Normkritisk kamp inom idrotten

2017-08-02 17:29:28
Stå upp när det blåser är en viktig handbok för vuxna inom idrottsrörelsen. Hur kan en göra för att alla ska känna sig inkluderade och trygga oavsett kön, etnicitet och sexuell orientering? Sofia B. Karlsson skriver utifrån egna erfarenheter och tar även hjälp av andras historier och erfarenheter från idrottsrörelsen.

Sofia B. Karlsson drev för ett par år sedan projektet Fotboll för alla inom fotbollsföreningen AIK Solna, för inkludering och att alla ska kunna delta på lika villkor. Det började med näthat och slutade med att supporterföreningar uttalade sig emot henne och hennes engagemang. När nazistsekten Svenska motståndsrörelsen hotade Karlsson till livet valde hon att sluta med sitt jobb inom AIK år 2015.
I boken Stå upp när det blåser vävs erfarenheter från personer som varit aktiva i hbtq- och genusfrågor inom idrottsrörelsen ihop med resonemang och konkreta tips på hur ledare, domare, föräldrar och andra vuxna kan arbeta med barn för att förändra.
Undertecknad känner igen en del av det som de aktiva berättar om i boken. Det är inte lätt att sticka ut och nästan lika svårt att på egen hand stå upp för den som blir utsatt för mobbning på grund av att hen inte uppfyller normen. Inte minst när man är ung. Machojargongen är skadlig och det är de vuxna inom idrottsrörelsen som behöver verktyg och självförtroende att ta initiativ till att krossa den.

Bokens styrka är att Sofia B. Karlsson talar ur egna erfarenheter om vad som fungerar och inte. Det är kontraproduktivt att skuldbelägga exempelvis män för att kvinnor förminskas inom idrotten. Istället pekar Karlsson ut ”förväntningarna på män” som problemet och att män, eller pojkar, därför måste vara en del av lösningen. På ett sätt är det en nagel i ögat på identitetspolitiken, även om det antagligen inte är intentionen.
Förväntningarna på hur män bör vara leder till att pojkar och män inom idrotten dels kan vinna status på att trycka ner andra som inte uppfyller normen, men också att det är svårt att gå emot jargongen och stå upp för de svagare. Förväntningarna på män är att de ska kunna ta till våld och även kunna stå ut med att utsättas för våld. Det är män som står för den överväldigande majoriteten av våldsdåden i samhället.
Karlsson skriver: ”Samhället är en del av idrotten och idrotten utgör en viktig del av samhället och den utveckling som sker.”
Samhällets problem återspeglas i idrotten, men idrottsrörelsen kan också fostra barn och unga till att påverka samhällsutvecklingen mot det bättre.

Konkret kan idrottsledare jobba med att identifiera normer och synliggöra privilegier, exempelvis genom gruppövningar. På så sätt kan medvetenheten öka om vilka normer som är skadliga och bör förändras samt vilka normer som ger status i gruppen och vilka som leder till att vissa idrottsaktiva hamnar utanför.
Inom lagidrotten ger det status att uppfylla bilden av manlighet, medan motsatsen leder till exkludering. Sofia B. Karlsson pekar på att individer med status och privilegier har störst möjligheter att utmana de skadliga normerna och stötta de som inte uppfyller normen. För vuxna inom idrotten handlar det om att verka för en kultur där det ger status att stå upp för de som är utsatta.
För att alla ska känna sig välkomna och trygga i idrottsrörelsen krävs att förväntningarna på män utmanas med ett normkritiskt perspektiv, menar Karlsson och konstaterar att: ”Många unga vill inte vara som det förväntas, men det är det enda sättet de vet.”

Stå upp när det blåser borde vara obligatorisk läsning för alla vuxna inom ungdoms­idrotten. Det är en instruktions- och inspirationsbok för hur vuxna kan göra för att alla ska känna sig välkomna och trygga inom idrottsrörelsen. Bokens styrkor är att den är konkret, lättbegriplig och lyfter fram verkliga erfarenheter.
En svaghet är att boken är fattig på referenser till samhällsutvecklingen. Författaren Sofia B. Karlsson fick tyvärr själv erfara hur en framväxande extremhöger utgör ett fysiskt hot mot engagemanget för allas inkludering och trygghet inom idrotten. Extremhögern med Sverigedemokraterna är också ett politiskt hot mot de landvinningar för hbtq-rättigheter och kvinnors ställning som har vunnits genom historisk kamp. ■

Författare: Sofia B. Karlsson
Förlag: Pintxo Förlag
Antal sidor: 152
Utgivningsdatum: 6 juni 2017


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!