Nej till krig i Ukraina!

Bygg en antikrigs- och antiimperialistisk massrörelse

Ryssland har lanserat en storskalig invasion av Ukraina (Foto: CC).

Uttalande av International Socialist Alternative

ISA uttrycker sin fulla solidaritet med folket i Ukraina som redan lider av exploatering, förtryck, korruption och växande fattigdom, och som nu står inför krigs- och blodsutgjutelsens fasa.

När ryska trupper och stridsvagnar har korsat gränsen till Ukraina har de första människorna redan dödats. Missilattacker har träffat militärbaser och flygfält, inklusive i Kiev. Det finns redan rapporter om skottlossning i bostadsområden i Charkiv, Ukrainas näst största stad i nordöstra delen av landet. Nu rapporteras det att även belarusiska trupper är inblandade, med studenter som kallas in i armén.
Ryska och belarusiska trupper bör omedelbart dras tillbaka från Ukraina.
Erkännandet av folkrepublikerna Luhansk och Donetsk av den ryska duman och dess efterföljande godkännande av Putin, följt av deras begäran om rysk hjälp, skapade den omedelbara förevändningen för invasionen. Fientligheterna har nått en ny och skrämmande topp efter veckor av eskalerande krigshets mellan Ryssland å ena sidan och Nato och USA å andra sidan.
Europa står inför en stor väpnad konflikt, som är knuten till de mångfaldiga geopolitiska motsättningarna i den nya tidsåldern av oordning. Socialister internationellt måste intensifiera arbetet och förbereda för att ta ställning mot imperialistiska krig och för arbetarklassens internationalism, i principfast opposition mot alla former av imperialism.

Ryssland har hävdat att dess säkerhet är hotad av Natos expansion österut med vapen och trupper längs dess gränser. Men nu hävdar president Putin att uppgiften för den ryska attacken är att ”avmilitarisera” och ”avnazifiera” Ukraina. Men hans attacker kommer bara att göra det ukrainska folket argare. Många kommer att ta till vapen för att motsätta sig hans trupper.
Putin har motiverat sitt angrepp med att hävda att Ukrainas självständighet bara var ett resultat av den ryska revolutionen och bolsjevikernas politik att ge förtryckta nationer rätten till självbestämmande, en politik som upphävdes av Stalin och den byråkratiska regim som Putin själv kom ur. Detta är en viktig lärdom. Självständighet kan inte uppnås genom att vädja till Nato eller EU, utan endast i en gemensam kamp mot den nye tsaren och hans krig.
Befolkningen, som drabbas mest av ett krig, de som riskerar sina liv och lemmar, livet för söner och döttrar, mödrar och fäder, deras hem och inkomster – de vanliga arbetarklassens människor som bor i Ukraina – har reducerats till enbart åskådare, vars öde avgörs av krafter utanför deras kontroll.
Dagens ukrainska ledare, det kapitalistiska etablissemanget, vars enda angelägenhet alltid har varit försvaret av oligarkernas intressen och som har styrt landet från kris till kris sedan självständigheten, sålde sig till Väst under det föregående decenniet. På så sätt hoppades de få Natoskydd och vinna ekonomiskt genom att komma närmare Europa.
De misslyckades på alla punkter: den genomsnittliga familjeinkomsten är idag 20 procent lägre än 2013 års nivå och Natos agerande utgår inte från det ukrainska folkets intressen, utan från USA:s och Natos allierades ekonomiska och geopolitiska intressen.

Krigets ekonomiska chocker kommer också att märkas över hela världen – aktiebörserna reagerar redan. Den ryska börsen föll med 40 procent innan den stängdes. Energipriserna såväl som livsmedelspriserna kommer att öka, vilket bidrar till ett redan starkt inflationstryck i världsekonomin. Och framtida generationer i Ukraina och Ryssland, som redan lever med låga inkomster och med dålig sjukvård, kommer att få betala kostnaderna för kriget.
Detta krig är märkt av konflikten mellan USA och Kina om världsherravälde. Biden-administrationen har pekat ut Kina som dess ”huvudkonkurrent” och Ryssland som ”den farligaste”. Inom Nato har USA i flera år drivit på sina europeiska allierade att öka sina krigsbudgetar. Krig är fortsättningen av politiken på andra sätt. Bland de aktuella motiven för USA återfinns att stärka banden mellan USA och den europeiska imperialismen inför framtida konflikter med Kina – allt på det ukrainska folkets bekostnad.
Nato har intensifierat sin närvaro i Östeuropa med baser i Polen, Rumänien vid gränsen till eller i Rysslands närhet. Nato-länderna har beväpnat Ukraina till tänderna. Efter att ha ropat på vargen i flera veckor och förutspått en ”falsk flagg”-operation av ryssarna har Biden och hans krigshetsande allierade skapat en självuppfyllande profetia.
Oavsett graden av Natos direkta engagemang i det pågående kriget delar västimperialismen ansvaret för att elda på konflikten, som kommer att få arbetarklassfamiljer att sörja sina fallna släktingar och betala det tyngsta priset för krigsansträngningen och dess ekonomiska konsekvenser.

