Nog är nog – facken måste ta strid för jobb och välfärd

2012-10-11 10:47:46
Den gångna veckan var en vecka av varsel och chockbesked. Först kom dödsstöten för den inhemska glasindustrin: Orrefors glasbruk läggs ned och 130 anställda vid Orrefors och Åfors har varslats om uppsägning. Samma dag (den 2 oktober) kom beskedet om att Holmen Hallstavik lägger ner sin äldsta pappersmaskin och ytterligare 230 anställda vid pappersbruket förlorar jobbet. Sedan följde dråpslaget mot värmländska Säffle: Volvo Bussar flyttar fabriken i Säffle till polska Wroclaw och 400 jobb försvinner på en ort där redan mer än var tionde är arbetslös. I fjol redovisade Volvo Bussar rekordförsäljning och gjorde sitt bästa resultat på 15 år.

Enbart under två dagar varslades fler industrianställda än det finns lediga jobb i sektorn i hela landet.
I takt med att den svenska kapita­lismen tappar fart intensifieras jobb-slakten. Under årets första 7 ­månader ökade antalet varslade med 50 procent jämfört med samma tid året innan. På ett år har antalet arbetslösa blivit 30 000 fler. Idag går det 14 sökande på varje ledigt jobb. Redan innan Volvo avkunnade sin dom mot Säffle, fanns det knappt ett enda ledigt industrijobb i Värmland och det fanns lika många arbetslösa i länet som antalet invånare i Kils kommun – 11 624 personer.

Regeringens så kallade jobbpolitik är ett enda långt misslyckande. Sysselsättningsgraden är fortfarande lägre än när regeringen tillträdde i september 2006. Om kvinnors sysselsättningsgrad hade varit som männens skulle 190 000 fler kvinnor ha varit sysselsatta idag. Inte ens under de relativt starka tillväxtåren 2010 och 2011 med hög BNP-tillväxt – 5,5 procent 2010 respektive 3,9 procent 2011 – pressades arbetslösheten ned till under 7 procent.
”Sedan hösten 2008 har de som stått utan jobb i två år eller mer ökat från knappt 25 000 till 70 000 personer. För ungdomar har siffran sjufal­digats under samma tidsperiod” (nyhetsbyrån TT den 33 september).
Nu stiger arbetslösheten igen och beräknas ”ligga i intervallet 7,8-8,3 procent under 2013-14”, enligt en färsk prognos från Handelsbanken.
De satsningar som ­finansminister Anders Borg aviserade i höstbudgeten är för små och kommer för sent för att få ner arbetslösheten och dämpa effekterna av den nya ekonomiska kris som börjat utvecklas. Dessutom utgör den sänkta bolagsskatten på 16 miljarder kronor merparten (70 procent) av det påstått expansiva ”reformprogrammet” för 2013. Till det ska läggas att Borg utgår från glädjekalkyler som blåser upp skatteinkom­ster och tillväxt.
Krisen i Europa och samtidigt tydliga stagnationstendenser i Kina, som fram till i år varit en global tillväxtmotor, har satt sina spår i form av fallande svensk exporttillväxt och en märkbart dämpad industrikonjunktur i år. En starkare krona, inte minst gentemot euron, tenderar dessutom att ytterligare minska exporttillväxten.

