Malmös socialarbetare tar strid för välfärden

2014-06-27 17:31:23
Den sociala välfärden för Malmös medborgare är hotad. Det var anledningen till att nätverket KAOSA (kritiska, organiserade socialarbetare) samlade till en manifestation den 6 oktober, som i regnet samlade uppemot 150 deltagare.

Malmökommissionen har konstaterat att barnfattigdomen i Malmö är störst i landet och att den fortsätter att öka.
Antalet malmöbor som är i ­behov av försörjningsstöd ökar, liksom kostnaderna för försörjningsstödet.
De flesta socialarbetare i Malmö upplever en känsla av otillräcklighet när man inte kan utföra ett kvalifice­rat socialt arbete.
Det finns idag stadsdelar i Malmö där socialsekreterare har fått direktiv om att inte ta emot några klientbesök.
Malmös socialarbetare är också bland de lägst betalda i ­hela landet.
De ansträngda arbetsförhållandena och de låga lönerna leder till en omfattande personalomsättning.

KAOSA har länge saknat en socialpolitisk debatt om att lyfta socialpolitikens betydelse för ekonomisk utveckling, utan att tappa bort social­politikens yttersta mål det vill säga enskilda människors värdighet och välfärd. Alla socialarbetare som talade på manifestationen gjorde det med stort personligt engagemang. Bland annat kunde man höra svidande kritik mot politikernas oförmåga att hantera social utsatthet:
– Tanken är att vi ska bidra till föränd­ring och få ut människor i försörj­ning. Hur gör jag det med över 100 hushåll som klienter?
– Nu ska vi räkna bostadslösa igen. För 7 år sedan var antalet 375. Senast vi räknade 2011 var 1 039 vuxna och 240 barn hemlösa, vilket är en markant ökning. Jag vill inte räkna mer, jag vill lösa problemen!
– Jag vill inte ha en budget i balans – jag vill ha en välfärd i balans!

Sista talaren var Carina Nilsson (S), ordförande i Sociala resursnämn­den, som ställdes till svars för de många problem som socialarbetarna vittnade om.
Hon gav ett helt intetsägande svar och avsade sig ansvaret för de försämringar av välfärdspolitiken som vi nu ser resultatet av genom att ­hänvisa till högerregeringens skattesänkarpolitik.
Visst bär regeringens politik med sänkt skatt och krogmoms samt ”realisationen” av välfärdssektorn stor skuld till de ökade samhälls­klyftorna och de tilltagande sociala problemen, men också Socialdemokraterna bär sin del av skulden eftersom man tillsammans med facktoppar har gjort allt för att avstyra protest­rörelser mot högerpolitiken.
En namninsamlig och en ­kravlista överlämnades till Carina Nilsson, som tvingades lova att föra upp den på samtliga stadsdelsnämnders agenda.

Efter manifestationen talade Offensiv med två socialarbetare från KAOSA:
– Vi är också trötta på den allmänt negativa bilden av socialt arbe­te. Socialarbetarna gör varje dag fantastiska insatser som innebär att massor av människor får ett bättre liv. Det är ett ansvarsfullt arbete som påverkar liv, säger de till Offensiv.

Camilo Ernesto Maureira Flores

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!