Massuppsägningar på Ystad lasarett mot usla arbetsvillkor

2018-09-26 11:14:39

foto: Sebastian Olsson
Behövs nya, starkare vårdprotester.

Alla sjuksköterskor på ortopeden avdelning 8 på Ystads lasarett har sagt upp sig i protest mot de usla arbetsförhållandena som har rått under en längre tid på avdelningen. Underbemanning, övertidsarbete och beordrade extrapass hör till vardagen för den stressade personalen.

Avdelningen ska när den är fullt bemannad ha 13 sjuksköterskor, men under en längre tid har det varit hälften så många. Detta har inneburit att vårdplatser har stängts. Sedan augusti har bara sju av de 14 vårdplatserna varit öppna.
Sjuksköterskorna har under lång tid påtalat personalbristen och den ökade arbetsbelastningen för sjukhusledningen, men utan resultat. Bland annat har de krävt löneökningar, arbetstidsförkortning och vidareutbildning för att locka nya anställda till vården. Sjukhusledningen har konsekvent valt att inte lyssna på kraven och nu har alltså alla sjuksköterskor sagt upp sig i protest, vilket innebär att man står utan personal från sista november.

– Vi har under en längre period varit underbemannade, fått jobba extrapass, dubbelpass och ha uteblivna raster för att få avdelningen att gå runt. Det fungerar inte längre att bedriva en säker vård, säger Alexandra Hansson, sjuksköterska på Ystad lasaretts ortopedavdelning, till Sveriges Radio P4 den 20 september.
Sjukhusledningen har istället för att lyssna på sjuksköterskornas krav valt att ta in fem sjuksköterskor från ett privat bemanningsföretag till en kostnad av cirka 500 000 kronor per månad! De ska arbeta fram till årsskiftet – efter det vet ingen vad som händer. 

Det som sker på Ystads lasarett är ett tydligt bevis på vad som pågår inom sjukvården i Region Skåne: Nedskärningar, ökad arbetsbelastning på personalen och ökat inslag av privata vårdbolag som skor sig på skattepengar och gör stora vinster på sjukvården.
På Universitetssjukhuset i Lund (SUS) råder akut brist på sjuksköterskor inom ortopedin. Antalet vårdplatser har kraftigt minskat efter sommarens stängningar, från 40 till 27. Det har lett till att de redan oacceptabelt långa väntetiderna på operation har blivit ännu längre, med följden att även vårdköerna blir längre och längre.
Sjukhusledningen förklarar platsbristen med att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Representanter för Vårdförbundet, som bland anat organiserar sjuksköterskor, har en annan förklaring: Det råder egentligen ingen större brist på sjuksköterskor i landet, utan dåliga arbetsförhållanden och låga löner gör att ingen vill börja arbeta så länge villkoren är fortsatt dåliga.

Att personalen säger upp sig i frustration över att inga förbättringar görs och i protest mot sjukhusens ledning är förståeligt. Men för att verkligen förändra situationen krävs det att kamp organiseras underifrån – av vårdpersonal, patienter, anhöriga, ja alla som vill ha en välfärd värd namnet – för att stoppa privatiseringarna av sjukvården, för höjda löner och bättre arbetsförhållanden. Bara så kan vi få till stånd en bra, patientsäker vård.
• Riv upp privatiseringarna inom sjukvård, skola och omsorg – rusta upp välfärden.
• För ett landsomfattande vård­uppror.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!