Rädda Husby vårdcentral

2011-02-16 12:30:00
150 Husbybor deltog förra onsdagen på ett elektriskt protestmöte mot beslutet att lägga ned Husby vårdcentral. Sjukvårdsstyrelsens ordförande Marie Ljungberg Schött (M), som hade mycket svårt att motivera sig, skyllde beslutet på en beställning från sjukvårdsområdets s k utförarorganisation, SLSO.

– Jag ber er att vara starka och vå-
ga ändra ert beslut, uppmanade Gunnar Johansson från Nätverket Järvas Framtid.
Marie Ljungberg Schött (M) slingrade sig efter konstens alla regler.
– Jag är den första att beklaga
nedläggningen, sa hon (!?), och förklarade till sist att hon till och med kunde tänka sig att ompröva den, om SLSO skulle be om det!!!
Ann Öberg från SLSO motiverade beslutet med att man vill slå ihop Husbys och Akallas vårdcentraler till en större och starkare samlad organisation i Akalla.

Detta var något vare sig jag själv som mötesordförande eller någon an­nan fick att gå ihop med att Husby vårdcentrals 9 000 patienter skingras åt tre håll, om inte beslutet rivs upp. Några kommer väl att följa med till Akalla.
Men andra har redan börjat lista sig hos läkare i Kista C, medan några kanske nöjer sig med de privata läkare som Marie Ljungberg-Schött hoppas ska öppna i Husby efter nedläggning­en av Husby vårdcentral.
Enligt uppgift finns det två intressenter, men Marie Ljungberg Schött misstog sig om hon trodde att intresset från privatläkare att ta över rester­na efter Husby vårdcentral skulle mö- tas av tacksamhet. Beskedet möttes tvärtom av burop och ”Vad vill vi ha? Vårdcentralen kvar”.
Och aldrig har väl så många husbybor köat för att få sjunga ut mot Moderaternas sjukvårdspolitik. Christel, som arbetar inom hemtjänsten, förklarade att ”Vi som jobbar med de gamla har ingen tid att hjälpa dem till Akalla”, medan Rauni Gustavsson förklarade att det inte går att få färdtjänsttaxi till en så kort resa.

Egon Hansson från PRO läste högt ur Marie Ljungberg Schötts eget brev till PRO, där hon förklarade att vårdbesluten ska tas av medborgarna och patienterna, inte av politiker och tjänstemän – men här är det ju tvärt­om ett beslut av politiker som har beställts av tjänstemän mot en enig lokal opinion. Och inte bara från Nätverket Järvas Framtid och PRO eller de 2 500 som har skrivit på protestlistor­na utan till och med från samtliga par-tier i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
– Så j-a sjukt, tyckte Rami från ungdomsföreningen Megafonen och Yusuf från Somaliska S-föreningen, som ansåg att demokratin ska gälla.
Paralleller drogs till Mubaraks o­rubblighet inför Egyptens massprotester, varefter ICA-chefen Joakim Söderlund förklarade företagarnas stora oro för Husby Centrums överlevnad. Dessa har, enligt ett uppföljande reportage i TV4 Stockholm under rubriken ”Husby dör”, förlorat uppåt 30 procent av sin omsättning på grund av all redan utflyttad verksamhet, och ser detta som droppen.
Även apoteket kan tvingas lägga ned om vårdcentralen försvinner.

Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S), som förklarade att Husby redan har tappat 20 procent och Akalla 50 procent av sina vårdresurser, lade i tisdags fram en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden om att Husby vårdcentral ska bli navet i en stor folkhälsosatsning. Husby, med länets sämsta folkhälsa, behöver mer resurser, inte nedlagd vårdcentral.
Nätverket har också uppmanat Järvalyftets ansvariga i Stadshuset att agera mot sina kollegor i landstinget om de förväntar sig att behålla någon trovärdighet alls i talet om ett Järvalyft.
Rättvisepartiet Socialisterna i Hus­by har för en gångs skull nöjet att få stöd av samtliga lokala partier och an­dra organisationer i en vital överlevnadsfråga för stadsdelen.
Protesterna fortsätter närmast med en massuppvaktning av Sjukvårdsstyrelsen på trappan till Lands- tingshuset tisdagen den 22 februari kl 12.30 (se www.jarvasframtid.se).
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!