Ny antirasistisk rörelse i Västsverige

2017-10-25 22:43:27
Efter de lyckade demonstrationerna den 30 september då nazistiska NMR stoppades har en ny rörelse vuxit fram i Västsverige som samlar såväl fackliga sektioner inom Kommunal, fackklubbar inom Handels, hyresgästföreningar, sociala rörelser som Medusahuset, flyktingorganisationer som Iranska flyktingars förening, Somaliska föreningen och Asylrörelsen, bildningsförbund som ABF, Studenter mot rasism och Rättvisepartiet Socialisterna.
Nedan publiceras delar av rörelsens antagna plattform.

”Västsveriges antirasistiska rörelse bildades ur de historiska demonstrationerna den 30 september då 10 000-20 000 stoppade nazistiska NMR i Göteborg. Vi samlar fackföreningar, hyresgästföreningar, studentorganisationer, sociala rörelser, politiska partier och individer.
Det finns ett stort behov av att stärka det antirasistiska arbetet inom vänstern, fackföreningar och sociala rörelser för att skapa den nödvändiga motståndskraft som kan vända samhällsutvecklingen och motverka att grupper ställs mot varandra. Rasismen måste utmanas på alla fronter för att stoppa Sverigedemokraterna i valet och nazisterna på gatan, för att ge skydd till de som flyr undan krig och diktatur, för att bekämpa sexism, hbtq-förtryck och funkofobi.
Det är i spåren av ökade sociala och ekonomiska klyftor som solidariteten sätts på prov på arbetsplatser och i bostadsområden där arbetare och grannar riskerar att ställas mot varandra. Rasism och fascism tenderar att splittra upp arbetarklassen och försvårar för den gemensamma kamp som behövs.

Rörelsen är öppen och inkluderande, och finns idag i Göteborg, Kungälv och Borås. Tillsammans samlas vi för enighet i folk- och arbetarrörelsen mot rasism och fascism. Vi menar att rasism och fascism måste bemötas var än de dyker upp. (…)
Rasismen är ett hot mot såväl dagens demokrati som de individer de pekar ut som fiender. Nazisterna är också svurna fiender till arbetarrörelsens organisationer som fackföreningar och partier liksom invandrare, hbtq-personer, feminister, socialister med flera.
Vi tror på nödvändigheten om en enhetsfront inom vänstern, folk- och arbetarrörelsen för att gemensamt stå upp mot rasism och fascism. Vi enas i praktisk solidaritet, utåtriktat arbete, gemensamma samlingar och folkbildning för att finna en gemensam kollektiv linje.
Den 30 september och de massiva demonstrationerna var ett tydligt exempel för styrkan i den antirasistiska kampen, och bygger vi vidare på den kan vi skapa trygghet i våra bostadsområden, trygghet på våra skolor och trygghet på våra arbetsplatser.” ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!