har ett nytt lokalparti i Umeå nu marginaliserat sig själv, i självpåtagen isolering.

Det program i miljöfrågan som skissas i avhopparnas ”Offensiven”-parodi på tidningen Offensiv har förbättrats en aning efter svidande kritik från RS verkställande utskott (VU).
Men den som vanligt helt otillräckliga lokalpatriotiska ansatsen består, med krav på ”massproduktion” av rörflen på Västerbottens åkrar för biodiesel i dagens tankar m m, ”gröna industrijobb” och ett ”trendbrott” som inte kan vänta på socialism.

”Offensiven” saknar både anknytning till stämningen bland demonstranterna i Köpenhamn och nyckelkraven i ett socialistiskt övergångsprogram.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!