Nya framgångar för Sosialistinen Vaihtoehto (CWI)

2013-05-11 09:45:05

foto: Heikki Moisio
Fler och fler ansluter sig till Sosialistinen Vaihtoehto (CWI i Finland).

Sosialistinen Vaihtoehto (SV, gruppen av CWI-medlemmar i Finland) växer snabbt. Särskilt efter de förra riksdagsvalen och den nuvarande regeringens tillträde, har allt fler sett behovet av ett nytt, kämpande vänsteralternativ.

I Jyrki Katainens koalitionsregering, som leds av Samlingspartiet (Moderaterna) ingår även Socialdemokraterna och Vänsterförbundet (Vänsterpartiet). Regeringen bedriver högerpolitik med nedskärningar, privatiseringar och skattelättnader för företagen och de rika.
Regeringens politik har gett högerpopulistiska Sannfinländarna, som inte sitter med i regeringen, en chans att parasitera på missnöjet. Men långt ifrån alla är trots allt beredda att ge sin röst till ett parti som kombinerar EU-motstånd med rasism och socialt konservativa värderingar.
Deltagandet i regeringen har skapat en enorm ilska bland medlemmar i Vänsterförbundet och dess ungdomsförbund, som på grund av sina traditioner samt retorik och trots ledningens politik, attraherat ­radikala arbetare och ungdomar. Många av dessa söker nu ett nytt alternativ. Samtidigt börjar även allt fler hittills politiskt oorganiserade få nog av situationen och vill se kämpande rörel­ser.
Detta i sin tur har gjort att Sosia­listinen Vaihtoehto kunnat växa och att det finns ett ökat intresse för gruppen samt CWI, vars verksamhet i Finland upptogs med full kraft i ­slutet av 2010.
I Helsingfors har Sosialistinen Vaihtoehto nu möten varannan vecka och gruppen deltog exempelvis i den massiva studentdemonstrationen som i mars i år tvingade regeringen att backa från vissa försämringar gällande studiestödet.

Från och med våren 2012 har Sosia-listinen Vaihtoehto även gett ut och sålt sin egna, finskspråkiga tidning med samma namn. Denna har ­tagits emot med stor nyfikenhet och lett till många givande diskussioner med intresserade – den har med andra ord redan bevisat vilken otroligt viktig roll en egen tidning har i marxisters arbete.
Cirka varannan månad har man ordnat öppna möten tillsammans med kamrater från Rättvisepartiet Socialisterna i Sverige och till exempel CWI i Kazakstan.
Det senaste öppna mötet, med temat Nej till regeringens högerpolitik!, hölls i samband med 1 maj-firandet i Helsingfors. Innan mötet gick Sosia­listinen Vaihtoehto med det 5 000 personer starka gemensamma vänstertåget.
– Även om det efter några ­lugnare år var glädjande att se det stora antalet deltagare, gick det inte att skönja ett enda äkta krav eller utmaning mot högerpolitiken i Socialdemokra-ternas och Vänsterförbundets tal. De påminde mest om festtal. Så innehållet i firandet kändes ju avslaget. Men när de gamla alternativen på detta sätt svikit sina anhängare, får inte vi vara rädda för att ta på oss den ­svåra rollen som vägvisare, säger Niklas Fred, SV-medlem i Helsingfors.
– Det behövs aktiv kamp för att lyfta fram de socialistiska värderingarna, arbetarklassen måste förmås att återfinna sin enorma, dolda styrka. Socialismen får inte bli som en balsamerad kropp, som man till fest ställer ut för allmän beskådning, för att sedan glömma bort igen. Vi ­måste istället se till att göra 1 maj till en högtid för en levande arbetarrörelse som ständigt utvecklas, säger Niklas.
Mötet blev en framgång för SV. Stora mängder tidningar och annat material såldes, och gruppen utökades med två nya medlemmar. Nu planerar man för nya aktiviteter i Helsingfors, men även i Åbo, Uleåborg och andra städer där det finns medlemmar, sympatisörer och intressera­de.

– Jag gick med för att det inte finns något alternativ. Den nuvarande krisen har än en gång visat att alternativet till socialism är fullständigt barbari – och det enda sättet att nå ett socialistiskt samhälle, det vill säga ett bättre liv och framtid för alla oss arbetare, är att organisera oss och konsekvent bekämpa kapitalismen. Då den etablerade vänstern inte är beredd att göra detta behövs det ett socialistiskt alternativ och det är ett sådant som vi bygger här, säger Tiago Silva, ny SV-medlem i Åbo.
Heikki Moisio

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!