Palestina: Fatah och Hamas på randen till inbördeskrig

2006-07-28 15:23:50
Palestinier som nyligen intervjuades i media beskrev sina liv på Västbanken och i Gaza som ”i en skräckfilm”. Skillnaden är att det inte rör sig om underhållning – det är verkligheten och den är skräckinjagande. Och ingenstans var skräcken så verklig och hemsk som för de boende i Beit Lahia i Gaza förra fredagen, då sju av dem slets i bitar av israeliska granater mitt i en picknick på stranden nära deras hem.

Tre palestinska barn, tre, sju och ett år, dog i vad de israeliska myndigheterna kallade ”denna olyckliga incident”.
Detta är bara en händelse i en växande storm av instabilitet, våld och samhällsupplösning. Den hotar inte bara den palestinska myndigheten utan även Israel och hela Mellanöstern.
USA-imperialismen och dess kapitalistiska allierade i Israel, tillsammans med den arabiska elitens impotens och korruption, fördjupar krisen. Det blir tydligare för varje dag att enbart regionens arbetarklass och fattiga bönder kan erbjuda en väg ur krisen, genom att försvara sina egna oberoende intressen.

Väpnade strider

Allvarliga väpnade sammanstötningar har ägt rum mellan väpnade miliser från Hamas och Fatah, mot bakgrund av ekonomisk kollaps och ett ordkrig mellan den Hamasledda regeringen och presidenten, Fatahledaren Mahmoud Abbas. Dessa konflikter är ett direkt resultat av imperialismens och den israeliska kapitalismens politik mot den palestinska myndigheten sedan valen i januari, som innebar ett förkrossande nederlag för Fatah, som varit den dominerande politiska kraften bland palestinierna de senaste 40 åren.
Hamas har trots sin antiimperialistiska retorik ingen strategi för att leda de palestinska massorna till verklig nationell och social befrielse. Det är en organisation vars ledare står för teokratisk och anti-arbetarklasspolitik. När Hamas nyligen tog kontroll över lokala myndigheter genomförde de nedskärningar av jobb och service och sålde ut kommunal egendom.
Hamas seger var ett hårt slag för USA-imperialismens plan att ”demokratisera Mellanöstern”, dvs att ersätta nuvarande regimer med mer följsamma, vad gäller Västs intressen. USA-imperialismen och dessa allierade agerar för att störta den nya Hamasregeringen genom att stoppa allt ekonomiskt bistånd och förstöra vad som återstår av infrastrukturen i de palestinska områdena. Myndighetens budget är på motsvarande 13,3 miljarder kronor varav 9,1 miljarder kommer från USA, EU och skatter som israeliska myndigheter tar in.
Samtidigt har den israeliska kapitalismen använt armén för att utöva massivt militärt tryck på den palestinska myndigheten och fruktansvärd kollektiv besfraffning av palestinierna. Under de senaste två månaderna har den israeliska armén bombarderat Gaza med 6 000 granater bara 100 meter från bostadsområden.
De ekonomiska sanktionerna och de militära angreppen har haft en fruktansvärd effekt på miljoner människors liv. Sjukhusen har fått slut på utrustning och folk har dött av njursjukdomar. Palestinska kvinnor säljer familjens smycken för småsmulor för att klara sig undan svält.

Hamas

Den här kampanjen handlar inte om att Hamas skulle vara ”terrorister”. Myndigheter från USA, EU och Israel har genom åren alla förhandlat med representanter för Hamas.
Imperialismen vill tvinga Hamas att acceptera den israeliska statens rätt att existera, genomföra tidigare fredsuppgörelser och utlysa en obegränsad vapenvila. Det innebär ett försök att fånga in och försvaga Hamasregeringen, och använda den till att kontrollera och hålla tillbaka de palestinska massorna, vars ilska över lidandet ökar.
Det är tydligt att detta också skulle innebära första steget för att tvinga Hamas ut ur regeringen och ta tillbaka Fatah som ledande kraft i en så kallad nationell samlingsregering som ett led i en USA-styrd ”krypande kupp”.
En Hamasledare, Mashaal, hävdade att Fatah samarbetar med USA-imperialismen och den israeliska regeringen för att underminera den demokratiskt valda Hamasregeringen. Detta följdes upp att av regeringen meddelade att den kommer att bilda en ny milis med Hamaskämpar. Som ett result mobiliserade Fatah sina miliser och krävde lön i protest. Därefter följde väpnade strider och dödskjutningar mellan Hamas och Fatah.
Abbas presentation av en ny plan från fångar från både Hamas och Fatah har de senaste två veckorna ökat tempot och orsakat nya svårigheter för Hamasregeringen. Fångarnas plan innehåller förslaget om en palestinsk stat enligt gränserna från 1967 (då Israel först ockuperade Gaza och Västbanken), med östra Jerusalem som huvudstad.

Erkänna Israel

Detta betyder i praktiken ett erkännade av den israeliska staten, något som Hamas inte varit beredd att göra. Bakom detta initiativ ligger att Abbas vill underminera Hamas och återta kontrollen över den palestinska myndigheten. Han har fullt stöd för detta av Västimperialismen. Men den palestinska eliten är också i desperat behov att återta initiativet i ljuset av den israeliske premiärministern Olmerts hot att tvinga igenom en ensidig lösning av gränserna mellan Israel och Palestina. Abbas ökade trycket genom att säga att det blir en folkomröstning i juli om Hamasregeringen inte skriver under fångarnas dokument.

Hög risk

Detta är en högriskstrategi för Abbas – för närvarande finns majoritet för en folkomröstning, men den senaste veckan har fångar från Hamas och Islamiska Jihad dragit tillbaka sitt stöd för dokumentet. Frågan om en folkomröstning kan leda till nya väpnade sammanstötningar mellan miliser från Hamas och Fatah.
”Kvartetten” (FN, USA, EU och Ryssland) har gjort upp om att skicka 50 miljoner dollar (350 miljoner kronor) i nödutbetalningar via Abbas kontor, vilket också kommer att orsaka spänningar mellan Hamas och Fatah.
Vad som så tydligt behövs är ett program för arbetarklassens och de fattiga böndernas intressen. Även om det börjar med ett litet antal anhängare, så är nödvändigheten att bygga en enad arbetarklassrörelse med socialistisk politik mer akut för varje dag på grund av det farliga läget. Maavak Sozialisti, CWI i Israel, fortsätter att ta upp dessa idéer bland israeler och palestinier i en komplicerad politisk sitution.

Kevin Simpson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!