Nya steg i Luleås skolkamp

2015-11-11 12:47:58

foto: Liv Shange
Föräldrarna trappar upp kampen för skolorna i Luleå.

Nu har föräldrar och andra berörda vid de nedläggningshotade skolorna i Luleå gått samman för att visa hur en verklig process för att utveckla skolan ska gå till, där barnen och lokalsamhällets behov står i centrum, inte stordriftsidéer som ska pressa personal ännu hårdare. 

En namninsamling har startats och en överlämning av namn kommer att ske i samband med en stor manifestation för skolan lördagen den 21 november.

I ett pressmeddelande skriver arbetsgruppen för att rädda skolorna:
”I vårt Luleå gör vi framtidens skola tillsammans!
Efter att nästan alla ’medborgarmöten’ om förslaget ’Framtidens skola’ genomförts är det uppenbart att motståndet mot förslaget till stordrift i skolan är massivt.
Skolchefen Karina Pettersson-­Hedman har i media sagt att behålla saker som de är ’inte är något alternativ’. Det håller vi med om! I skolan behöver mycket förändras, till exempel mycket bättre arbetsvillkor för lärare så att inte 4 000 lärare, hälften så många som utexamineras, lämnar yrket varje år.
Vi har därför ett konkret förslag för hur framtidens skola i Luleå tas fram. Vi välkomnar alla lulebor; individer, föreningar och partier, att ställa upp bakom vårt förslag, som till skillnad från ’Framtidens skola’ innebär en verkligt demokratisk process, som kan baseras på fakta. Genom en namninsamling som startar idag vill vi samla luleborna kring ett förslag som gör att barnen står i fokus och där skolan organiseras efter deras behov.
// Arbetsgrupperna för att bevara Vitåskolan, Svartöstadsskolan, Kråkbergsskolan, Klöverträskskolan, Kyrkbyskolan, Hertsöskolan, Svedjeskolan, Örarna/Brändöns för­skola och Kläppenskolan, samt föräldrar på Furuparkskolan.”

Texten på namninsamlingen lyder:
”Barnen i fokus skapar framtidens skola! Gör om och gör rätt! – Skolan i Luleå kommun ska vara till för dem den berör: barnen, föräldrar, lärare och hela samhället.
Vi som skriver under detta anser att:

  • Inget beslut ska tas baserat på det underlag som kallas ’Framtidens Skola’.
  • Beslut om hur skolan i Luleå kommun ska utvecklas i framtiden ska utarbetas i dialog med barn och föräldrar, personal och hela lokalsamhället. En dialog som måste ges tid.

I den dialogen anser vi att viktiga principer bör vara:

  1. Skolan organiseras utifrån barnens behov.
  2. Små barn ska ha nära till skolan för att ge lugn och ork till lärande och lek.
  3. Skolans roll som samhällsbyggande funktion är viktig. Trygga barn i tryggt samhälle ger bra resultat och förebygger ohälsa hos både elever, lärare och familjer.
  4. Förändringar ska göras för att lösa problem, inte för att riva ned det som fungerar.
  5. Ta hjälp av lärarna för att utarbeta en handlingsplan för att Luleå kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare.
  6. Risk- och konsekvensanalys ska ske utifrån barnens perspektiv och utifrån hållbar utveckling.
  7. Samtliga av kommunens berörda förvaltningar ska involveras för att utreda och ta ställning utifrån sin profession.

Vi som står bakom detta förslag anser att processen kring ’Framtidens Skola’ i Luleå kommun är odemokratisk på grund av bristen på dialog, fakta och utredningar samt baserad på felaktiga antaganden.

En bra och trygg skola för alla barn är en av de viktigaste grunderna för ett fungerande samhälle. Hur skolan ska utvecklas i framtiden är därför ett av de viktigaste beslut som en kommun kan göra. 

Processen ’Framtidens skola’ har hittills varit allt annat än inkluderande och utredningsförslaget har tagits fram utan dialog med barn, föräldrar eller personal. De områdesmöten som har hållits efter det att utredningsförslaget presenterats kännetecknas av bristande information inför mötena, lokaler där intressenter inte har fått plats och att de synpunkter som förts fram inte har dokumenterats.

Jämför vi detta med andra offentliga processer, där berörda informeras och tillfrågas i flera steg innan ett förslag kan bli aktuellt för beslut, en process som till exempel gällande detaljplaner i genomsnitt tar tre år, är processen för Framtidens Skola hittills under all kritik. 

Det framlagda utredningsförslaget i ’Framtidens skola’ handlar om en långtgående förändring av Luleås alla skolor under en period på tio år, men även förslag på omedelbara nedläggningar av de minsta och mest avlägsna skolorna i kommunen. Konsekvensen av genomförda nedläggningar blir bestående för all överskådlig framtid.
I detta viktiga arbete sker ingen dialog och tiden mellan information, förslags- och synpunktsinlämning, och slutligen färdigt förslag, är helt orimligt kort. Beslut ska tas redan inom sex månader från det att ett oförankrat idéförslag har presenterats.
Förändrad skolstruktur är en samhällsfråga – det innebär att hela kommunen (alla förvaltningar) och samhället ska vara involverade genom hela processen! Att detta inte har skett visas tydligt av att förslaget går helt emot kommunens egen Vision 2050. Framtidens skola gör vi tillsammans!”

(Namninsamlingen finns att skriva under här) ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!