Kvinnokamp för rättvisa

2006-09-05 23:41:53
Valrörelsen innebär en backlash för kvinnokampen. Istället för att könsorättvisor, som att kvinnor bara tjänar 83 procent av mäns löner och har mycket osäkrare ställning på arbetsmarknaden, ställts i förgrunden, har högerns reaktionära förslag som vårdnadsbidrag och pigavdrag fått sätta tonen.
För att svara på det: rösta på Rättvisepartiet Socialisterna. Vår kvinnokamp är kontinuerlig och ger svar på hur förtrycket ska avskaffas.

Moderatalliansen vill införa ett vårdnadsbidrag på 3 600 kronor i månaden till den förälder som är hemma och själv tar hand om sitt barn. Det har införts i Nacka kommun och det visade sig att av 71 som ansökte om bidraget var bara två män.
Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden genom att arbetsgivarna använder sig av det faktum att kvinnor står för två tredjedelar av det oavlönade hushålls- och omsorgsarbetet. Vårdnadsbidrag cementerar den traditionella rollfördelningen i familjen. Eftersom papporna oftast har högre inkomst blir det mammorna som får vara hemma.

En ny kvinnofälla

Bidraget är dessutom så lågt att bara rika kommer att ha råd. Bara en tredjedel av barnen i Sverige lever i traditionella kärnfamiljer. Hur ska en ensamstående förälder kunna utnyttja bidraget? Moderatalliansen vill slå upp hål i den relativt välutbyggda svenska barnomsorgen.
Bidraget ska betalas av kommunerna, som då dessutom får färre barn i den kommunala omsorgen.
Det kommer att betyda nya nedskärningar inom förskolan.
Den kommunala barnomsorgen har under trettio år inneburit en revolution för barnen. Genom att barnomsorgen blivit ett yrke som avlönas och kräver utbildning har barnens status i samhället ökat. Även föräldrars kunskap om barn har förbättrats genom denna utveckling.
Moderatalliansens förslag syftar till syvende och sist till att minska samhällets ansvar för alla barn. Det ska bli upp till varje familj att utföra detta viktiga arbete. Och så kan skatterna på företagen minska!
Åt samma håll drar deras förslag om barnomsorgspeng. Föräldrarna ska med hjälp av en peng välja förskola. Skolmarknaden i Stockholm är en allvarlig varning om var det leder: segregering på alla nivåer och urholkning av förortsskolor som tvingas skära ner och till sist stänga. Pressen och stressen på att försöka hitta den bästa förskolan kommer att öka för familjerna.

Rusta barnomsorgen

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) svar är: 100 procents ersättning och förlängning av föräldraförsäkringen. RS vill att föräldraförsäkringen ska delas lika, men inte genom kvotering, utan genom höjd ersättning, höjda kvinnolöner och ökad kvinnokamp.
Vi kämpar för sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för att minska utbrändhet på jobbet och stressen hemma.
RS kräver mindre barngrupper på förskolan för att göra den mer attraktiv, max 15 barn på tre personal (max tio barn i småbarnsgrupper).
I socialt utsatta områden krävs högre personaltäthet. Istället för barnomsorgspeng ska alla förskolor, och dagmammor, vara tillräckligt bra för att kunna tillgodose alla barns behov.

Nej till pigavdrag

Moderatalliansens vallöfte om skattelättnader för hushållsnära tjänser, pigavdrag, borde ha hängts ut av socialdemokraterna, vänsterpartiet och LO som ett stort hot mot både jämställdhet och löner – men det har kommit alldeles för lindrigt undan. Maud Olofssons egna ord, ”Jag har tvättat mina sista fönster, Stanislav gör det så mycket bättre och till ett lägre pris”, visar vilket unket klasstänkande det framkallar. Varför ska inte Maud Olofsson tvätta sina egna fönster? Varför ska Stanislav göra det billigt?
Exemplet Finland visar att pigavdrag är ett enormt resursslöseri. Där har ett liknande skatteavdrag kostat staten 830 miljoner kronor. Nettoeffekten har bara blivit cirka 3 000 nya jobb.

