Nätläkare: Privatiseringens guldkalv

2018-08-08 18:10:16

foto: Public Domain
De digitala läkemedelföretagen dränerar den skattefinansierade vården och omsorgen.

Bakom digitalläkarapparnas glättiga reklam med leende läkare i vita rockar som lovar att alltid finnas till för att blåsa bort oro och smärta, alltid redo med en hemleverans av piller, finns en oroande verklighet där privata företag tjänar guld genom att utnyttja vår lagstiftning och genom att exploatera vår oro och ångest. På köpet drabbas hela den riktiga sjukvården; vi får sämre kvalitet på patientvård och riskerar att fler blir resistenta mot antibiotika.

Verklighetens digitala läkare extraknäcker med en laptop, chattar med flera patienter på samma gång och försummar troligen sitt vanliga arbete, genom att dubbelarbeta. Även om det verkar ”gratis” att söka vård för barn och unga upp till 20 år betalar vi alla via skatten. Risken med en digital doktor är att diagnos och medicinering inte alls stämmer. 

I maj 2017 fick en ung kvinna läggas in akut med allvarliga vårdskador. Hon hade psykiska problem och hade sökt hjälp hos en digital läkare. Läkaren hade efter en skriftlig chatt skrivit ut en annan medicin än hennes vanliga antidepressiva. I februari 2018 åkte en pedofil fast. Han jobbade som läkare för digitalläkarappen KRY och utredningen rör minst 1 000 patienter (mest unga flickor), barn vars familjer hade sökt hjälp från KRY och istället blivit utsatta för brott. Bland annat är det ett 30-tal familjer som förmåtts filma sina barn ”som en del i efterbehandling”.

När Smittskyddsenheten vid Region Jönköping gjorde en utredning av två digitala vårdcentraler, det vill säga apparna KRY och Min Doktor, blev resultatet inte smickrande. Vanligtvis brukar man via Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, ha bra samarbete med vårdcentralerna som de senare åren har lett till minskad utskrivning av antibiotika vid halsfluss och lunginflammation. KRY, kopplat till Läkarhuset i Tranås och Min Doktor, kopplat till Wetterhälsan, fick dock underkänt. De följde inte alls de rekommendationer och kriterier som finns. De skrev ut antibiotika lättvindigt och ställde diagnos utan att tillräckligt underlag fanns. 

Smittskyddsläkaren anser att halsfluss och lunginflammation överhuvudtaget inte får diagnosticeras via digital läkarkontakt, eftersom läkaren bör lyssna på lungor, kolla puls, andningsfrekvens och allmäntillstånd. Vid misstänkt halsfluss ska man ta streptokock-A-test och kolla feber, ömmande lymfkörtlar, rodnande, och svullna tonsiller. Detta kräver ett fysiskt besök. Allt annat blir en gissning.

Nya patientlagen kom 2015 och med den öppnades nya möjligheter att bedriva vård och inte minst nya vägar att kommunicera med patienter, i syfte att öka patientens aktiva deltagande och självbestämmande. Vi fick nu möjligheten att söka vård i hela landet, oavsett var vi bodde, och vårt eget landsting betalade, minus en patientavgift. Landstingen började med olika projekt för att öka de digitala kontakterna, men också tjänster som att få gratis rådgivning av sjuksköterskor via ett telefonnummer, möjlighet att boka via nätet och att chatta med vårdcentraler med mera. 

Region Jönköping var tidigt ute med att prova digital läkarvård. De skrev ett avtal med KRY, och eftersom patient­avgiften där var 250 kronor gällde samma avgift för patienter i hela Sverige.

Sedan skickas fakturan till patientens eget landsting som får betala. KRY är kopplat till det privata Läkarhuset i Tranås. Den andra stora snabbt växande appen blev Min Doktor, kopplat till privata Wetterhälsan. Avtal med nätläkare mer än fördubblade intäkterna för dessa privata vårdföretag och deras ägare, betalat via landstinget. 

