Ohållbar situation för lärare

2013-10-05 12:27:15
Lärarförbundet har publicerat en ny rapport som så många rapporter innan visar på lärarnas ohållbara och stressfulla situation.

Det är en undersökning bland 3 000 gymnasielärare som har utförts av Lärarförbundet, där 8 av 10 gymnasielärare uppger att de inte hinner planera och efterarbe­ta sina lektioner, vilket därmed leder till att kvalitén på undervisningen drastiskt försämras.
Hela 90 procent av de tillfrågade tycker också att rbetsbelastningen har ökat de senaste åren, och 84 procent av dessa anser att det är administrationsuppgifter som står för den ökningen.
Hanteringen av åtgärdsprogram tycker 63 procent har lett till en ökad arbetsbelastning.
– Situationen är ohållbar. Precis som inom resten av skolan har arbetsbelastningen, framför allt den administrativa bördan, ökat dramatiskt. En ny gymnasie­reform, nya ämnesplaner, ett nytt betygssystem, mer konkurrens om eleverna – allt detta har medfört merarbete, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbun­det, i ett pressmeddelande.

Att arbetsbelastningen ökar är ett direkt resultat av enorma nedskärningar på skolan från både Socialdemokraterna och Alliansen, vilket har lett till en försämrad arbetsmiljö för både personal och elever. Lärare får helt enkelt utföra mer med mindre resurser. 
Det skärs ned på personal och lokaler samtidigt som elever trängs i klassrummen i allt ­större utsträckning. 
Elever i behov av stöd kan ­inte räkna med att få den hjälp de har rätt till. Behovet av en organiserad rörelse mot nedskärningar är skriande.

Robert Bielecki

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!