Kulturhuvudstad 2014 – Nej tack!

2007-06-27 15:09:00
Rättvisepartiet Socialisterna har aldrig velat ställa s k ”finkultur” mot ”vardagskultur”. Vi har aldrig velat spela ut opera mot stadsdelsbibliotek eller kammarmusikfestivaler mot rockkonserter. Det vill vi inte göra nu heller. Däremot vill vi inte satsa på äventyrliga statusprojekt. Rättvisepartiet vill inte att Umeå kommun ska tävla om att bli Kulturhuvudstad år 2014. Det finns flera skäl:

1. Kostnaden är skrämmande hög. Lokala medier beräknar kostnaden till totalt 300 miljoner kronor, varav kommunen uppskattningsvis får punga ut med en tredjedel – alltså 100 miljoner. Det är för mycket. Speciellt i ett läge när bibliotek och skola – två grundpelare i kulturen  – brottas med ekonomiska problem. Kulturnämnden varnar för att samtliga stadsdelsbibliotek kan vara nedlagda om 10 år, om inte nämnden får ökade resurser för att täcka bl a löneökningar! Förskola och skola spelar en viktig roll för att ge alla barn möjlighet och lust att ta del av kulturen. Men lärartätheten är för låg, och klasserna och barngrupperna är för stora.

2. Det är svårt att se några långsiktiga effekter. En utvärdering som gjordes av Palmer/Rae Associates på uppdrag av EU-kommissionen visar att det är svårt att se några långsiktiga effekter av satsningar på att vara Kulturhuvudstad. I utvärderingen finns städer som ligger närmare de stora turiststråken än vad Umeå gör. Man kan alltid argumentera för att vissa effekter är svåra att mäta, t ex ett ökat intresse för kultur bland medborgarna. Men vi är övertygade om att samma effekter kan uppnås – för betydligt mindre summor – genom satsningar på bl a bibliotek, förskola och skola. Umeå borde dessutom få en motsvarighet till Skellefteås årliga Trästockfestival!

3. Vardagsverksamhet måste gå före nya statusprojekt. Många av kommunens anställda möts i sin dagliga verksamhet av ständigt nya krav på nedskärningar. I det läget måste det kännas märkligt att kommunen utan att blinka är beredd att satsa hundratals miljoner på ett projekt vars positiva effekt är extremt osäker. I riksmedia rapporterades nyligen om den tveksamhet andra svenska kommuner, bl a inför en satsning på att bli Kulturhuvudstad. Ett av skälen uppgavs vara just att man inte tror på några bestående effekter.

Allt detta sammantaget gjorde att Rättvisepartiet Socialisterna på senaste kommunfullmäktige krävde att kommunen avbryter satsningen på att bli Kulturhuvudstad, till förmån för andra långsiktiga kultursatsningar, t ex fler stadsdelsbibliotek med ökade resurser.
 
Jan Hägglund
Ingrid Eriksson

kommunfullmäktigeledamöter för Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!