Nej till pigavdrag

Det var endast fem procent av de finska hushållen som använde sig av avdraget (2003). Föga överraskande är att det rör sig om den övre medelklassen. Om pengarna istället hade satsats på undersköterskor i hemtjänsten, hade de lett till vård för de som verkligen behöver det, och hade dessutom räckt till fler jobb.
Ett av Rättvisepartiet Socialisternas främsta krav i denna valrörelse är att det behövs en låglönerevolt. Ingen ska tjäna mindre än 17 000 kronor i ingångslön och 22 000 kronor i slutlön. Det är vad fackföreningarna borde ta sikte på i nästa avtalsrörelse och samtidigt slå tillbaka moderatalliansens arbetsgivarbeställda nya låglönemarknad.

Fler jobb – höjda löner

Det har försvunnit över 100 000 jobb inom vård och omsorg. Mellan 2001 och 2005 försvann 18 000 platser i äldreboenden. Det är där pengar verkligen behöver satsas.
En rejäl upprustning av vård och omsorg skulle ge arbete åt alla. RS kräver utökad hemtjänst och ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. Minst tre dagpersonal per äldreboendeenhet (8-9 boende).
Anledningen till att högern kan komma med antifeministiska attacker är att den socialdemokratiska regeringen helt enkelt ger dem det utrymmet. Man låtsas att situationen för kvinnor är bättre än vad den är för att främhäva sin egen förträfflighet. Varför får SCB:s rapport, Lathund för jämställdheten, som kom i augusti inget uppslag i valrörelsen?
Till skillnad från vad Aftonbladet och s-kansliet hävdar, att kvinnor tjänar 93 procent av mäns löner, så kan man se på de verkliga siffrorna.
Kvinnorna har fortfarande bara 83 procent av männens löner, det har inte ändrats på tio år. Medan kvinnor varje dag arbetar lika mycket oavlönat som avlönat, arbetar män varje dag dubbelt så mycket för lön som utan lön. Arbetsmarknaden är lika könssegregerad som förut.
Rättvisepartiet Socialisterna använder platserna i kommunfullmäktige för att driva kamp tillsammans med de som drabbas. Vi är själva lågavlönade med förankring ute på arbetsplatserna. Många kamper har vi drivit med arbetarkvinnor, t ex strejker med lokalvårdarna, demonstrationer för bättre villkor i äldreomsorgen, stödet till kommunalarbetarstrejken 2003.
Rättvisepartiet Socialisterna tog i mitten på 1990-talet initiativ till att återlansera Internationella kvinnodagen som en kampdag full med protester. I många städer är vi fortfarande ensamma om att demonstrera denna dag, den 8 mars.
Till skillnad från socialdemokrater och vänsterpartister röstar vi aldrig för nedskärningar som försämrar för lågavlönade och kvinnor. I motsats till alla andra partier har vi ett program som inte stannar vid att putsa på ytan, så som fler kvinnliga chefer, utan för hur kvinnoförtrycket ska avskaffas.
Kapitalismen som system livnär sig bland annat på att hålla män som grupp över kvinnor.

Kamp för socialism

RS är det enda klart socialistiska partiet i det här valet. Vi kämpar för att kapitalismen ska avskaffas och för bygget av ett demokratiskt socialistiskt samhälle där köns- och klassstrukturer motarbetas och där samhällets resurser ägs gemensamt och kommer alla till del.
Rösta även på Rättvisepartiet Socialisterna i riksdagsvalet. Det är en röst för framtiden då vi kämpar för bildandet av ett nytt socialistiskt arbetarparti. För att bli framgångsrikt måste ett sådant parti grunda sig på gräsrotskamp underifrån och sätta kvinnofrågorna i främsta ledet.

Elin Gauffin

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!