Rekordmarsch för klimatet

2014-09-24 20:34:11
En rekordstor klimatmarsch med 400 000 deltagare genomfördes i New York den 20 september. Den globala manifestationen People’s Climate March anordnades för att sätta press på politiker och makthavare inför veckans klimatmöte, som FN-chefen Ban Ki-moon bjudit in världens ledare till.

Hela 160 länder med 2 646 olika aktiviteter deltog i manifestationen, men störst uppslutning blev det i New York där nära 400 000 människor gick ut på gatorna för att uppmana politikerna att ta klimathoten på allvar. Sammanlagt runt om i världen ska över 600 000 personer ha deltagit i demonstrationerna enligt organisatörerna.
I Stockholm trotsade cirka 500 tappra klimatkämpar spöregn, åska och hagelstormar för att delta i manifestationen. Många privatpersoner, men även miljöorganisationer som Klimataktion, Greenpeace, Fältbiologerna och 350.org samlades i Vasaparken. Em Petersson, kampanjledare inom klimat och energi på Greenpeace Sverige, betonade i sitt tal vikten av att organisera sig, att det är trycket från massorna som kan skapa förändring och att det är folket som måste kräva att politikerna tar sitt ansvar.
’’Det krävs politiker som lämnar de fossila resurserna i marken, det krävs politiker som sätter gränser för vårt ohållbara resursuttag. Gränser som säger att världens mest känsliga område, Arktis, ska skyddas mot oljeexploatering. Vi behöver att klimatfrågan genomsyrar alla politiska beslut. Världen behöver komma överens om ett globalt klimatavtal i Paris nästa år, EU måste anta tre bindande och ambitiösa mål till år 2030 och Sverige måste skärpa ägardirektiven till Vattenfall och ställa om till ett hundraprocentigt förnybart energisystem.’’

Det behövs en akut press på dagens makthavare att fatta och verkställa beslut nu. Det behövs även direkta aktioner mot exempelvis oljebolag för att uppmärksamma storföretagens ödeläggande förehavanden. Men vi måste även börja diskutera ur ett större politiskt perspektiv.
Dagen innan manifestationen höll flera av de mest framstående rösterna i den amerikanska vänstern en paneldiskussion om hur man bygger en rörelse för att bekämpa klimatförändringarna.
Kshama Sawant från Rättvisepartiet Socialisternas systerorganisation i USA, Socialist Alternative, och de andra paneldeltagarna, diskuterade om till exempel hur man kan utmana kapitalismen och ersätta den med ett politiskt och ekonomiskt system som garanterar hållbarhet och social rättvisa.

I Kshama Sawants inlägg under paneldiskussionen poängterade hon att People’s Climate March måste markera en vändpunkt, där de genom denna globala manifestation skulle kräva den fundamentala strukturella förändring som är nödvändig för att bemöta klimatförändringarna.
Hon uppmanade till stort deltagande i klimatmarschen, men även ett fortsatt engagemang i miljöfrågan.
”Vårt budskap på söndag måste vara tydligt; om du ännu inte är organiserad är det nödvändigt att bli involverad och fortsätta engagera sig. Gå med i en miljöorganisation, gå med i en fackförening, gå med socialisterna! Bli en del av kampen!”
Hon tog även upp om hur de rikaste fem företagen i världen är inriktade på fossila bränslen. Att dessa företag har alla resurser, all teknologi och all makt för att få världen att ställa om till förnyelsebar energi, men att inget kommer att stoppa dem från att borra efter olja tills varje droppe är slut.
”Det är kapitalismens rätta ansikte. I detta system är marknaden gud, och allting offras på profitens altare. /…/ Sättet för oss att vinna mest är att starta här och nu, och erbjuda visionen om en varaktig lösning, en vision om ett rättvist samhälle, en socialistisk värld som kan leverera en hållbar och hög levnadsstandard för alla på jorden.”

Den globala klimatmanifestationen översteg alla förväntningar med den enorma folkmassa som samlades i New York och i resten av världen. Detta visar på ett brett engagemang, inte bara hos aktiva miljöaktivister utan hos större delar av befolkningen.
År 2015 kallar FN till en stor klimatkonferens i Paris. Där är det meningen att ett globalt klimatavtal ska skrivas under. Förväntningarna är mycket höga och de föregående klimatmötena, inklusive mötet i New York denna vecka, har till stora delar varit förberedande inför detta avgörande möte.
Tongångarna inför mötet är dock inte optimistiska. Många menar att det här mötet är sista chansen att agera om vi ska nå målet att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader, medan en del menar att det redan är försent.

Det återstår att se huruvida det kommer att ske några drastiska förändringar under det kapitalistiska styret.
Vi har länge vetat att vi står på ett sjunkande skepp, men trots det blundar världens makthavare för problemet. Därför ger söndagens massiva klimatmanifestation en glimt av hopp. Gräsrotsrörelser som förenar till masskamp är i nuläget det enda sättet att nå fram till en markant förändring.
Vi måste fortsätta att organisera oss och fortsätta med direkta aktioner som slår mot storföretag och vi måste även involvera fler i miljökampen. Nu mer än någonsin måste fokus läggas på klimathoten.
Men i den kampen måste även fokus läggas på kapitalismens förödande effekter på miljön.Vi måste uppmana och upplysa om att det finns alternativ till det rådande ekonomiska systemet, ett socialistiskt alternativ som kan förhindra många av de klimatkatastrofer som i dagsläget väntar oss. ■