Luleå: RS-budget mot s-högerpolitik

2008-06-11 14:55:42
Tisdagen den 17 juni fattar Luleå kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för 2009. Den socialdemokratiska majoriteten för en högerpolitik som inte står den borgerliga regeringen långt efter, och det märks i deras budgetförslag. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är den enda egentliga oppositionen mot högerpolitiken, och i sitt alternativa budgetförslag för 2009 går RS emot alla privatiseringar och satsar där s skär ned.

• RS vill satsa 35 miljoner kronor på Barn- och utbildningsnämnden (BUN), som har hand om skolor och försko­lor. Med detta vill man öka personal­tätheten och dessutom kompensera de kommunala skolorna för de ökade resurser som går till fri­skolorna.
• RS vill satsa ca 36 miljoner kronor på socialnämnden (äldreomsorg, hemtjänst m m), främst för att höja personaltätheten inom äldreomsorgen och öka volymen i hemtjänsten.

Stoppa privatiseringarna

Dessutom vill RS satsa på ett kvinnohus och mer allmänt på att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
• RS vill höja lägstalönen för ­alla anställda i kommunen till 18 000 kronor per månad.
• RS säger nej till ­privatiseringen inom tekniska förvaltningen och har, som Offensivs läsare vet, drivit kam­panj mot detta tillsammans med de anställda.
• RS säger vidare nej till att ishal­len Coop Arena ska skänkas bort till Luleå Hockey. Kommunen borde stå för de investeringar som krävs för ungdoms- och breddidrott, medan Luleå Hockey får stå för kommersiella ytor som VIP-loger och annat för direktörer.
För att finansiera dessa satsningar vill RS i huvudsak:
• Skära ned på politikerförmåner: arvoden, partistöd, representation och onödiga kurser/konferenser. Ca 18 miljoner kan sparas på detta.
• Minska ramarna för EU-projekt och marknadsföring: ca 17 miljoner kronor i besparing.
• Minska sjukskrivningskostnaderna genom att satsa på personalen, genom högre löner och ökad personaltäthet, vilket minskar stress och utbrändhet. 8 miljoner kronor räknar RS med att kunna spara på detta sätt.
• Minska kommunens resultat från ca 21 miljoner kronor till ca 10 miljoner, samt ordna en extra utdelning från kommunens moderbolag på 10 miljoner kronor.
• Att Luleå kommun ska ta initia­tiv till en kampanj för ökade statsbidrag till kommunerna. En sådan skulle kunna ge 30 miljoner kronor till Luleå kommun.

”Pengarna tillbaka”

– I längden är det förstås omöjligt att ta av sparade pengar för att finansiera en återuppbyggnad av välfärden. Dessutom har många kommuner inga sparade medel. Därför måste det till en kamp för att omfördela pengar från privata intressen till de offentliga, förklarar Jonas Brännberg, RS gruppledare i Luleå kommunfullmäktige.
– En kampanj för höjda och indexreglerade (följer med ­inflationen) statsbidrag är ett sätt av samla motstånd mot högerpolitiken. Kampanjen skulle kunna förena socialister i kommunerna med fackföreningar, hyresgäster, invandrarorganisationer o s v. Våra krav om upprustning är helt beroende av att kopplas samman med masskamp för att få del av de resurser som finns i samhället som helhet.
Erland Gadde

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!