Som svar på den sviktande efterfrågan utomlands, drar industrin ned antalet anställda för om möjligt öka produktiviteten och hålla den exceptionellt höga vinstnivån uppe. Närmare 10 000 industrijobb försvinner i år.
Även inom gruv- och stålnäringen, som har stått för en stor del av den växande exporten, märks effekterna av minskad efterfrågan i Europa och inte minst Kina. Priset på t ex järnmalm faller och kan falla ännu mer när bolagen dumpar sina växande överskott på marknaderna.
Till det ska läggas att också den privata tjänstesektorn, som idag sysselsätter flest i Sverige och som har expanderat snabbt de senaste 20 åren, nu stagnerar. Under andra kvartalet i år upphörde det som kallas företagstjänster att bidra till ökad sysselsättning. Symptomatiskt är att det är de fortsatta privatiseringarna som nu nästan ensamma står för privata tjänstesektorns expansion. ”Starkast tillväxt hittills i år har hälso-, sjukvård och omsorg [i privat regi], med 8,2 procent jämfört med motsvarande period förra året”, (arbetsgivarorganisationen Almegas Tjänsteindikator Q3, från september i år).
Privatiseringarna betingar ett enormt pris. Privata utförare inom branscherna hälso- och sjukvård, utbildning och omsorg hade ett sammanlagt rörelseresultat efter avskrivningar på 13,3 miljarder kronor. Det rörelseresultat som har genererats av skattemedel uppgick uppskattningsvis till 8,7 miljarder kronor. Detta motsvarar löner och sociala avgifter för till exempel 22 000 undersköter­skor, enligt beräkningar gjorda av Vänsterpartiet. Samtidigt redovisar inte minst landstingen stora underskott och drar ned på personal och vårdplatser.
Byggandet av nya bostäder är nu nere på en rekordlåg nivå. Sedan högeralliansen kom till makten hösten 2006 har bostadsbyggandet minskat med nästan 74 procent. Första halv­året i år var nybyggnationen av lägen­heter i småhus och flerbostadshus 34 procent lägre än samma period i fjol.
”Det var länge sedan Byggnads i Skåne hade så många förhandlingar om varsel liggande på skrivbordet.
– Det rör sig om ett hundratal som riskerar att gå ut i arbetslöshet i hela Skåne, säger Roland Ljungdell, ordförande för Byggnads Skåne”, rapporterade Sydsvenskan den 4 oktober.

En ny nedgång för svensk kapitalism resulterar snabbt i en förvärrad social kris och utbredd nyfattigdom som följd av nedmonteringen av välfärden, inte minst försämringarna av arbetslöshets- och socialförsäkringen, och ökade klyftor. Det krävs omedelbara offensiva satsningar på välfärd, infrastruktur och ett ­program för en grön omställ­ning av produktionen. Det är satsningar som inte låter sig göras med mindre än kamp för en total omfördelning av samhällets resurser – avskaffa kapitalismen.
Det är inte så att samhället har blivit fattigare, men de växande rike­domarna märks framför allt i bolagens och bankernas vinster, rekordutdelningar till aktieägarna samt växande inkomst- och förmögenhetsklyftor. Enbart de vinster som storbankerna beräknas göra i år – 88 miljarder kronor – skulle ensamma kunna finansiera ett program för 200 000 nya välfärdsjobb.
Istället för övertid (det samlade övertidsuttaget motsvarar 115 000 heltidstjänster), varför inte dela på jobben? En omedelbar förkortning av arbetstiden utan lönesänkning eller försämrade arbetsvillkor skulle ge fler jobb och större trivsel.
Facken måste omgående inleda en kamp för att stoppa jobbslakten och svara varslen med att ­mobilisera de berörda orternas invånare till demonstrationer och andra massaktio­ner, inkluderat om så krävs ockupationer och strejker.

RS/Offensiv står för:
  • Stoppa varslen – kamp för arbete åt alla genom att dela på jobben med kortad arbetstid och utbildning, sex timmars arbetsdag utan lönesänkning.
  • Öppna räkenskapsböckerna och ta kamp för facklig vetorätt mot uppsägningar, nedläggningar och omorganisationer.
  • Stopp för alla nedskärningar och privatiseringar – 200 000 nya välfärdsjobb.
  • Låt de rika betala – stopp för alla aktieutdelningar, chefsbonusar och fallskärmar; återinför skatter på arv och förmögenheter. Höj skatten för höginkomsttagare och avskaffa RUT. Riv upp regeringens skattelättnader för egnahemsägare i välbärgade områden.
  • Bygg bort bostadsbristen genom att satsa på nybyggnationer av främst hyresrätter. Energibesparing och renovering av miljonprogrammet till kostnader som de boende har råd med.
  • Ge alla vuxenstuderande rätt och möjlighet till fullständig gymnasieutbildning, arbetsmarknadsutbildning och vidareutbildning med studielön.
  • För en massiv facklig och politisk kampanj för jobb, välfärd och en snabb klimatomställning av transporter, energiförsörjningen och byggandet m m – förstatliga ­bankerna, bilindustrin, energijättarna och de stora byggbolagen.
  • En socialistisk och global grön omställning baserad på en demokratiskt planerad socialistisk ekonomi, under kontroll av arbetarnas organisationer och sociala rörelser.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!