Luleå kommunval: rösta på Rättvisepartiet Socialisterna, det kämpande alternativet

RS var en aktiv del i skolkampen som räddade skolor i Luleå (Foto: RS Luleå).

RS Luleås skribenter // Artiklar i Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ställer upp i kommunvalet i Luleå för att föra fram ett socialistiskt alternativ. Krig, klimatkris, bostadsbrist, vårdkris… vart du än vänder dig har det här systemet ingen hållbar väg framåt. Luleå, Sverige & världen behöver ett systemskifte där behoven styr, inte miljardärerna. Därför behövs RS och RS behöver ditt stöd i kommunvalet i Luleå!

Socialdemokraterna i Luleå gör nu allt för att vi ska glömma utförsäljningar av gemensamma tillgångar som Lulebo, guldregn över konsulter och reklambyråer som ska ”sälja” Luleå och de skandaler som rullades upp och avslöjade en genomrutten VIP-kultur i gamla kommunledningen som tvingades avgå. Men även om den nya kommunledningen har en mer ”ödmjuk image” finns den orättvisa politiken kvar.

RS vägrar acceptera nedskärningspolitiken som S och M driver – det håller inte att skära på våra viktigaste behov, särskilt inte när superrika, storföretag och banker översvämmas av pengar. Under våra 20 år i Luleå kommunfullmäktige är RS det enda parti som aldrig går med på att skära i kommunens verksamhet.

RS är också det enda parti som står för att politiker ska dela väljarnas villkor. I vårt förslag till budget för Luleå är medellönen hos en kommunanställd utgångspunkt för politikerarvoden, alltså cirka 30,000 kr i månaden till kommunalråden och andra heltidspolitiker.

Med RS i kommunfullmäktige har kampen alltid en allierad på insidan, som dessutom visar hur kommunen skulle kunna styras, med mer personal, 6 timmars arbetsdag, återöppning av stängda skolor/förskolor, satsning på trygghet för unga, klimatet och ett aktivt arbetet mot sexism, rasism och hbtq+-fobi.

Hjälp till i valet – bli valarbetare, medlem eller ge ett bidrag.
Vi behöver alla som kan göra en insats i RS valkampanj – stor som liten.
Hör av dig till oss på 073-053 68 84 eller rs.lulea@socialisterna.org.

Ge ett bidrag!
Swisha till 123 388 1141, märk ”RS valfond 2022”.


Nej till gruva i Gállok

Raymond Stokki, RS, talar på en av flertalet manifestationer som RS varit med att anordna mot gruvplanerna i Gállok (Foto: RS Luleå).

Gemensam kamp behövs för att rädda klimatet, skydda vattnet i Luleälven och försvara samisk kultur, för en framtid där vi har hållbara jobb och kan njuta av oförstörd natur. En gruva i Gállok utanför Jokkmokk skulle hota detta. Det är en gruvsatsning som bygger på kortsiktiga vinster för ägarna, och rasism och splittring används för att nå dit. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kämpar tillsammans med andra för jobben och klimatet, men också mot rasism och plundring av våra naturresurser.

Hotet mot klimat och miljö
Varje gruva påverkar natur och miljö. Dagbrott, sprängningar, klarningsdammar, damm, slam, avfall, dränering av grundvatten – ja, det är många delar av en gruva som påverkar negativt. De senaste åren har gruvprojekt bara i Västerbotten, Norrbotten och norra Finland visat på brustna dammar, sänkt grundvattennivå, förgiftade vattendrag och döda fiskar.
Viktiga kolsänkor som myrar och gammelskog förstörs, den biologiska mångfalden utarmas, brytning och transporter leder till stora koldioxidutsläpp – tillsammans saboterar allt detta vårt klimat än mer.
Som socialister menar RS att samhället måste planeras demokratiskt utifrån hela planetens behov, med gemensamt ägande av naturresurserna. Vetenskapen är tydlig: miljön kan inte förstöras mer om vi ska rädda klimatet.

Lögnerna om metallerna
När den socialdemokratiske näringsministern Karl-Petter Thor­waldsson framförde regeringens godkännande av ett gruvtillstånd i Gállok var regeringens uttalande nästintill en kopia av företaget Beowulf Minings alla debattartiklar för gruvan.
Regeringen och prospekteringsbolaget pratar om jobbtillfällen, skatteinkomster, befolkningsökning, en unik malmfyndighet och satsningarna på så kallad ”grön industri”. Men sanningen är att andra gruvkommuner inte växer i befolkning, snarare tvärtom – arbetskraft måste ”flygas in”. Northvolt i Skellefteå visar även hur slavliknande arbetsvillkor pressas fram och utländsk arbetskraft utnyttjas.
Beowulfs girighet avslöjas av dess koppling till brevlådeföretag i skatteparadis. Malmfyndigheten hävdas vara stor, men malmhalten är betydligt mindre än liknande och övriga svenska gruvor – vilket innebär mer avfall per ton malm. Framför allt är järnmalm ingen bristvara och inte heller någon kritisk metall som behövs för omställningen till ökad elektrifiering.