Wetterhälsan och Min Doktor har ett exlusivt avtal, något som varit mycket lönsamt. ”Det är bra med vinster i välfärden”, säger Mats Liljehult, vd för Wetterhälsans vårdcentral i Jönköping. Våra skattepengar går nu till ägare som förnöjt myser.

Region Jönköping sade ganska snabbt upp sitt avtal med KRY eftersom de inte ville ”mjölka andra landsting på pengar” och organiserade sin egen app Bra Liv nära, som använder sig av den egna sjukvårdspersonalen.

Läkarhuset i Tranås skrev istället avtal med KRY och ökade snabbt, från 5 000 listade patienter till tusentals fler i hela landet. KRY drog från december 2016 till april 2017 in mellan 7 och 10 miljoner kronor i månaden. I april 2017 stod den fysiska vården för 1,3 miljoner kronor medan den digitala stod för fem gånger så mycket, 7,3 miljoner kronor! Det är hemligt hur mycket de privata bolagen har tjänat. Det är däremot inte hemligt hur mycket de dränerat den skattefinansierade vården och omsorgen på.

Region Jönköping står för administrationen för tjänsterna för hela landet då avtalen skrivits där och två privata vårdcentraler var de första att skriva avtal. 21 län har annars olika patientavgifter som varierar mellan exempelvis 300 kronor i Jämtland och noll kronor i Sörmland.

När Patientlagen kom 2015 hade man inte riktigt tänkt på att skilja fysisk läkarvård där en läkare träffar patienten, har möjlighet att ta prover med mera, och ett digitalt besök som inte medför så stora kostnader; läkarna kan exempelvis jobba extra, ta patienter medan de också jobbar på sjukhus, handha flera patienter på en gång via sin laptop och de kan snabbt skriva ut medicin. Ersättningen som landstinget har tvingats betala till de privata nätläkarbolagen har varit över 2 000 kronor per besök, men nu ligger det på cirka 1 200 kronor och förslag finns på att skära ner det till 700 kronor eftersom det handlar om enklare diagnoser. 

Ännu en läkarapp, Doktor.se, hade tänkt erbjuda gratis besök eftersom de tagit över Vingåkers vårdcentral och där är det noll primärvårdsavgift. Där hade den finska vårdjätten Oriola, som bland annat äger Kronans Apotek med 325 apotek i Sverige, investerat 100 miljoner kronor för 17 procent av företaget. Deras plan var att kapitalisera på integrerad digital vård. När digitalläkare skrivit ut medicin erbjuds patienten hemleverans från Kronans apotek. KRY har redan liknande avtal med Lloyd’s apotek. 

Efter kritik och påtryckningar från bland annat Uppsala landsting sades avtalet upp och en avgift infördes på 200 kronor.

De här kryphålsexploatörerna har håvat in enorma vinster medan den fysiska primärvården har drabbats, inte minst på grund av borgerliga politiker och tjänstemän som gillar ”konkurrens” och ser det som positivt när vårdcentralerna tvingas ha drop-in och ökade öppettider för att locka patienter. 

Digitalvård i sig är inte negativt, att kunna följa upp kända patienter, men idag är telefonuppföljning ingenting vårdcentralen får ersättning för. Rätt använt är digitalvård praktiskt, men idag drabbas multisjuka, gamla och alla som inte ”kan boka på nätet”, medan de friska och resursstarka gynnas. Storstadens medelklass har hittat till digitalvården – 43 procent av alla användare är stockholmare. 

Nätläkare handlar inte om en kvalificerad primärvård för alla, utan om snabba, säkra och enkla cash till några få. 

Alla landsting har i varierande grad egna digitala projekt och vissa har appar till sina patienter, gratis rådgivning och uppföljning. Vi måste stödja dessa och kräva ökad tillgänglighet.

Hela landet behöver bättre vård, både vanlig och digital. Det ska ske inom ramen för den vanliga vården, inte privat för profit. Samma höga krav ska ställas på kvalitet, utbildad och erfaren personal, baserad på patientens rätt till insyn och medbestämmande. De äldre, multisjuka, de utan dator och internet – alla har rätt till bra hälso- och sjukvård. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!