Nigeria: Slavliknande arbets- och lönevillkor

2015-05-06 16:25:29


CWI i Nigeria tar kamp mot orättvisor och förtryck.

I dagens Nigeria har arbetare fått sina löner uppskjutna i månader eftersom inkomsterna från oljeindustrin har dalat. Samtidigt innebär samma inkomstfall inte att de styrande politikerna slutar med att plundra statskassan för valkampanjen och i andra privata intressen. 

Faktum är att när intäkterna nådde sin kulmen fick arbetarna väldigt lite eller inget alls av det, medan arbetarna får stå för hela kalaset när det är en nedgång i ekonomin på grund av plundringen och misskötseln av den monokulturella ekonomin.

Minimilönen på 18 000 naira (759 kronor) i månaden som arbetare vann år 2011 har inte ännu införts till fullo i de flesta delstater och även de arbetare som fått en lönehöjning har sett den ätas upp av prisökningar och nedskärningar.

Till exempel har prissättningen på social och offentliga verksamheter ökat utom räckhåll för många arbetare och fattiga. För tredje gången under de senaste två åren har elpriset höjts. Avgifterna till skolor har höjts. Bensin säljs för så mycket som 100 naira per liter i de flesta områden i landet, trots att oljepriset har sänkts, medan fotogen, bränslet som de flesta arbetarfamiljer använder sig av, fortfarande är väldigt dyrt. 

Som ett resultat av den offentliga utbildningens kollaps, som beror på en kronisk underfinansiering av utbildningen samt misskötseln av de magra resurserna av odemokratiskt utsedda förvaltare, har många föräldrar tvingats att skicka sina barn till privata skolor, som tar ut skyhöga avgifter.

Inom den privata sektorn är villkoren för arbetare inte särskilt annorlunda. Otrygga anställningar har blivit normen då privata arbetsgivare utnyttjar arbetslösa och lönedumpar.

Detta understryker behovet för arbetare att bygga sina fackföreningar som plattformar för kamp mot attackerna utförda av den kapitalistiska klassen. Detta innebär att arbetarna måste försäkra sig om att facken är självständiga från arbetsgivarna och styrda demokratiskt underifrån. Vad mer är måste fackföreningarna motsäga sig alla anti-fattiga, anti-arbetare och pro-rika förslag om privatiseringar, lönedumpning, avregleringar och så vidare.

Dock behöver arbetare också sin egen politiska röst som kan få till stånd en regering som på riktigt representerar arbetarnas intressen. Det är därför vi inom SPN (Socialist Party of Nigeria, ett parti initierat av CWI-medlemmar i Nigeria) alltid har manat arbetarna till att bygga politiska alternativ till de borgerliga partierna. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!