Rasismen mot samer
Rennäringen är viktig på grund av arbetstillfällen och inkomster för de som arbetar runt renskötseln, men den är också en stomme i den samiska kulturen. Århundraden av förtryck, bland annat från stat och kyrka, har lamslagit den samiska kulturen, krossat dess religion, stulit språken för många samer samt splittrat det samiska samhället i grunden.
Renskötseln är, trots att den innefattar en minoritet av alla samer, en vital del som knyter samman kulturen och därför ses som en sista bärande pelare.
Gruvlobbyn och regeringen använder rasism som splittring för att krossa motståndet mot exploatering, som stör eller förstör renskötseln, men som också sabbar miljö och klimat för alla.
RS kämpar mot all former av förtryck, och försvarar rättigheter för urfolket samer som är viktiga för näringar och kulturen. Men exploateringar av naturresurser rör många och vetorätt mot gruvor måste ges hela lokalbefolkningen.

RS säger att om en ny gruva ska övervägas måste vi först se till samhällets behov. Idag måste fokus vara att till större grad spara på resurserna och utveckla återvinningen av metaller och mineraler samt att satsa utifrån miljöns och människors behov. Avgiftsfri kollektivtrafik och utbyggd järnvägstrafik skulle till exempel drastiskt kunna minska behovet av metaller till transportsektorn.
Norrbotten behöver fler investeringar för utbyggd välfärd – vård och skola i hela länet, ett hållbart skogsbruk som både ger fler jobb och återställer biologisk mångfald utan kalhyggen och jobb inom hållbara transporter, återbruk, återvinning och ett utvecklat lokalt jordbruk.
En verklig grön omställning som kräver ett socialistiskt systemskifte. Stärk kampen mot gruvan och klimatkrisen, för ett socialistiskt alternativ – rösta på RS!
Raymond Stokki


Vården kan inte fortsätta så här!
Fler anställda med bättre villkor ett måste

Det behövs nya äldrevårdsuppror, likt det som rasade i Luleå 2018-2019 (Foto: RS Luleå).

Coronapandemin har blixtbelyst vårdens bräcklighet efter alla nedskärningar. Låg bemanning, brist på utrustning, sönderslagen samordning på grund av privatiseringar och ”marknadstänk” ledde till att tusentals äldre dog i onödan.
I Luleå liksom många andra kommuner har personalbristen blivit akut, och sommarens bemanningskris kan bli den värsta hittills.

Det är framför allt arbetar­kvinnor som betalar priset för krisen i välfärden i allmänhet och vården i synnerhet.
Att stressymptom är den vanligaste sjukskrivningsorsaken är inte konstigt – personalbristen leder till både för högt arbetstempo, dåliga scheman och en etisk stress över att inte kunna ge all den hjälp vårdtagare behöver. Till det kommer det sexistiska kapitalistiska samhällets förväntningar på att kvinnor ska acceptera lägre löner, ta större del av hemarbetet, vara projektledare, ta hand om släktingar, anpassa sig till ouppnåeliga kroppsideal och så vidare.
Att i detta läge mer än fördubbla militärbudgeten från 50 till 110 miljarder kronor osäkrar inte bara världen, det är också ett totalt förakt för alla som sliter ut sig i vården eller lider i väntan på behandling.
Bara ökningen av militärbudgeten motsvarar minst 100,000 fler vårdanställda!

Vården kan inte fortsätta så här. Det behövs ett totalt systemskifte, bort från nedskärningar, toppstyre, privatiseringar och marknadstänk: rusta välfärden – inte militären!
En hållbar äldreomsorg kräver en omorganisering med kontroll över arbetssituationen på ”golvet”, mer personal och bättre samordning och lagerhållning.
RS vill satsa stort på att öka personaltätheten i äldrevården och samtidigt införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön – det behövs för en värdig vård och en arbetsmiljö du inte blir sjuk av.
Det skulle innebära 200 nyanställda undersköterskor och vårdbiträden i Luleå kommun.
Vi vill också införa en vikariepool med fast anställda. Satsningen på fler ”på golvet” måste kombineras med utbildning för att ha personal till tjänsterna.
Försök med kortad arbetstid visar på stora förbättringar av personalens hälsa. Ohälsa minskar även med ökat inflytande över arbetssituationen. Minskade ohälsotal blir som bonus också en verklig besparing för kommunkassan.
Vi föreslår även en omställning av schemaläggningen. Istället för delade turer, långpass med 14 timmar på arbetsplatsen, tungt helgjobb och minutscheman i hemtjänsten behöver vårdpersonalen på varje arbetsplats få personalresurser och tid för att lägga schema enligt de samlade behoven.

