LSS ska ”utredas” – assistansstöd skärs ned

2016-06-15 10:55:30

foto: Public Domain
Regeringen vill skära ned kostnaderna för assistansstöd.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över Lagen om Särskilt Stöd (LSS). Bakgrunden är att man anser att kostnaderna för LSS har skenat. Man har också talat om fusk när det gäller beskrivning av behov när det gäller personlig assistans. Syftet är att skära ned kostnaderna för assistansstöd.

I december 2015 inbjöds funktionshindersorganisationerna till en hearing på socialdepartementet för att komma med synpunkter om vad som behöver tas med i den kommande LSS-utredningen.
De var alla överens om att det behöver ses över hur vi kan vara säkra på att LSS förblir och tillämpas som en rättighetslag. Bakgrunden till LSS var att även personer med funktionshinder skulle få möjlighet till ett gott liv och kunna vara delaktiga i samhället. Man lyfte fram att det var osäkert hur man definierar de olika personkretsarna.

För att få rätt till stöd, enligt LSS, krävs att du finns inom en av dessa personkretsar:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.
  3. Svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Eftersom jag som skriver tillhör personkrets 2 och är medlem i hjärnskadeförbundet Hjärnkraft vill jag särskilt betona svårigheterna, redan idag, att få stöd i personkrets 2 samt behovet av stöd enligt de två grundläggande behoven ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap” och ”att kommunicera med andra”. Dessa behov kan ofta glömmas bort eftersom de inte är ”synliga” funktionsnedsättningar.
Hjärnkraft, liksom andra organisationer, har ifrågasatt siffrorna, det vill säga ”de skenande kostnaderna” som har presenterats under alla år, men utan resultat. Även om man bara talar om pengar är det viktigt att se kostnaderna och vinsterna med personlig assistans i ett större perspektiv. Vi har dessutom föreslagit till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att man borde göra en undersökning av de samhällsekonomiska vinsterna av personlig assistans. Men de uppgifterna tas aldrig upp.
Istället är regeringens fokus helt enkelt att statens kostnader för ersättning till personlig assistans behöver minska. Syftet med ännu en utredning är klart: kostnaderna ska ned. När kostnaderna för personlig assistans ökar skärs det ned på övrig LSS-täckt verksamhet: dagligverksamhet, gruppboenden och ledsagarservice.

När nu regeringen pratar om förstärkt kvalitet, helhetssyn och mångfald i de övriga stödinsatser som ingår i LSS står det klart att dessa ska bekostas av besparingar i assistansersättningen. De eventuella förbättringar som kan komma ur utredningen ställs alltså mot den nödvändiga personliga assistansen, istället för att berika.
Om inte det här kapitalistiska samhället har råd att möjliggöra ett värdigt liv för alla, inklusive oss som lever med funktionshinder, när Sverige är rikare än någonsin har inte vi råd med kapitalismen. Ett slag mot oss är ett slag mot hela välfärden och nu behövs stöd i vår kamp från fackligt aktiva och andra organisationer.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!