Klockan tickar allt snabbare

2014-09-24 20:11:53

foto: Billy Wilson / Flickr CC
Kapitalismen har visat sig oförmögen till att lösa klimatkrisen. Det behövs massiv kamp underifrån för att få till stånd en grön, socialistisk samhällsomvandling.

Klimatkrisen förvärras för varje dag. Nya rapporter visar att koncentrationerna av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären har nått nya rekordnivåer under 2013. Det kapitalistiska samhällssystemet kommer dock inte att kunna råda bot på situationen.

Det är årets rapport från FN:s meteorologiska organ WMO (Meteorologiska världsorganisationen) som visar att koldioxidhalterna ökade med 2,9 ppm (miljondelar) under 2013 – den största ökningen hittills. Koldioxidhalterna ligger numera på 396 ppm, vilket är drygt 141 procent av den förindustriella nivån (före år 1750) på 280 ppm. Rapporten slår fast att vi troligen mycket snart kommer att passera 400 ppm.
Dessutom har nivåerna av växthusgaserna dikväveoxid och metan slagit nya rekord. Metanhalterna är numera 1,824 ppb (miljarddelar), vilket är 253 procent av den förindustriella nivån. För dikväveoxiden ligger siffran på 325,9 ppb, 121 procent av den förindustriella nivån.
Rapporten visar vidare att världshaven är mer försurade än någonsin tidigare, eftersom mer koldioxid i vattnet leder till en ökad försurning. På sikt kan detta allvarligt hota och förändra ekosystemen i våra hav.
– Vi vet utan tvivel att vårt klimat förändras och att vädret blir allt mer extremt som ett resultat av mänsklig aktivitet, säger WMO:s generalsekreterare Michael Jarraud till SVT den 9 september.

FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade den 27 augusti också sin sammanställda klimatrapport, vilken knyter samman tidigare klimatrapporter till en enda. Rapporten i sig avslöjar inget direkt nytt, men den ger en mer allvarlig och seriös varning om vilken effekt den globala uppvärmningen har på vår planet. Den pekar med all önskvärd tydlighet på vilket förödande håll mänskligheten är på väg mot och är baserad på en klar och tydlig konsensus bland världens ledande klimatforskare.
Rapporten visar att etablissemanget har misslyckats med att erkänna problemen samt agera mot problemen, vilket har förpassat vår planet till en situation där den mänskliga påverkan av klimatkrisen kommer att ha en ”allvarlig, övertygande och oåterkallelig” effekt, som ”säkerligen kommer att göra sig kännbar de kommande decennierna”.

Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser kommer att ge långvariga förändringar av klimatet globalt, där ”nuvarande observerade effekter [av den globala uppvärmningen] kan redan anses vara farliga”, och där ”risken för en abrupt och oåterkallelig förändring av klimatet ökar allt eftersom magnituden av den globala uppvärmningen ökar”. Risken för en omfattande klimatförändring i slutet av detta sekel jämfört med idag är väldigt hög.
Vidare står det i IPCC:s rapport att extremt väder, som värmeböljor, översvämningar och torka, tillsammans med en förhöjd havsnivå, kan leda till förvärrade konflikter runtom i världen (gällande resurser, mat, mark och så vidare), vilket kan leda till fler klimatflyktingar än vad vi redan ser idag.

Även studier som publicerades i Nature Climate Change den 21 september visar att möjligheterna att hejda en klimatuppvärmning håller på att gå förlorade. I år kommer utsläppen av växthusgaser att öka med 2,5 procent jämfört med 2013.
I detta läge, när allt fler larmrapporter angående den förvärrade klimatkrisen släpps som på löpande band, väljer det svenska statligt ägda Vattenfall att öppna två nya kolkraftverk i Tyskland. Detta är utöver de fem som de redan har i bruk i Tyskland, där de dessutom bryter ny kol i enorma dagbrott som har ödelagt byar i såväl Tyskland som Polen.
Vattenfall släpper i dagsläget ut nära 90 miljoner ton koldioxid per år enligt Greenpeace, och deras prat om att de minsann visst satsar på miljön får sig ännu en törn då de väljer att stänga ner vindkraftverk i södra Kalmarsund eftersom de inte är nog ”ekonomiskt lönsamma”. Det är ännu ett exempel på Vattenfalls, och för den delen alla andra stora energibolags, drivkraft – vinstmaximering.

I det kapitalistiska systemet finns det inget utrymme för människans och naturens behov, då behovet av vinst för de superrika kapitalägarna står över alla andra intressen. Därför kan en hållbar och grön omställning av produktion och drift av varor, tjänster och energi endast åstadkommas om de stora energi- och oljebolagen samt storföretag och banker världen runt ställs under demokratisk kontroll och styre underifrån. Detta för att kunna fördela de ekonomiska resurserna utefter behoven, som till exempel till investeringar på kraftigt utbyggd och gratis kollektivtrafik, klimatsmarta bostäder, forskning och utveckling av förnyelsebar energiproduktion, effektiviserad varutransport etcetera.
Genom en demokratiskt planerad ekonomi skulle det enorma slöseriet som överproduktionen av varor, energi och mat innebär komma till ända. Bland annat skulle det innebära att köttproduktionen minskade avsevärt, vilket är ett nödvändigt krav att ställa då animalieproduktionen totalt står för nästan en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser, enligt Jordbruksverket.
Dessa krav kräver en socialistisk samhällsomvandling, vilket är det enda sättet att stoppa kapitalismens hejdlösa utsläpp av växthusgaser och föroreningar samt dess utsugning av arbetare, unga, natur och djur. Nya massaktioner, protester och rörelser som kopplar samman miljörörelser och klimatkampen med kampen mot kapitalismen behöver akut byggas.

Nästa klimattoppmöte kommer att hållas i Paris under hösten år 2015, då det är meningen att ett nytt globalt klimatavtal ska skrivas under.Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och vår international, Committee for a Workers’ International (CWI), kommer att delta i de protester som anordnas mot etablissemangets oförmåga att ta itu med klimatkatastrofen och ställa krav på en grön, socialistisk samhällsomvandling, vilket är en absolut nödvändighet för vår fortsatta existens. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!