Våra krav kan bli verklighet. Miljardrullningen till storföretag med fulla kassakistor under pandemin, och nu till militären, visar att pengar finns i överflöd.
Det som kan ändra fördelningen är att vi går samman underifrån och säger stopp! Se bara på skolkampen i Luleå – när föräldrar, barn och personal gick samman och gick ut på gatorna, mycket tack vare RS:ares samordnande roll, tvingades S+M slänga projektet ”Framtidens Skola” i papperskorgen.
Vissa skolor räddades från stängning, andra har återöppnats – det hade aldrig skett utan den gemensamma kampen.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer bygget av en minst lika stark samlande kamprörelse för äldreomsorgen och hela vården – våra platser i kommunfullmäktige är en viktigt plattform för det arbetet!
Jonas Brännberg


Bostäder efter människors behov – inte marknadens!

RS är en aktiv del i nätverket Nej till marknadshyra, som vunnit flera segrar (Foto: Natalia Medina).

Det byggs i Luleå – men höga priser och hyror gör de nya bostäderna otillgängliga för många. För oss finns nu, efter utförsäljningarna av Lulebos lägenheter, färre hyresrätter att köa till. Men det är tyst om bostadskrisen. Kommunen vill till och med riva lägenheter i Svartöstan – istället borde de rustas!

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kämpar för bostad åt alla, för att det ska byggas och rustas efter behov – inte plånbok. Lulebo behöver dubbla målet och bygga minst 200 lägenheter varje år – med rimlig hyra och lågt klimatavtryck. Det behövs för social hållbarhet, men också för klimatet – bygg- och fastighetssektorn stod 2019 för 21 procent av utsläppen i Sverige (och orsakade ännu mer utomlands genom importvaror).
Under 30 års tid har de styrande gett marknaden allt mer makt över bostäderna. Boende i hyresrätt har ansatts av utförsäljningar, ombildningar, renovräkningar, bristande underhåll, straffskatter och höjda hyror. Att äga fastigheter har däremot sponsrats med diverse förmåner och billiga lån.
Resultaten syns i trångboddhet, hemlöshet och dramatiskt vidgade klassklyftor. Nu arbetar S och M i Luleå dessutom med att börja privatisera kommunala gruppbostäder – trots alla skandaler kring privatiserad välfärd.

Bostadsmarknaden har inte plats för den som saknar köpkraft – den som är ung och vill flytta hemifrån, som behöver lämna ett parförhållande, som tvingats fly till Sverige, som blivit kroniskt sjuk eller arbetslös. Den som överlever på de osäkra och lågbetalda jobb som allt fler hänvisas till, som fötts på fel sida av en klassklyfta som allt mer också är i linje med en rasism inbyggd i samhällets struktur.
Som pricken över i:et läggs skulden på de som drabbas – som om folk väljer segregation och utsatthet – och de styrandes svar är mer poliser och kontroller, istället för att bygga ett samhälle där alla kan känna sig som hemma.

RS är aktivt i nätverket Nej till marknadshyra – ja till en social bostadspolitik. Hundratals protester stoppade regeringens försök att införa marknadshyra (fritt fram för fastighetsägarna att höja hyrorna som de vill) i juni 2021. Fortsatt kamp stoppade andra försämringar som ”lägeshyra” och ”Stockholmshyra”.
Men organiseringen och kampen för allas rätt till bostad behöver fortsätta och växa. Vi kämpar för ett systemskifte i bostadspolitiken! Vi kräver stopp för alla former av utförsäljningar, privatiseringar och marknadshyra, inklusive ”konceptrenoveringar” som höjer hyran med flera tusen kronor när lägenheter byter hyresgäst.
Hyresrätter som har sålts till miljardärer måste återkommunaliseras. Det behövs statliga subventioner och kommunala eller statliga byggbolag för att renovera klimatsmart och öka takten i byggandet av billiga hyresrätter. Dessutom behöver Luleås mest utsatta, oavsett ursprung, ett natthärbärge som har öppet året runt.
Vi måste se till att alla som trängs undan får ta plats, i valet och i samhället! Bostadsfrågan måste höras och synas.
Liv Shange Moyo

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!