Ljus som snabbt släcks

2009-05-06 13:13:03
Det finns ljus i mörkret. Så löd budskapet från Ben Bernanke, chefen för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, för några veckor se­dan.
Detta budskap har sedan upprepats av många beslutsfattare och ekonomiska kommentatorer världen över.
Den 24 april hette det exempelvis att ”nya positiva data” visar att det värsta är över i eurozonen (euobserver.com den 24 april).
Förutom börsens uppgång finns det emellertid inte många tecken på att kapitalismen tillfrisknar. ”Det värsta man kan göra är att tro att det värsta är över”, menade Economist i en ledare den 25 april och påminde om att det är inte fråga om en vändning utan möjligen att världsekonomins fria fall bromsas upp.
Siffror i maj visar också att det var för tidigt att blåsa faran över. Enligt EU-kommissionens senaste prognos, från början av maj, pekar prognosen ”mot en fortsatt nedgång under de första tre kvartalen 2009 följt av en dämpad och bräcklig återhämtning från och med det fjärde kvartalet” (Dagens Industri den 4 maj). Återhämtningen dröjer, poängterade ock­så Internationella valutafonden (IMF) när man presenterade sin senaste prognos. Enligt IMF minskar den globala produktionen (BNP) med 1,3 procent i år. ”Det innebär den överlägset djupaste recessionen sedan andra världskriget”, enligt IMF. Detta trots de tiotusentals miljarder kronor som ländernas regeringar har pumpat in för att rädda det globala finanssystemet från totalhaveri och om möj- ligt hålla uppe den privata konsumtionen. Dessa satsningar följs nu av snabbt ökade budgetunderskott. De stora industriländernas budgetunderskott är snart 6 gånger större än när krisen inleddes sommaren 2007.

Samtidigt krymper världshandeln
i en takt som saknar motstycke. I år minskar den globala handeln med minst 12 procent, att jämföra med att världshandeln växte med 6 procent så sent som 2007, året då krisen började. Världshandelns fall har sina orsaker i minskad efterfrågan, ett väldigt kapacitetsöverskott i förhållande till vad kapitalisterna kan producera och sälja med vinst och fortsatt kreditåtstramning samt ökad protektionism.
Efter månader av dramatiska ras i produktion, tillväxt och handel kan en temporär uppbromsning ske. Men det betyder inte att krisen är över. Da- gens kris är inte en vanlig lågkonjunktur, utan en djupgående och utdragen kapitalistisk kris som bara kan jämföras med 1930-talets ekonomiska depression.

Även under 1930-talets kris avbröts raset av månader och till och med år av blygsam ekonomisk återhämtning följt av nya djupa nedgångar. Det som då sades vara ”vändningar”, visade sig vara pauser innan ekonomin vän­de nedåt igen. Mycket pekar på ett liknande krisscenario denna gång. In­te minst mot bakgrund av att dagens kris, till skillnad från 1930-talets, är global och omfattar alla delar av världen. Det finns inte någon tillväxtmotor i världsekonomin.
Redan nu har krisens djup och förlopp överträffat även de mest pessimistiska prognoserna. Arbetslösheten i USA är nu lika hög som regeringen trodde den skulle vara 2010. USA har förlorat mer än 5 miljoner jobb se­dan december, minst 30 miljoner migrantarbetare har förlorat sina jobb i Kina, i mer än en miljon hushåll i Spanien har ingen av de vuxna jobb o s v.
Tvärtemot allt tal om ljusglimtar fortsätter den globala jobb- och indu­strikrisen att förvärras. Samtidigt som nya ekonomiska kollapser i ett eller flera länder riskerar dra ned banksystemet, inte minst i Europa, i ett svart hål.
Kapitalismen idag kan beskrivas som en depressionsekonomi. Det handlar om en långvarig systemkris, eller vad Marx och Engels beskrev som ”en period av kronisk stagnation” som bara kan få sitt slut genom att kapitalismen avskaffas och ersätts av socialism och en demokratiskt planerad ekonomi.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!