Rekordhöga elpriser

2008-09-03 13:35:50
Elpriserna når hela tiden allt mer absurda nivåer. Just nu tar Vattenfall drygt 70 öre före skatt för el på ettårsavtal. Detta samtidigt som merparten av den el som tillverkas i Sverige kostar tio öre eller mindre att tillverka.

Hyggligt med vatten i kraftverksmagasinen. En snabb pågående utbyggnad av elproduktionen som pekar fram mot ett rejält elöverskott i Sveri­ge inom några år. Samtidigt rusar priserna i höjden.
Statistiska centralbyråns (SCB) siffror visar att priset före skatt ökat med omkring 50 procent på ett år. Väljer man ett ettårsavtal hos Vattenfall kostar elen med skatter inräknade 122,25 öre just nu.
Det innebär att elförbrukningen för en eluppvärmd villa nu kostar en bit över 30 000 kronor per år.
Den viktigaste orsaken till den ab­surda prisuppgången är att de svenska elpriserna blir allt närmare kopplade till priserna i Centraleuropa i takt med att allt fler kablar förbinder det nordiska elnätet med länderna söder om Östersjön.

De svenska och norska elbolagen säljer naturligtvis elen där de får bäst betalt för den, vilket gör att priserna i Norden allt mer anpassas till priser­na i exempelvis Tyskland.
Utan kopplingen till den europeis­ka elmarknaden skulle de svenska elpriserna under stora delar av året an- tagligen sjunka ned mot tio öre per kilowattimme.
Den andra faktorn bakom de höga priserna är att kostnaderna för miljöpolitiken helt och hållet vältras över på elkonsumenterna.
De elbolag som levererar el från förnyelsebara energikällor (vind, biobränsle och viss vattenkraft) får extra betalt via det så kallade elcertifikatsy­stemet.
Problemet är att systemet är konstruerat så att kostnaden direkt hamnar på elräkningen. När elbolagen dessutom är ganska söliga med utbyggnaden stiger det pris som hushål­len betalar för elcertifikaten. På ett par år har  priset gått från runt tre till sex öre per kilowattimme.
Systemet med utsläppsrätter för koldioxidutsläpp har också bidragit till att driva upp elpriserna under året.

De senaste åren har de tre stora elbolagen som dominerar i Sverige (Vattenfall, Fortum och Eon) gjort ungefär 45 miljarder kronor i vinst årligen.
I år ser den siffran ut att överträffas.
Det skulle behövas en total omläggning av elsektorn.
Avregleringen som skulle ge ökad effektivitet och pressa priserna har blivit ett fullständigt fiasko.
Elbörsen måste skrotas och staten måste på nytt sätta ett långsiktigt stabilt och rimligt elpris för hushållen och industrin. Elbolagens mångmiljardvinster måste dras in till samhället för att garantera en massiv satsning på ny miljövänligare el och på att effektivisera elanvändningen.
Detta skulle lösa en hel del av de akuta problemen.
Men erfarenheterna av drygt tio år med marknadsstyrning av elsektorn visar att så länge vinstintresset får styra kommer besluten att bli ryckiga och konsumenter och miljö kommer att hamna i kläm. Därför måste kraftverk och elnät ägas gemensamt och styras utifrån konsumenternas, indu­strins och miljöns intressen, istället för att kortsiktiga vinstintressen får bestämma.
Krister Ahren

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!