Nej till det nya EU-fördraget

2008-03-12 11:29:37
Först annonserade miljöpartiets nuvarande språkrör Maria Wetterstrand att hon inte längre stödjer sitt partis krav på utträde ur EU. Dagarna efter var det dags för Per Garhton, tidigare språkrör för miljöpartiet och välkänd EU-motståndare, att göra samma sak.
Wetterstrand motiverar sin 180-graderssväng med att hon ”hittat starka skäl till att vara med i EU efter unionens utvidgning och arbete i klimatfrågan”.
Garhton å sin sida menar att genom att släppa kravet på utträde kan en bred rörelse byggas mot EU.
Inget av argumenten håller, utan vad det handlar om är att miljöpartiet nu vill riva alla de hinder som står i vägen för en framtida koalition med socialdemokraterna.
Sedan är det en annan sak att miljöpartiet, lika lite som vänsterpartiet, aldrig egentligen drivit eller kampanjat för kravet på ett EU-utträde.
Wetterstrands med flera miljöpartisters nya signaler var därför väntade.
Samtidigt växer behovet av ett EU-motstånd som är socialistiskt och med nödvändighet internationalistiskt. EU är en union som formats av storföretagen och deras politiker.
EU och den Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU) är ett kapitalistiskt verktyg mot Europas arbetare och världens förtryckta.
EU och EMU kräver att regeringarna bedriver en nyliberal politik.
I takt med den ökade konkurrensen på världsmarknaden har EU även allt mer utvecklats till ett imperialistisk block som ska försvara makt och vinster med hjälp av samordnad säkerhets- och utrikespolitik samt militarism. Det Fort Europa som EU skapat bygger ständigt nya murar mot flyktingar.
Det nya EU-fördraget, som kuppades igenom vid toppmötet i Lissabon i slutet av förra året, är i mångt och mycket en blåkopia av det gamla som förkastades 2005. Skillnaden är att det har sockrats med några formuleringar om behovet av att bland annat värna miljön.
RS och CWI säger nej till det nya fördraget. I Irland, där regeringen är tvungen att utlysa folkomröstning om det nya fördraget, kampanjar just nu Socialist Party (CWI) för ett nej.
Förhoppningen om att EU kan reformeras och bli något annat än ett kapitalistiskt redskap är befängd. EG-domstolens beslut i Vaxholmsmålet visar på vilken sida EU står i klasskampen. ”En sån här tydlig dom har jag aldrig sett tidigare”, kommenterade svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Lars Gellner glatt EU-domen mot facket.
Europafacket säger att man är oroad över att Vaxholmsdomen öppnar för lönedumpning, men gör inget för att organisera en alleuropeisk kampanj till försvar för fackliga fri- och rättigheter och mot låglönekonkurrens. Och trots domen i Vaxholmsmålet fortsätter Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin att säga ja till EU-fördraget.
Också inom socialdemokratin och LO har kritik riktats mot Wanja Lundby-Wedins och s-ledningens EU-vänliga politik.
På DN-Debatt den 3 mars skriver de båda socialdemokraterna Morgan Johansson och Bo Bernhardsson att s och LO måste bli mer EU-kritiska.
”Vaxholmsdomen hör hemma i fördragsfrågan”, skriver de och menar att Europafackets ledning ägnar sig åt önsketänkande om de tror att ”fördraget som det nu ser ut skulle vara tillräckligt för att förebygga fler Vaxholmsutslag i EG-domstolen.”
EU säger sig värna miljön. Men de lösningar man föreslår är marknadsmässiga och EU:s klimatmål – en 20-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser fram till 2020 – är lägre än den 25- till 40-procentiga minskning för industriländerna som utgör Baliplanens mål.
Även Baliplanens mål är otillräckligt. Miljöförbundet Jordens vänner kräver exempelvis en halvering av utsläppen till 2020.
RS/CWI arbetar för att lägga grunden till en massrörelse som har styrkan att skrota kapitalets EU och EMU och forma ett arbetarnas Europa – ett demokratiskt och socialistiskt Europa.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!