Kommunfullmäktige ratar medborgarförslag

2012-09-05 12:34:19
Höstens första kommunfullmäktigemöte i Luleå hade en tunn dagordning som dock innehöll två punkter där RS måste sätta ner foten. Båda handlar om att huvudlöst storma in i framtiden.

Ett medborgarförslag, som undertecknats av hundratals personer, ville att Luleå kommun skulle utreda risker för kommunen och dess medborgare med anledning av ett planerat kärnkraftverk i Pyhäjoki på den finska sidan av Bottenviken. Svaret i handlingarna var otroligt förvirrande. Ett av­slag på medborgarförslaget motiverades med att det redan finns en utredning.
Denna utredning är, som vi påpekade i debatten, gjord av konsortiet som vill bygga kärnkraftverket och är en partsinlaga som har allt intresse av att tona ner riskerna. Den berör in­te heller riskerna vid en olycka utan behandlar bara normal drift.
Utöver detta innehåller svaret en massa påståenden om säkerhet och säkerhetszoner som är ganska grundlösa och inte tar någon hänsyn till att vi faktiskt haft olyckor, och vilka konsekvenser dessa haft t ex vad gäller säkerhetszoner. Lite pressat börjar kommunalrådet hitta på nya argument mot ut­redningen från talarstolen, t ex att det skulle bli fruktansvärt dyrt och resurskrävande att utreda, vilket rimmar illa med att man i det skriftliga svaret redan hade alla svar.

I motsats till oviljan att utreda risker för medborgarna och Lu­leås framtid, var det stor enighet att utifrån en motion från Moderaterna utreda en bolagisering av Luleå hamn. Syftet med motionen, vilket framkom under debatten, är att i förlängningen privatisera hamnen. Nuvarande driftform fungerar bra, så ur den synpunkten finns ingen större anledning till för­ändring. Man fascineras dock lite över den tokliberalism inom borgerligheten som vill privatisera s k naturliga monopol och infrastruktur.
Inte bara vi socialister borde vända oss mot skapandet av privata monopol, då dessa bara är bra för monopolägarna medan alla privatpersoner och företag som ska nyttja tjänsterna får högre priser och sämre service.

//Göran Thyni, kommunfullmäktigeledamot för RS i Luleå

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!