Ökad stress på apoteken efter privatiseringen

2014-09-25 12:39:14
I  veckan rapporterade Dagens Nyheter om hur dålig arbetsmiljö, personalbrist och stress skapar problem för personalen på apoteken. Orsaken är jakten på vinster och kostnader.
Privatiseringen av apoteken har gjort tydliga avtryck; 66 procent av de anställda på apoteken upplever sitt arbete som stressigt. 89 procent tror att stressen och den dåliga arbetsmiljön beror på arbetssituationen. Stressen ger symptom som allmän oro, irritation på omgivningen, sömnproblem och fysiska besvär.
”Även apotekens kunder påverkas av personalens pressade arbetssituation som leder till minskad tid för rådgivning”, menar de anställdas fackförbund Unionen.Privatiseringen av apoteken har medfört sämre tillgänglighet på rätt medicin samt  personalnedskärningar – färre får göra mer.
Därtill har personalbrist lett till att vissa apotek är bemannade av endast en person som då inte ges möjlighet att ta ut lunch och raster.  ■