Kritiskt läge för Zahid Baloch

2018-05-23 10:29:59

foto: Sari Hevosaho
Zahids liv är i stor fara efter det senaste avslaget. Men vi ger inte upp.

Förra veckan kom domen från norska migrationsdomstolen. Domare Erik Sverdrup Enger-Mår går på statens advokat Kristin Hallsjøs Aarviks linje och ger avslag på Zahid Baloch ansökan om asyl. Avslaget är ett reellt hot mot Zahids liv och hälsa.

I domen finns att läsa att ”Baluchistan är en region som är präglad av stora konflikter. Området är rikt på resurser, men är en svårt fattig region”.
De slår fast att ”regionen är i konflikt med centralstyret i Islamabad” och att ”det råder konflikter mellan olika grupperingar i regionen”.

De erkänner att Baloch är aktiv politiskt för Baluchistans självständighet från Pakistan. I domen säger de att ”Baloch har hävdat, och det är inte bestridet av UNE [norska Migrationsverket], att Baloch vid två tillfällen 2010 varit i fångenskap i Pakistan. Det är oklart hur länge han satt i fångenskap, men baserat på förklaringen satt han 15 dagar i fångenskap första gången och mellan 1,5 och 2,5 månader den andra gången”.
Ändå skriver de i domen: ”Vad gäller den politiska aktiviteten i hemlandet är UNE:s uppfattning att Baloch hade en relativt beskedlig profil och i linje med samma nivå som många andra. Det är inte synliggjort hur han skiljer sig från andra politiskt aktiva eller är av särskillt intresse för myndigheterna. Kidnappningen/fängslandet av honom framstår som ekonomiskt motiverad, och det är lite som tyder på att det finns en koppling mellan mordet på kusinerna och morbröderna och förföljelsen av Baloch”.
Domen kostaterar att Baloch sedan han lämnat Norge fortsatt sin politiska aktivitet för Baluchistans självständighet från Sverige, inte minst genom sitt medlemskap i Rättvisepartiet Socialisterna. 

Zahid Baloch och hans advokater har förklarat att: ”Baloch bedrev en omfattande politisk aktivitet i partiet BNM. Det politiska engagemanget har medfört att han vid två tillfällen 2010 blev arresterad och torterad av pakistanska myndigheter. Som följd lider Baloch idag av posttraumatiskt stressyndrom och har försökt att ta sitt liv. Han har gått till Röda Korset psykolog i Sverige och har varit inlagd på psykiatrin.”
”Balochs berättelse om arresteringen och tortyren är sammanstämmande med landinformationen. I Baluchistan har det sedan millenniumskiftet skett ett stort antal försvinnanden.” 

”Hans aktivitet i Sverige har varit synlig i det offentliga rummet. Han har bland annat varit med i medier och aktiv på sociala medier, samt deltagit på och organiserat demonstrationer som har fått stor uppmärksamhet”.
Migrationsdomstolen ifrågasätter Zahids trovärdighet och menar att det är motstridiga uppgifter som kommer om ”tortyrens omfattning”, att mer och mer information har lämnats allt eftersom. De tar inte hänsyn till expertutlåtanden att detta är vanligt när människor utsatts för tortyr, sexuellt våld och att minnen av upplevelser kommer i takt med att upplevelserna bearbetas.
De litar inte heller på uppgifterna om misshandeln av Zahids far och de hot som han fick på pakistanska ambassaden som Offensiv tidigare har rapporterat om.
”Balochs historia är osammanhängande och det framkommer ständigt nya upplysningar”, påstår domstolen och fortsätter: ”Vad gäller den politiska aktiviteten i Sverige finner vi inte skäl att dessa aktiviteter skulle innebära fruktan vid retur” (…) ”Det finns generellt utrymme för politiska yttringar i Pakistan” (…) ”(Vi) bestrider inte att Baluchistan är en farlig region eller att pakistanska myndigheter står bakom mord och försvinnanden på sina politiska motståndare” (…) ”men det är inte orimligt att hänvisa Baloch till internflykt”.
”Baloch har också varit ute ur landet i många år, och det är inte troligt att myndigheter har lagt resurser på att övervaka honom i Sverige”.
De blundar således för den internationella uppmärksamheten, de 250 olika protesterna internationellt som lyft upp Zahid Baloch och hans kritik mot den pakistanska staten. 

Domstolen menar att den generella säkerhetssituationen i Pakistan som helhet inte hindrar en utvisning. Istället rekommenderar de att Zahid blir internflykting i Karachi, Islamabad eller Lahore, men inte Baluchistan.
Sedan menar de att då Baloch inte har varit en del av det väpnade motståndet mot Pakistan kommer han inte att ses som en säkerhetsrisk för myndigheterna och riskerar därmed inte tortyr eller mord.
Slutligen döms Zahid till att betala statens utgifter för rättegångskostnader på 60 900 norska kronor.
Rättvisepartiet Socialisterna och alla andra som stöder Zahid har nu bara några dagar på sig att följa upp hur vi går vidare och tittar på olika möjligheter för att hjälpa kamrat Zahid Baloch.