Luleå skolkamp: Skolstrejk den 26 maj

2016-05-25 11:20:04

foto: Yonggang Cui
Nästa steg i Luleå skolkamp är skolstrejk.

– Nu är det väl ändå dags för revolution? Den frågan ställde en Svartöstadsförälder på föräldramötet inför ”Framtidens Skola”-flytten av Svartöstadsskolans barn till Örnässkolan i augusti.

Flytten kommer bland annat att innebära 29-36 barn i klasserna, överförande av årskurs sex till högstadiet och omvandlande av genomgångsrum till inte bara ett, utan flera klassrum.
Nu blir det alltså knappast revolution i veckan, men väl en strejk på Svartöstadsskolan på torsdagen den 26 maj.

Inför strejkdagen förväntar sig föräldrarnas strejkkommitté en överväldigande uppslutning. Många föräldrar och andra engagerade vuxna deltar också under dagen och kommer att ansvara för barnen samt hålla i en mängd aktiviteter, exempelvis femkamp, kojbyggarverkstad, demokrativerkstad och diverse lekar.
Planen är att strejken ska bli en både rolig och viktig dag, en studiedag i sammanhållning och kamp.
Det  är bara Svartöstadsskolan som strejkar, men med fullt stöd av övriga skolor och områden som är engagerade i arbetet med att stoppa ”Framtidens Skola” och den omläggning till stordrift i Luleås skola och förskola som beslutet innebär.
Samtidigt fortgår arbetet med att samla in de minst 6 000 namn som krävs för att begära en lokal folkomröstning i frågan. Till och med den 23 maj har 5 000 personer skrivit på. Med fortsatt tryck underifrån borde Luleå kommun låta såväl den juridiska som demokratiska processen ha sin fulla gång.


Oron växer bland lärarna inför flytten

Skyddsombuden på Svart­östadsskolan lämnade nyligen in krav till sin arbetsgivare, Luleå kommun, med anledning av hur personalens arbetsmiljö har försämrats med den hastiga nedläggningen av skolan.

Beslutet att lägga ned Svart­östadsskolan och flytta dess 84 elever till Örnässkolan, som togs av Socialdemokraterna  med stöd av Moderaterna och Landsbygdpartiet i kommunfullmäktige i april, vann laga kraft i början av maj.
Det innebär att personalen på de båda skolorna har sju veckor på sig – fram till skolavslutningen – att klara av alla förberedelser inför flytten, samtidigt som just dessa veckor är bland de mest hektiska under läsåret.

Nu ska alltså även nya klassammansättningar, ett nytt lärarkollegium och en ny organisation jämkas ihop och helst arbetas in på ett bra sätt. Material ska organiseras och packas. Oron slår hårdast mot Svartöstadsskolans pedagoger, som tvingas lämna sin älskade arbetsplats under enormt merarbete och tidspress.
Samtidigt ska Örnässkolans skolgård byggas om och skolans lokaler, som många betraktar som alltför små och inte anpassade till modern låg- och mellanstadieverksamhet, ska göras om.

Skyddsombuden från både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund står bakom skrivelsen. Kommunen gavs en vecka att svara, varefter uppföljningsåtgärder kan komma att vidtas, som till exempel en så kallad 6.6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.


Rektor jämförde föräldramöte med ”nazistföreningen”

Tisdagen den 17 maj bjöd Örnässkolans rektorer Jörgen Stenmark (rektor åk F-5) och Eje Larsson (rektor åk 6-9) in berörda föräldrar av skolflytten från Svartöstadsskolan till presskonferens. Efter en kort presentation körde rektor Jörgen Stenmark igång med presentationen: ”Örnässkolan: Väl förberedd att hälsa eleverna från Svartöstadskolan välkomna till skolstarten i augusti”.  Under presentationen betonade rektorn vikten av att berörda från båda skolorna, Svartöstan och Örnäset, får träffas och lära känna varandra och informerade om att man kommer att bjuda in samverkansgrupperna från båda skolorna någon gång framöver.

När frågan om varför man då hade plockat ner lappar där Svartöstadsföräldrar bjudit in till föräldraträff ställdes menade Jörgen Stenmark att det handlade om att man inte hade frågat först samt att man måste få okej på innehållet på lapparna. Dock hade flera föräldrar hört av sig, vissa med över en veckas mellanrum, och båda rektorerna hade haft god tid på sig att läsa igenom den enkla inbjudan.

Rektor Eje Larsson hade dessutom gett svaret att det var juridiskt omöjligt att tillåta lapparna, men även att vissa föräldrar kunde ta illa upp och tycka att det var jobbigt att behöva ta ställning till om man skulle gå på mötet eller inte.  
Vad för juridik det gällde ville han inte utveckla. Enligt kommunjuristen måste dock rektorn kunna motivera varför man inte skulle få sätta upp lapparna, men också kunna förklara på vilket sätt det stör verksamheten.
Denna information hade även Eje Larsson fått, men valt att inte svara på. Eje Larsson valde istället att säga följande till media och föräldrar:
– […] Ni förstår om det skulle komma nazistföreningen här, Nationalfront och så vidare, och lägger ut lappar och säger att det här får ni ta hem till elever, då tror jag att alla känner att det här är ingenting som vi vill stå bakom. Därför är det viktigt att vi godkänner all information som går ut.

P4 Norrbotten sände ljudklippet med delar av Eje Larssons svar och reaktionerna lät inte vänta på sig. Föräldrar från Svartöstan, Örnäset och de som följer skolfrågan blev heligt förbannade över rektorns absurda jämförelse.
Eje Larsson har nu bett om ursäkt för sitt uttalande i ett brev, dock inte offentligt, och har fortfarande inte gett någon riktig motivering till varför man motsatte sig att sprida information om föräldraträffen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!