Den ryska imperialismen har bedömt att det nu är dags att ta ett avgörande steg för att främja sina intressen. USA-imperialismen är försvagad, EU kämpar med inre splittring och Kina håller på att bli USA:s största orosmoln när det gäller världsordningen. Putin kränker ukrainarnas självbestämmanderätt – han anser att Ukraina är en integrerad del av Ryssland, på ett motsvarande sätt som Xi Jinping gör anspråk på Taiwan.
Vikten av det som händer i Ukraina går långt utanför Ukrainas gränser. Ekonomisk kris, vågor av reaktionär nationalism och potentiellt miljontals flyktingar kommer att skapa fler globala kriser, precis när det verkade som att pandemin gick in i en ny, mer hanterbar fas.
Trots att den är en brutal auktoritär regim måste Kreml fortfarande ta hänsyn till om den ryska befolkningen kommer att acceptera ett storkrig om Ukraina. År 2022 är inte 2014, då en massiv patriotisk våg blev resultatet av övertagandet av Krim. Utan hjärta för ett krig mot Ukraina brottas de flesta ryssar redan med lägre levnadsstandard, eskalerande inflation och, under pandemin, över en miljon fler dödsfall än motsvarande perioder tidigare.
En opinionsundersökning den 23 februari antydde att 40 procent av den ryska befolkningen, främst den unga och urbana befolkningen, är emot erkännandet av republikerna, vilket har använts som förevändning för att starta kriget.
Ryssland är en militär jätte, men dess ekonomi utgör bara cirka 6 procent av Natos ekonomier tillsammans. Dess BNP är mindre än Italiens. Kraftiga sanktioner och en krigsinsats kan skada ekonomin mycket allvarligt och i kombination med ryska krigsoffer fördjupa den växande misstron mot allt som regeringen säger. Putin kan glädjas över att han har stöd från Peking, men om ett utdraget krig dränerar ekonomiska resurser kan han mycket väl behöva be Xi att rädda honom.

Detta krig har lite eller ingenting att göra med skyddet av någon av de berörda befolkningarna. Nato hade och har inga problem med diktatorer när det passar dem, och Putin stöder de mest högerorienterade partierna i Europa – så mycket för ”antifascism” eller ”försvara demokratiska rättigheter”.

Det är arbetarklassen och fattiga som betalar. När de 500 största oligarkerna i Ryssland har sett sin rikedom växa med 45 procent under pandemin och nå 640 miljarder dollar, kommer det inte att göra någon stor skillnad att förlora några miljarder på frysta bankkonton.
Detta krig har lite eller ingenting att göra med skyddet av någon av de berörda befolkningarna. Nato hade och har inga problem med diktatorer när det passar dem, och Putin stöder de mest högerorienterade partierna i Europa – så mycket för ”antifascism” eller ”försvara demokratiska rättigheter”.
Krig kommer att innebära fruktansvärt mänskligt lidande som kommer att betalas för i liv, ekonomiska svårigheter och fler flyktingar, och kommer inte att lösa några av de befintliga problemen och interimperialistiska spänningarna. Trots påståenden om motsatsen ligger krig inte i arbetarklassens och den vanliga befolkningens intresse i någon av de inblandade nationerna.

Vi kan inte förlita oss på någon av de imperialistiska institutionerna eller krigsmaskinerna som är involverade för att uppnå fred, än mindre välstånd. Faktum är att Ukraina i flera år har bett om verklig hjälp från Nato och Väst, men har ändå nekats. Vi borde inte lita på dessa imperialistiska organ. Varje ”diplomatisk lösning” med nya överenskommelser, även om den till en början skulle välkomnas av människor över hela världen, kommer i slutändan att ske på vanliga människors bekostnad och bara bereda marken för ytterligare spänningar och konfrontationer.
Dessa makter har visat sig oförmögna att ta itu med den hälso- och klimatkris som de är ansvariga för, är ovilliga att bekämpa de stigande levnadskostnaderna för vanliga människor och nu kommer deras krig att göra saken ännu värre.

Den enda kraft som kan stoppa krig och förstörelse är den förenade arbetarklassen. ISA uppmanar arbetarrörelsen världen över att initiera en massiv internationell antikrigs- och antiimperialistisk mobilisering, inklusive vägran att hantera produktion och transport av vapen samt strejker, samtidigt med kamp för sociala krav som kan erbjuda en verklig utväg för majoriteten. Detta skulle kunna inkludera ett enat agerande av arbetare i multinationella företag som är verksamma i flera av de länder som är direkt involverade.
Detta kommer inte att vara lätt. Vi kommer att behöva stå emot massiva propagandamaskiner på alla håll, och det kommer att ta tid och tyvärr lidande innan förhållandena kommer att avslöja propagandan och aktualisera de verkliga frågorna. Krig är dock revolutionens barnmorska, som avslöjar motsättningar på ett så synligt och påtagligt sätt som möjligt. Tidiga och djärva initiativ i de tidiga stadierna av krig är avgörande för att bestämma karaktären och programmet när en rörelse vinner styrka.
Detta krig ligger inte i arbetarnas och ungdomarnas intresse, var de än bor. Det handlar om geopolitiska och ekonomiska imperialistiska ambitioner.
ISA kommer att motsätta sig kriget var vi än är närvarande – i Ryssland, USA, Ukraina och på andra håll. Framför allt står vi med de ungdomar och arbetare i Ryssland som nu tar upp kampen mot kriget genom att bygga en antikrigsrörelse på arbetsplatserna och universitetet, för solidaritet mot krigshetsarna, och för ett krig mot fattigdomen istället för mot andra folk.

VI SÄGER:
• Nej till krig i Ukraina! För ukrainarnas rätt att bestämma sin egen framtid, inklusive minoriteters självbestämmanderätt!
• För de ryska truppernas återvändande till kasernerna i Ryssland och tillbakadragande av alla Nato-trupper från Östeuropa.
• Inget förtroende för någon av de inblandade ”fredsbevarande” imperialistiska krafterna.
• Inga illusioner om krighetsarnas diplomati. Bygg en massiv antikrigs- och antiimperialistisk rörelse som länkar samman arbetare och ungdomar över gränserna.
• Inga murar mot de som tvingas fly sina hem på grund av kriget.
• För ett internationalistiskt socialistiskt arbetaralternativ till kapitalistiska konflikter som leder till krig och förstörelse.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!