Nej till USA-soldater och kärnvapen

Det militära samarbetet med USA och Natointräde gör inte Sverige ”tryggare”. Tvärtom (Foto: U.S. Army / Sgt. Charles Probst).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

I förra veckan undertecknade den blåbruna regeringen ett nytt avtal om fördjupat militärt samarbete med USA-imperialismen, som innebär att amerikansk militär får tillgång till 17 svenska regements- och övningsområden. Avtalet, som har beskrivits som ”historiskt”, utesluter inte att kärnvapen placeras ut i Sverige.

Innan avtalet träder i kraft ska det godkännas av riksdagen, vilket väntas ske inom kort. Därefter måste det till en del lagändringar för att amerikanska trupper ska kunna operera i Sverige.
Avtalet innebär en kraftig förstärkning av den militarism och högersväng som inleddes med den socialdemokratiska regeringens militära upprustning, ett stadigt ökat militärt samarbete med USA och ansökan om ett svenskt Natomedlemskap.
– Det enda som är bättre än att ha Sverige som vän är att ha Sverige som allierad, sa USA:s försvarsminister Austin, när avtalet, som kallas DCA (Defence Cooperation Agreement), skrevs under.

Den svenska försvarsministern Pål Jonson (M), som tidigare har jobbat som lobbyist för vapenindustrin, lovprisade ”det mycket djupa försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och USA” som avtalet representerar.
Det svenska avtalet är betydligt mer långtgående än det liknande avtal som USA slöt med Norge 2021 och som innebär att USA får obegränsad tillgång till tre norska flygbaser och en flottbas.
”I Norge pågick förhandlingarna med USA under längre tid än vad de gjort i Sverige. Det var bland annat kontroversiellt att ge en kärnvapenmakt ökat tillträde till baser, lager och övningsområden. Därför skrev Norge in ett förbehåll om att Norge inte accepterar förhandslagring eller övning med kärnvapen. Något liknande förbehåll finns, enligt vad DN erfar, inte med i det svensk-amerikanska avtalet”, skrev Dagens Nyheter den 7 december.

Militarismen och högersvängen förstärks.

Det avtal som den blåbruna regeringen har slutit och som Socialdemokraterna ger sitt fulla stöd till innebär att amerikansk militär får obehindrad tillgång till 17 svenska militärbaser och utesluter inte utplacering av kärnvapen på svensk mark.
Det finns inga förbehåll, utan USA:s regering och militär har fått allt man har önskat. I Sverige ska amerikansk lag gälla för USA:s soldater, även när de inte är ute på uppdrag och i tjänst.
”I norska media har man kunnat läsa att USA till och med har auktoritet över norska medborgare inom de områden på baserna där USA har exklusiv access”, kommenterade Svenska Dagbladet den 7 november.
Det militära samarbetet med USA och Natointräde gör inte Sverige ”tryggare”. Tvärtom. Och nästa år kan det bli Trumps soldater som kommer till Sverige, som med avtalet inlemmas fullt ut i USA:s krigsmaskineri. Eller vad Aftonbladets Wolfgang Hansson beskriver som en ”spelpjäs i supermaktens USA:s försvarsplanering”.
I ännu högre grad blir Sverige delaktig i den modernisering och upprustning av sin kärnvapenarsenal som USA, men också andra kärnvapenmakter, har inlett. Det militära samarbetet med USA tillsammans med det framtida Natomedlemskapet är också skälet till varför den blåbruna regeringen vägrade att delta på FN:s möte om kärnvapennedrustning i november.

Därför säger Socialistiskt Alternativ och Offensiv:
• Nej till svenskt Natomedlemskap. Stoppa det nya militära samarbetsavtalet med USA.
• Rusta upp välfärden, inte militären.
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Omedelbar militär nedrustning och kärnvapenförbud.
• Bygg en massrörelse mot krig, terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!