Klimatkrisen blir allt värre

2016-06-01 11:19:05

foto: Joe Brusky / Flickr
Vi går i stormsteg mot en global medeltemperatur på 1,5 grader över snittet. För att hejda klimatkrisen måste kapitalismen skrotas och ersättas med socialism på världsskala.

Under klimattoppmötet i Paris i december ifjol, COP21, fattades det ett beslut om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader celsius över genomsnittet. Nu visar prognoser att vi kan nå dit redan innan året är slut.

Det är chefen för Nasa:s Goddard Institute of Space Studies, Gavin Schmidt, som menar att den globala medeltemperaturen för år 2016 kan landa på mellan 1,1-1,5 grader celsius baserat på de höga och extraordinära medeltemperaturerna de senaste 12 månaderna. Under detta året har den globala medeltemperaturen varit högre än någonsin tidigare för varje månad som har gått, enligt Nasa. Under denna perioden har medeltemperaturen hittills överstigit en grad celsius.
Huruvida 1,5 grader nås redan i år eller ej beror på hur länge El Niño håller i sig. Man beräknar att La Niña, som vanligtvis följer El Niño och innebär en förstärkning av normalförhållandena, kommer att ha en viss avkylande effekt.

Vissa rapporter har felaktigt hävdat att vi redan temporärt har överstigit 1,5 grader celsius, bland annat baserat på rekordtemperaturerna under februari och mars. Norra halvklotet är omkring 3 grader svalare under vinterhalvåret än under sommarhalvåret, vilket innebär att även om februari var 1,35 grader varmare än genomsnittet åren 1951-1980, var det ändå svalare än under juli ifjol.
Om sommarhalvårets månader fortsätter att vara lika abnormt varmt som vinterhalvårets kommer vi dock att nå över 1,5 grader, vilket även Nasa:s Goddard Institute of Space Studies spår kan ske.

Hur som helst är det en markant snabb uppvärmning som äger rum, och om inte åtgärder snabbt vidtas för att hejda processen kommer vi att bevittna en allt mer accelererande klimatkris. Fler översvämningar, värre torkor, fler skogsbränder – helt enkelt fler och mer förödande väderfenomen kommer att äga rum.
Den globala uppvärmningen leder till förödande konsekvenser för allt liv på planeten. År 2009 uppskattades antalet klimatflyktingar bli 150 miljoner till år 2050, vilket år 2014 reviderades till 200 miljoner. Frågan är om antalet inte kan komma att bli betydligt fler än så om den pågående utvecklingen fortsätter. Redan hotas flera önationer och kustområden att hamna under vatten, och med de allt värre väderkatastroferna kommer fler tvingas till flykt.

Global uppvärmning har inte ägt rum utav sig själv. Ofta sägs det att det äger rum på grund av mänsklig påverkan, och etablissemanget lägger gärna skulden på individnivå – du måste konsumera klimat­smart, källsortera med mera. Även om det inte är dåligt att göra allt det skiftar de medvetet fokus bort från de verkliga bovarna: storföretagen, energibolagen och det korrupta system som innebär vinster för några få superrika på planetens bekostnad – kapitalismen. 90 storföretag stod för 63 procent av
allt industriellt utsläpp av koldioxid och metan mellan år 1751-2010. Hälften av de utsläppen ägde rum de sista 25 åren, och deras förödande klimatkurs har inte upphört sedan dess – snarare har den accelererat ännu snabbare.
Om avtalet som beslutades om under COP21 hade inneburit en ändrad kurs hade det märkts på många sätt. Arne Müller, prisbelönt journalist för sina grävande reportage och böcker om den svenska gruvboomen, har mycket riktigt pekat på marknaden som en indikator, särskilt på handeln med utsläppsrätter som är en grundbult i EU:s klimatåtaganden.
– Parisavtalet borde ha resulterat i att priset på utsläppsrätter stigit kraftigt i höjden. Istället ligger det idag på cirka fem euro (46 kronor) per ton koldioxid, det lägsta priset någonsin. Marknadens prognos är att den här prisnivån kommer att vara ganska oförändrad till och med år 2020. Med andra ord uppfattar Europas storföretag det som att inget egentligen kommer att hända till följd av klimatavtalet, sade han under ett välbesökt möte i Luleå den 10 april.

Marknadens lösningar innebär vidare att man förlitar sig på framtida teknologiska lösningar eller på osäkra alternativ, som att lagra koldioxid i marken eller i havsbottnen (så kallad Geologisk lagring av koldioxid eller Carbon Capture and Storage, CCS). Studier, bland annat från Environmental Research Letters 7 (2012), har visat att det krävs såpass enorma mängder koldioxid för att konstruera och driva (med kol eller naturgas) CCS-anläggningar att det kan ta hundratals år innan man har samlat ihop den koldioxid som går åt för att skapa och driva själva anläggningarna.
För att verkligen kunna nå en grön omställning av produktion och drift av varor, tjänster och energi krävs det att storföretag, energibolag, banker och andra nyckelsektorer förstatligas och ställs under demokratisk kontroll och styre underifrån.
Detta för att se till att de nödvändiga ekonomiska resurserna skjuts till för forskning, framställning och användning av gröna energikällor samt till investeringar på kraftigt utbyggd och gratis kollektivtrafik, klimatsmarta lägenheter, effektiviserad transport av varor, mer vegetarisk och lokalproducerad mat etcetera.
Men för att nå dit krävs det att miljörörelser, gräsrotsrörelser, progressiva nätverk och alla rättvisekämpar enas i en gemensam kamp mot högerpolitiken.

Vi står inför ett avgörande vägskäl. Antingen tillåter vi samhället och hela planeten att sjunka ned i klassamhällets totala barbari, eller så sätter vi gemensamt ned foten och kämpar för ett samhälle på världsskala fritt från förtryck, miljöförstöringar, orättvisor och krig – ett demokratiskt socialistiskt samhälle i samklang med människors, djurens och planetens behov.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!