Norra Järva: ”Vi vill bygga nu”

2016-03-10 14:18:13

foto: Sebastian Olsson
Förorternas folk måste nu höja rösten mot högerns attacker, menade bland annat Felix Edberg LeBlanc från Unga byggare.

Norra Järva Stadsdelsråd ar­rangerade den 7 mars tillsammans med Unga Byggare ett av sina hittills viktigaste Järva Café-möten i Husby Träff med rubriken ”Vi vill bygga nu”.

Att bygga bort bostadskrisen är en av Sveriges och, ännu mer skriande akut, Stockholmsregionens största utma­ningar just nu. Då är det absolut centralt att samtidigt resa kravet att denna arbetsmarknad ska öppnas för de unga och alltför många arbetslösa i Stockholms förorter, som Husby och andra runt Järva.
Stockholms stads egen hållbarhetskommission har i rapporten Skillnadernas Stockholm visat hur staden slits isär.

Samtidigt vill allianspartierna och Sveriges arbetsgivare utnyttja den så kallade flyktingkrisen till att driva igenom en låglönemarknad med B-lagsjobb till förortens arbetslösa. Mot allt detta måste förorternas folk nu höja rösten. Det var budskapet från Arne Johansson i stadsdelsrådet och Felix Edberg LeBlanc i Unga byggare, som också talade sig varm för traditionella lärlingsplatser.
Om att det budskapet också stöddes av de cirka 75 närvarande vittnar mötets enhälligt antagna uttalande:
”När vi har akut bokris och Sverige enligt det statliga Boverket behöver bygga 700 000 bostäder på tio år, och Stockholmsregionen på 10-15 år beräknas växa i storleksordningen av ett nytt Malmö, då ska ingen behöva gå arbetslös och fattig. Istället måste Sverige och Stockholm bygga och byggarbetsmarknaden, som både byggfacken och vi boende i förorterna vill, öppnas för förorternas unga och arbetslösa med riktiga jobb, lärlingsplatser, byggutbildningar och upphandlingar som ställer krav på lokal rekrytering.”

Fredrik Sirberg, regionsekreterare i Byggnadsarbetarförbundets avdelning Stockholm-Gotland, intygade på mötet att Sverige behöver bygga 75 000 nya lägenheter per år för att klara bokrisen.
Enligt Milischia Rezai från Arbetsmarknadsdepartementet är ung­domsarbetslösheten bland dem som skolan har fallerat för prio 1.
Men hittills har väldigt lite hänt när det gäller de utlovade traineeplatserna och yrkesutbildningarna, trots att den svenska ekonomin växer oväntat snabbt, samtidigt som trycket växer på regeringen att agera.
Sebastian Wiklund, gruppledare för Vänsterpartiet i stadsbyggnadsnämnden, hävdade att Stockholms stad fortfarande har allmännyttiga bostadsbolag med hög soliditet och själva förfogar över mark som kan bebyggas med 140 000 nya bostäder och därför har goda möjligheter att öka takten i bostadsbyggandet. Han varnade för marknadshyror och menade att staten framförallt måste bidra med kapital.  
Ann-Margrethe Livh, som är bostads- och demokratiborgarråd i Stockholm, men inte kunde delta på mötet, har dragit på sig kritik från Unga byggare för att hon vill få in fler utländska byggföretag genom större samordnade upphandlingar. Hennes motiv för det har varit att på så sätt pressa ner de kraftigt ökade byggkostnaderna från det fåtal byggföretag med höga vinstmarginaler som dominerar en oligopolliknande marknad.

Utan att just denna fråga direkt kom upp på mötet, efterlyste både Tenstabon Björn Sundblad och Fe­lix Edberg LeBlanc från Unga byggare att kommunerna startar upp egna byggföretag, som också kan gå före med traditionella lärlingsplatser och lokal rekrytering.
Det är ett utmärkt krav som det finns all anledning att lyfta, samtidigt som de parallella bostads- och segregationskriserna i ett socialistiskt perspektiv skulle vara starka skäl att gå ännu längre genom att förstatliga både bankerna och byggmonopolen.
Vad som krävs nu är en fastare organisering där Norra Järva Stadsdelsråd tillsammans med aktivister och föreningar i förorterna kan samlas och söka brett fackligt och po­litiskt stöd inom vad som finns av verklig vänster och arbetarrörelse för kraven på riktiga jobb och likvärdig skola. Tillsammans är vi starka!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!