”Ny kollektivtrafiklag – nytt marknadskaos”

2011-05-12 13:27:58

foto: Jonas Brännberg
”Den nya lagen är en guldgruva för privata bolag”, skriver Johanna Evans.

Den 1 januari 2012 börjar den nya kollektivtrafiklagen att gälla. En extremt nyliberal lag som ger kommersiella bolag möjlighet att vaska fram guldkornen, medan tillgänglighet, biljettpriser, anställningstrygghet och klimatet drabbas.

Enligt regeringen ska lagen ge valmöjligheter och en förbättrad service. Men läser man igenom lagen förstår man snabbt att det kommer att leda till totalt marknadskaos. Kommersiella bolag får fritt fram att plocka åt sig de mest lönsamma bitarna på alla lokala och regionala busslinjer. Biljettpriserna släpps fria, även i den trafik som kommer att subventioneras av de nya lokala trafikmyndigheterna. De kommer- siella aktörerna får även möjlighet att överklaga beslut om allmän trafikplikt – de krav som en behörig myndighet fastställer om kollektivtrafik av allmänt intressen. Det vill säga, kommersiella aktörer kan överklaga beslut som är i allmänhetens intressen och ägna sig åt de linjer de vill ha för högsta lönsamhet.
De tidigare trafikhuvudmännen ska ersättas av regionala kollektivtrafikmyndigheter. De ska besluta om trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt.
Inom länen ansvarar lands­tinget och kommunerna för den regionala kollektivtrafiken. Men de kan komma överens om att antingen kommunerna eller landstinget ska bära ansvaret.
Beroende på hur landsting och kommuner kommer överens kan kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund eller som en gemensam nämnd. I de län där landstinget ensamt bär ansvaret är de också en regional kollektivtrafikmyndighet.
Den nya lagen är en guldgru­va för privata bolag. För resenärer och anställda väntar kaos, höjda biljettpriser och sämre tillgänglighet.
  • Riv upp den nya kollektivtrafiklagen – all kollektivtrafik i offentlig regi.
  • Nej till ”fria” och höjda biljettpriser – begränsa bilismen och rädda klimatet med kraftigt utbyggd och gratis lokal och regional kollektivtrafik.
  • Fasta jobb och rätt till heltid – nej till de otrygga anställning­ar som kommersialiseringen bäddar för.
Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!