Långt kvar till jämställdhet

2015-11-05 13:19:58

foto: lorenzaccio* / Flickr CC
Fortfarande är vägen lång till jämlikhet och jämställdhet för världens kvinnor. Foto: Lorenzo Braca https://www.flickr.com/photos/lorenzaccio/15561236358/in/dateposted-public/

En av tre kvinnor och flickor i världen har utsatts för övergrepp någon gång i sitt liv, såväl sexuellt som andra former av våld. FN har gett ut en stor årsrapport om situationen för kvinnor och flickor i världen och hur kvinnors rättigheter har utvecklats de senaste 20 åren.

FN-rapporten The World’s Women 2015 som gavs ut den 20 oktober visar att situationen för kvinnor och flickor på många områden har förbättrats de senaste två decennierna. Kvinnors utbildningsnivå har ökat och även det allmänna hälsotillståndet, vilket har lett till en ökad livslängd. Kvinnor lever i snitt till 72 års ålder, mödradödligheten har minskat med 45 procent sedan år 1990  och genomsnittsåldern för att ingå äktenskap har höjts.
Men trots den ökade utbildningsnivån står kvinnor för närmare två tredjedelar av världens 781 miljoner vuxna analfabeter, en siffra som inte har förändrats de senaste 20 åren. Bara hälften av alla kvinnor i arbetsför ålder befinner sig på arbetsmarknaden, till skillnad från tre fjärdedelar av männen. Kvinnor arbetar också oftare ofrivilligt deltid och har i snitt mycket lägre löner än män, i snitt 70-90 procent av männens löner.
Kvinnor spenderar dessutom i genomsnitt tre timmar mer än män varje dag på obetalt arbete i hemmet. På grund av uppdelningen av betalt och obetalt arbete är många kvinnor ekonomiskt beroende av sina makar.

Enligt den rapport som FN nu ger ut är sexuellt och annat fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor den största enskilda faktorn som skadar och förtrycker kvinnor och som håller tillbaka utvecklingen för jämställdhet mellan könen.
Mer än en tredjedel av världens kvinnor och flickor har utsatts och utsätts för sexuellt våld eller annat fysiskt eller psykiskt våld. Av dessa är det 60 procent som aldrig anmäler våldet eller söker hjälp. Runt två tredjedelar av de mord som utövas av en partner eller familjemedlem sker mot kvinnor.

Våld mot kvinnor ses mer och mer både av kvinnor och av män som någonting oacceptabelt. Men våldet mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem i varje land i världen. Kvinnoförtrycket är strukturellt och finns i samhällets alla vrår, mer i vissa länder och mindre i andra men aldrig uteslutet.
Alla former av förtryck mot kvinnor måste bekämpas, inte minst det våld som kostar kvinnors och barns hälsa och liv. För att ett jämställt samhälle ska kunna byggas måste den nuvarande patriarkala och ekonomiska strukturen i samhället helt bytas ut. Då både patriarkatet och kapitalismen går hand i hand måste de bekämpas på ett internationellt plan för att världen någonsin ska kunna bli jämlik för alla människor. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!