Protester mot nedskärningarna vid Skånes Universitetssjukhus

2012-09-06 10:24:51
Vårdpersonal, studenter och patientföreningar reagerar mot att ytterligare besparingar påtvingas den hårt bantade budgeten. Sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund har inneburit stora nedskärningar genom att vårdplatser och i vissa fall hela avdelningar har försvunnit i sammanslagningarna.

Sedan en vecka råder totalt anställningsstopp, inga nya vikarier tas in och inga vikariat får förlängas. Perso­nalen vid SUS har sedan länge tvingats till övertid och vårdförbundet har räknat ut att SUS har en skuld till sjuksköterskor på 300 miljoner kronor i form av semesterdagar som inte har tagits ut. Överbelastning av personalen leder till fler vårdskador.
Arbetsmiljöverket funderar på att höja vitesbeloppen mot SUS för överbeläggningar eftersom sjukhusledningen hittills har förhållit sig passiv till den skarpa kritik som riktats mot verksamheten.

Politikernas sparkrav på 450 miljoner kronor har inte varit möjligt att uppfylla, ytterligare 245 miljoner kronor ska försvinna från verksamheten. Personalen har tvingats vänja sig vid nedskärningar som regionsty­relsens moderata ordförande Pia Kinhult desperat försöker maskera genom att konsekvent kalla dem för effektiviseringar. Förra hösten präglades av protester mot nedskärningarna på sjukhuset, men i år har ­dessa lyst med sin frånvaro fram till helt nyligen.
Nils Littorin, läkarstudent och medlem i Socialistiska Läkare, är en av initiativtagarna till en namninsamling mot nedskärningarna vid SUS som hittills har samlat 3 200 namn. Han beskriver att han på flera avdelningar har reagerat på hur många som klagar på nedskärningar och omorganiseringar utan att det tar sig konstruktiva uttryck.
Namninsamlingen har fått starkt stöd bland både vårdpersonal och andra, Nils berättar hur flera pensionärer kom till Malmöfestivalen enbart för att skriva på protestlistan.

”Politikernas argument om att det krävs nedskärningar när det går fler äldre på varje arbetande individ grundar sig på en modern myt”, ­säger Nils och hänvisar till ­malmöforskaren Daniel Ankarloo som beskriver hur ålderskvoten (d v s antalet äldre som ska försörjas av varje arbetande indi­vid) ökat lika mycket under de senas­te 20 åren som man beräknar att den ska öka framöver. Tack vare ständigt ökande produktivitet har detta inte tvingat fram nedskärningar – trots skattesänkningar, arbetslöshet och ekonomisk kris under den gångna perioden. Regeringens egna ekonomer räknar med att Sveriges offentliga finanser kommer att fortsätta att stärkas framöver; den offentlig sektorn har i själva verket ett stort investeringsutrymme.

I mitten av september ska namnen lämnas över till Pia Kinhult vid en ­demonstration utanför sjukhuset i Lund. Detta följs i oktober upp av en demonstration i Malmö under parollen ”Rädda Vården” som ­riktar sig mot nedskärningar, privatisering­ar och vinstuttag inom vården.
Sten Axelson Fisk

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!