Luleå: Korruptionsskandalen växer

2017-11-08 17:04:07

foto: Luleå kommun
Niclas Nordström och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericsson (båda S-politiker) struntar i att reda ut härvan.

Revisionsbolaget KPMG har på kommunrevisionens uppdrag studerat hur Luleå kommun följer sina rutiner rörande representation samt kurser och konferenser. Rapporten som kom i somras visar på stora brister, något som kan ses som ett mönster efter höstens avslöjanden om korruption inom Stadsbyggnadsförvaltningen.

Under år 2016 lades 4,3 miljoner kronor på representation i Luleå kommun, varav 1,3 miljoner var ”extern” (andra än anställda hos Luleå kommun deltog). Vid KPMG:s granskning av ett 40-tal av de 1 357 fakturorna fann de brister i 72,5 procent av dessa. Till exempel saknades syfte med representationen, deltagarlista eller att den som attesterat (godkänt) fakturan själv hade deltagit i representationen. Revisorerna ser det som extra allvarligt att en deltagare på representationen själv godkänt den, något som går helt emot de regler som finns uppsatta.
– Med tanke på hur många fakturor det rör sig om kan man ju fundera över hur mycket av representationen som egentligen har ett genomtänkt syfte. Vi har länge velat drastiskt dra ned på representationen, den riskerar bara att leda till en kultur av ”tjänster och gentjänster”, säger Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.

För kurser och konferenser, som 2016 omfattade 36,3 miljoner kronor, fanns liknande problem. Där saknades deltagarlista i mer än hälften av det tiotal fakturor som granskades och för 70 procent av fakturorna var syftet med sammankomsten oklar.
I den misstänkta korruptionsskandalen på Stadsbyggnadsförvaltningen har också felaktiga fakturor betalats på grund av att beställare och attestant har varit samma person. Fakturor som egentligen har handlat om varor som enligt företagets Caverions egen utredning levererats hem till kommunanställda.
Sveriges Radio har i veckan också avslöjat hur en anställd på Caverion bjudit kommunanställda på hockey och mat till en kostnad på 1 050 kronor per person, långt över vad som är godkänt att ta emot för en kommunanställd.
KPMG skriver angående representationen att ”Ett attestreglemente framtaget 2005 finns. Vi konstaterar att det för attestreglementet inte finns några tillämpningsanvisningar samt att efterlevnad av reglementet inte följs upp.”

– KPMG:s utredning om representation visar på en stor slapphet i förhållande till det som enligt reglementet ska ”utövas under ansvar samt med iakttagande av största sparsamhet”. Rapporten visar också det som bekräftats av korruptionsskandalen på Stadbyggnadsförvaltningen – Luleå kommun har alldeles för dålig koll på sin fakturahantering. Det finns i många fall riktlinjer för hur fakturor och underlag ska se ut för att betalas – men det är uppenbart att de ofta inte följs, säger Jonas Brännberg. ■

Otillräckliga åtgärder mot korruption

Stadsbyggnadsnämnden i Luleå har efter att en internutredning konstaterat sannolik korruption inom Stadsbyggnadsförvaltningen nu beslutat om vilka åtgärder de skall vidta. Fakturor för årsperioden 2016-2017 ska granskas, internkontrollen ska utökas och ett investeringsprojekt ska genomgå en ”fullständig revision”. Kontrollen är dock otillräcklig – framför allt görs ingenting för att gå till botten med de oegentligheter som redan har konstaterats.
Företaget Caverion har enligt sin egen utredning fakturerat Luleå kommun minst 463 000 kronor för mycket för olika projekt de har varit inblandade i åren 2012-2014 – pengar som sedan har gått till att smörja kommunanställda med vitvaror, hemelektronik med mera. Luleå kommuns sena internutredning visar bristande fakturaunderlag på sammanlagt 897 000 kronor.

Samma internutredning, som inte kan peka ut vilka som har fått varorna, pekar på att det fortfarande finns möjligheter att ta reda på mer i frågan, till exempel genom att intervjua anställda hos kommunen och Caverion samt gå igenom e-posttrafik. Detta är saker som Stadsbyggnadsnämndens S-majoritet väljer att inte gå vidare med.
– Det behöver gås till botten både med de allmänna bristerna vad gäller fakturahantering och de aktuella fallen där det uppenbart har skett oegentligheter. Signalen måste vara tydlig – om det finns misstankar om korruption ska kommunen göra allt för att klarlägga exakt vad som har hänt, säger Jonas Brännberg.
– Rättvisepartiet Socialisterna kommer inte släppa den här frågan. Vi har ställt en fråga i kommunfullmäktige till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson om varför de inte gör mer för att följa upp oegentligheterna. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!