Protester stundar på Sahlgrenska

2018-11-28 10:13:40

foto: Elias Theodorsson
Slut upp i vårdprotesterna den 3 december kl 16.00 på Sahlgrenska Jubileumsklinik.

I Göteborg och Västra Sverige växer ilskan och oron på Sahlgrenska universitetssjukhus.  Det har länge kokat bland de vårdanställda, men arbetsbelastningen har inneburit att all kraft har gått åt till att arbeta. Nu är dock gränsen nådd, vittnar anställda till Offensiv.

Situationen har gått så långt att överläkare nu varnar för att patienter kan komma att dö på grund av nedskärningarna. Ilskan grundar sig i uppgifterna om att 300 tjänster och ett okänt antal vårdplatser kan komma att försvinna under 2019 på Sahlgrenska. De fackliga organisationerna har slagit larm om att personalen redan går på knäna och resulterat i personal som sagt upp sig.
Nu på måndag (den 3 december) blir protesterna allt mer högljudda med en utåtriktad demonstration klockan 16.00 utanför Jubileumskliniken, organiserat av nätverket Rädda vårt sjukhus.
Sjukhusledningen har under åren löpande genomfört effektiviseringar, en politik som sedan länge har nått sin gräns. Sjukhusledningen använder sig av personalminskningar för att få budgeten i balans. Göteborgs befolkning växer allt snabbare och sjukhuset har i dagsläget omkring 10 000 fler akutbesök än vad som är budgeterat. Orsaken till att ekonomin är dålig är ett resultat av ett ökat vårdbehov, inte för många anställda.

De anställda vid sjukhuset vittnar om en arbetssituation där det redan är för få vårdplatser, och med de besparingar som Sahlgrenskas ledning säger sig behöva göra innebär det att fler vårdplatser kommer att läggas ned. Det finns redan idag vårdplatser som inte kan bemannas eftersom personal har sagt upp sig på grund av arbetsbelastningen.
De verkliga experterna på sjukhuset – personalen – ger en tydlig uppmaning till politikerna i regionen: ”Ni måste välja; Öka budgeten eller minska vårduppdraget”. Fortsätter utvecklingen kommer det inte att vara möjligt att fortsätta verksamheten på alla specialområden.
Även fackförbundet Kommunal riktar skarp kritik. Till DN vittnar Hans Ekström, ordförande i Kommunal på Sahlgrenska, om den ansträngda situationen och hur han möter medlemmar som sjukskriver sig eller säger upp sig för att de inte orkar mer.
Samtidigt upplever anställda och de fackliga organisationerna ett hårdare tonläge från sjukhusledningen. Förtroendevalda har uppmanats av chefer att inte kommunicera ut vilka planer som finns för framtiden, något som upplevs som en munkavle.

Efter måndagens manifestation bör ett tvärfackligt möte organiseras med utgångspunkt att bjuda in fackligt aktiva, anställda och allmänheten till att lägga grunden för ett nödvändigt vårduppror med krav på mer resurser till vården för att täcka behoven. Till en början med organiserandet av demonstrationer och uppvaktande av politiker, men man behöver också om nödvändigt vara beredda på att organisera strejker.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!