Mer än halvvägs till målet

2013-06-20 12:58:09
Under den gångna helgen hölls Luleå Pride för andra året i rad. Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) deltog. De gjorde ett bra politiskt ingripande och sålde 182 exemplar av Offensiv och även annat material för totalt 2 996 kronor.

Juni månads ekonomikampanj fortsätter i ganska bra tempo. Ekonomikampanjen har ökat från 19 149 kronor förra veckan till 36 849 kronor idag (tisdag den 18 juni).
Det är en mycket bra ökning och det kommer fortsätta att öka under veckan med extra aktiviteter.

Målet för juni är 60 000 kronor, vilket innebär att vi nu är över halvvägs. Men nu kommer midsommarhelgen och helgen därefter har RS sommarläger, vilket innebär att vi inte har så mycket tid för att nå ­målet.
Under sommarlägret kommer dock en del kamrater att åka iväg och kampanja inne i stan under några timmar.
Dessutom kommer det att hållas en insamling under sommarlägret, där medlemmar och sympatisörer till RS kan lämna bidrag till partiet. Det är bland annat sådana bidrag som gör att vi ekonomiskt kan hålla igång våra kampanjer, och därför är de mycket viktiga.

Om du som läser detta vill ge ett bidrag till insamlingen får du gärna göra det. Sätt in ditt bidrag på PlusGirokonto 87 96 49-2 och märk överföringen med ”insamlingen”. Tack för ditt bidrag!

Louise Strömbäck