Luleå: Kommunrevisorer avstyrker ansvarsfrihet

2018-03-21 11:45:32
I veckan var det dags för Luleås kommunrevisorer att lämna in sin granskning av kommunens verksamhet och räkenskaper för år 2017. Revisorerna kunde inte enas i sin bedömning med resultatet att två olika revisionsberättelser lämnades in.
Den ena, underskriven av fyra av de nio revisorerna, riktar synnerligen allvarlig kritik mot före detta kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) och nuvarande vice kommunalrådet Lenita Ericson (S), för deras hantering av den korruptionshärva som uppdagades på Stadsbyggnadsförvaltningen under 2017.
Korruptionsärendet gäller misstankar om att flera ledande kommunanställda har tagit emot förmåner av entreprenadföretaget Caverion mot att de kunde överfakturera kommunen med uppemot en halv miljon kronor.