Nya högerregeringen – ett hot mot miljön

2006-11-08 14:47:37
Sveriges nya högerregering är ett hot mot miljön. Deras budget avspeglar kapitalisternas intressen på en rad områden, så även på miljöområdet.

Det är inte tal om att hota storföretagens rekordvinster för att ställa om till mer miljövänlig produktion, utan istället pratas det om hur ny miljöteknik kan vara vinstgivande. ”Det som i dag uppfattas som utmaningar inom miljö kan bli en ekonomisk hävstång. Vid omställning av energi och transportsystem kommer grön teknik att efterfrågas …” säger miljöminster Anders Carlgren i ett pressmeddelande från Regeringskansliet den 16 oktober.
Före valet lovade alliansen en extra miljard i miljöanslag, detta uteblir och skjuts på framtiden. Inte heller kommer något mål att tas vad gäller vilka nivåer man vill nå vad gäller exempelvis växthusgaser, utan en utredning tillsätts som ska föreslå framtida målsättningar. Regeringen tar medvetet inga mål för att inte låsa sig inför ordförandeskapet i EU 2009.
EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH) kommer att genomföras, lagstiftningen är omdebatterad då den efter förhandlingar urvattnats rejält. Det blir svårare att lansera nya farliga kemikalier, vilket bl a Greenpeace ser som en seger. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) öppnar upp för skyddsjakt på varg. Idag får varg endast skjutas när vargen tar tamboskap, d v s i inhägnat område. Nu ska vargar som dödat hundar och tamboskap kunna skjutas i skogen. Vilket innebär att vargens naturliga beteende (att döda rivaler på sitt revir, och ta byten) kan bli dess död.

Energipolitiken

Elmarknaden ska integreras med den europeiska elmarknaden vilket leder till att dagens rekordhöga energipris kommer att bestå. Näringsminister Maud Olofsson har fullt förtroende för marknaden. En uppstyckning och utförsäljning av Vattenfall är inte utesluten, detta för att få fart på marknaden. Vad gäller kärnkraften så är det än så länge tyst, dock är det allmänt känt att folkpartiet och moderaterna vill bygga ut.
Kärnkraftverken som idag står blir allt äldre och kommer att kräva dyrt underhåll eller nedläggning på grund av bristande säkerhet (efter nödstoppet vid Forsmarks kärnkraftverk i juli stod hälften av Sveriges kärnreaktorer stilla).
Frågan om uranbrytning i Sverige har åter kommit upp. Flera ansökningar om prospekteringstillstånd har inkommit till bergsstaten. Med höjda världspriser och med de stora mängderna uran i Sverige så kan vi komma att se en brytning inom snar framtid. Kommunerna har idag vetorätt i frågan om brytningstillstånd, men hur detta står sig mot EU:s Euratomfördrag är inte idag prövat. Skulle det uppstå en brist på uran i Europa så är det troligt att den kommunala vetorätten från 70-talet körs över. Vilket i praktiken skulle kunna innebära att Sverige skulle bidra med kärnbränsle till Natos kärnvapen.

