Postanställda säger ifrån

2017-04-19 18:01:20
“Dags för postuppror”, uppmanar Sekos postklubbar i Stockholmsområdet. Lördag den 22 april kl 12 samlas de anställda till en demonstration på Mynttorget, där också den allmänhet som vill se en fungerande service inbjuds att delta.
– Ge oss anställda förutsättningar för att kunna utföra våra jobb och slippa anklagas för att vara slarviga, säger postklubbarnas upprop.

I uppropet anklagas den svensk-danska koncernen Postnord för att ha en destruktiv kultur, där de anställdas villkor undergrävs genom att anlita oseriösa åkerier och personalen pressas med hyvlade anställningsgrader som urholkar både lönerna och pensionerna.
– Efter ett stentufft rationaliseringstryck i 8-10 års tid, där antalet anställda har minskat med 1 000 per år går vi nu in i ett läge när hela postkoncernen dessutom visar minussiffror, säger Gunnar Westin i Seko Stockholms regionstyrelse.
Postchauffören Adolfo Ovalle berättar för Offensiv att de flesta terminalarbetarna vid Veddestaterminalen har tvingats acceptera hyvlade anställningar till 65 procent av en heltid, samtidigt som han själv har påtvingats ett tvåskift för sina körningar som gör att han varannan vecka slutar kl 20 och varannan vecka kl 21 varje kväll.
– Ett sjunkande skepp kallas företaget internt.

Underbemannade terminaler och utdelningskontor har också lett tlll att Postnord har dragit på sig hård kritik både från media och allmänheten för en försämrad service. Enligt en undersökning av Aftonbladet/Inizia upplever fyra av tio tillfrågade att de har blivit av med post och hälften att de saknar förtroende för bolaget.

Bakgrunden är en akut kris för Postnord som pressas hårt av drastiskt minskande brevvolymer på grund av digitaliseringen, även om pakethanteringen ökar på grund av ökande näthandel.
Motsättningarna har också ökat mellan den svenska och danska staten efter skriande röda siffror i den danska verksamheten, som har fått bolaget att begära ett ägartillskott på tre miljarder kronor. Den svenska regeringen sägs inte utesluta en delning av Postnord.
Enligt Seko-tidningen pekade den svenske näringsministern Mikael Damberg (S) under ett besök hos Seko Postens representantskapsmöte också finger mot att många anställda i Danmark har så goda villkor att de ger dem tre årslöner om de blir uppsagda. Det är en argumentation som inte alls gillas av Gunnar Westin:
– Vi ska inte ställa arbetare mot arbetare, säger han och betonar helt andra orsaker, som att den danska regeringen har överfört all myndighetspost till en digital hantering, medan till exempel det svenska Skatteverket än så länge bara erbjuder digital brevväxling.
– Det är en spegelbild av vad som kommer här också. Även om paketmarknaden växer blir det svårt att bedriva verksamheten affärsmässigt på en konstgjord marknad som förväntas ge vinst.

Än så länge tycks den pågående postlagstiftningsutredningen, som inte minst tillkommit efter fackliga påtryckningar, slå vakt om postens service med leverans till brevlådorna varje dag.
Under tiden växer det fackliga motståndet mot att allt fler uppdrag läggs ut på entreprenad och alltför ofta outsourcas till oseriösa åkerier som saknar kollektivavtal.
På flera håll, som vid terminalerna i Göteborg, Umeå och Sundsvall, har facket också tvingats till en hård lokal kamp mot ”hyvling” av arbetstider och andra villkor. I till exempel Umeå har Seko nyligen lyckats stoppa en hyvling av arbetstiden till 80 procent, medan majoriteten av de anställda i Göteborg accepterat en förkortad arbetstid för att undvika en omplacering.
– Vi ser en oroande utveckling med avtalsdumpning, säger Gunnar Westin och hoppas på en god uppslutning till lördagens manifestation. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!