Egen el för basindustrin

Förnyelsebar energi kommer att få lättare villkor. ”Vi har många fjällområden där det är förhållandevis lite människor som rör sig men där det blåser bra” säger Näringsminister Maud Olofsson i Dagens Nyheter 20 oktober. SCA som för några år sedan sålde ut sitt vattenkraftsbolag kommer nu att bygga ut de fallrättigheter som de äger. Detta för att vid sidan om elmarknaden trygga elförsörjningen till bolagets massaindustrier. Holmen skog, före detta Assidomän skryter på sin hemsida om de energiresurser de äger. Att basindustrin på detta sätt kringgår elmarknaden visar på att elmarknaden inte fungerar.
I dag tar elbolagen ut rekordvinster som går rakt ner i fickorna på aktieägarna.
De kommunala och statliga energibolagen skulle på samma sätt kunna verka för sina ägares intressen och sänka priset för oss vanliga medborgare.
Vad gäller regeringens ”satsningar” på förnyelsebar energi så kommer de inte att räcka till för att täcka upp för de framtida behoven när kol och olja och ev kärnkraften ska fasas ut. Regeringen sätter till sist sitt hopp till energieffektivisering, i industrin och hushållen, och visst kommer det att bli fler som har under 18 grader hemma med dagens elpris.
Hoppet att de nya miljövänliga produktionssätten kommer att kunna konkurrera ut de storskaliga konventionella metoderna på den fria marknaden har redan kommit att grusas. Etanolbensinen, s k E 85 som driver flexifuelbilar, är idag dyrare än vanlig bensin. SPI, Svenska petroleuminstitutet, skriver i ett pressmeddelande den 17 oktober att de för första gången sett en minskning av försäljningen av etanol, vilket de hänvisar till priset. Idag finns det ingen beskattning på Etanol, så politikerna är ställda mot väggen. Kd gick till val på frågan om sänkt bränsleskatt, vilket i alla fall utesluter en höjning. Detta är ett tydligt exempel på att kapitalismen inte kan lösa miljöproblemen på marknadsmässig basis.
Bidrag och skattereduktioner kan endast marginellt ändra produktions- och konsumtionsmönster.
För att snabbt fasa ut oljan och andra fosila bränslen krävs det en demokratisk socialistisk planering av ekonomin. Vinsterna från dagens miljöfarliga produktion måste investeras i miljövänlig energi under demokratisk kontroll.

Förbifart Stockholm

Det mest anmärkningsvärda förslaget från Alliansen är det nya vägpaketet i Stockholm, kallat ”Förbifart Stockholm”. Detta projekt ska dels finansieras med vägavgifter, det som förut kallades trängselskatt. Före valet skulle dessa pengar gå till kollektivtrafiken, men de nu föreslås finansiera en motorväg. Citytunneln som skulle underlätta för fjärr- och pendeltågen i Stockholm är nu hotad. Förbifart Stockholm är en satsning för ökad bilism. Näringslivets krav på att vidga Stockholm som marknad har gåtts till mötes. Fler kommer att ta bilen till jobbet.
Magnus Nilsson, trafikexpert på Svenska Naturskyddsföreningen, förklarar vad ”Förbifart Stockholm” är för något.
– Detta är ett gammalt vägprojekt som man åter gräver fram. Det är en del av det som förut kallades för Dennispaketet. Det går ut på att bygga en förbifart kring Stockholm för att vidga arbetsmarknaden, vägen kommer att gå från Skärholmen och kungens kurva upp till Häggvik, via Lövön (där Drottningholms slott ligger). Flera broar kommer att byggas och en del tunnlar, detta gör att projektet kommer att kosta rejält, 25 miljarder räknar man med idag, och en byggtid på åtta år. Vilket är i klass med Öresundsbron.

Dyr bilism

Utöver byggkostnaden tillkommer underhåll och övervakning av tunnlar för miljontals kronor per år. Detta projekt kan man jämföra med Stockholms kollektivtrafik som kostar 8 miljarder per år, varav hälften finansieras med biljettintäkter. Som alternativ till Förbifart Stockholm skulle gratis kollektivtrafik kunna stå sig bra. Men det är inte bara kostnaden för vägpaketet som är ett problem.
Magnus Nilsson lägger fram de tre problem som Svenska Naturskyddsföreningen ser med detta vägbygge.
– Det första är att vägen kommer att göra rejäla ingrepp i natur och mark som den går över. Idag så är flera av dessa marker skyddade som riksintressen. Vilket gör att vägen i sig är olaglig, vilket vägverket inte har brytt sig om då de litar på att politikerna ska godkänna vägen i alla fall. Den andra anledningen är att vägen kommer att öka trafiken i Stockholm med 5 procent , vilket är mycket. Fler kommer att ta bilen som färdmedel in till jobbet, detta är konsekvensen av att vidga arbetsmarknaden. Det tredje är att det kommer att strukturera om hela Stockholm från lokala centrum där man har nära till allt, till hur det idag ser ut i Los Angeles.

Joel Eriksson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!