Revolution 2017 – Pssst!!! Tjuvkika på panelen:

2017-10-25 22:43:27
Under Revolution2017 kommer följande panel att diskutera frågan ”Vad är den de viktigaste lärdomarna av den ryska revolutionen för kampen idag?” Redan nu börjar vi nosa på ämnet och deltagarna genom dessa tre frågor:

1. Tre meningar om det du tycker är de viktigaste lärdomarna av den ryska revolutionen.

2. Kamper idag som du brinner för?

3. Dina reaktioner på andra evenemang/artiklar (vänster, borgare eller kulturpersoner)
som eventuellt uppmärksammar hundraårsjubileet?

Per-Åke Westerlund, skribent i tidningen Offensiv, VU-ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna

1. – Arbetarklassen är den starkaste kraften, totalitära regimer kan störtas och kapitalismen kan avskaffas. Det behövs ett revolutionärt massparti, 1917 var bolsjevikpartiet avgörande. Socialismen är internationell, att revolutionerna besegrades i andra länder isolerade Sovjetunionen och öppnade för stalinismen.

2. – Internationellt: Katalonien, anti-Trump. I Sverige: mot rasism, nazism och utvisningar; mot privatiseringar och nedskärningar. Särskilt uppmuntrande i år att se en ny våg feministiska aktivister på 8 mars, att under Pride i Eskilstuna och Stockholm driva kampanj mot utvisningar, intervjua unga utvisningshotade på Ung i Sverige, prata med deltagare på sopgubbarnas och Sekos protestmöten.

3. – Smutskastningen av den ryska revolutionen avslöjar borgarklassens djupa oro för nya revolutioner och masskamp. De är samtidigt rädda för att ge revolutionen allt för stor uppmärksamhet.

Alexey Sahknin, historiker, skribent (bland annat i Internationalen) och politisk flykting från Ryssland

1. – Livet är alltid mer komplicerat än vad föreställningen om det är. Framgång tillhör dem som kan gå längre än sina egna dogmer, vilket bolsjevikerna klarade av att göra. Från ett annat perspektiv, revolution och den verkliga politiken generellt är aldrig en fråga om kamp mellan abstrakta modeller. Det är inte principer eller modeller som kolliderar, det är inte demokrati mot auktoritarism eller tydligt klass mot klass. I verkligheten brukar allt vara i dialektisk koppling. Även demokrati kan ha autoritära former. Det är viktigt att se dessa motsättningarna och inte vara gisslan i en doktrin.

2. – Det finns några frågor som är viktigast för mig. Såklart är den första att delta i bygget av den nya vänsterrörelsen i Ryssland som kan stå emot både regeringen och den liberal-nationalistiska oppositionen. Vi försöker nu att starta Vänsterfronten på nytt. En viktig del i detta är att skaffa och förstärka internationella kontakter och samarbeten.

– Den andra frågan är antikrig och antimilitarism-kampanjen. Jag deltog t ex i fredsövningar på Åland i september.

3. – Jag har själv skrivit några artiklar på svenska och engelska. Nu har jag skrivit klart en ganska stor essä på akademisk nivå om sovjeter och bolsjeviker för tidskriften Tidsignal. Den borde komma ut i november.

Toivo Jokkala, chefsredaktör för Arbetaren

1. – Att en till synes oövervinnerlig statlig övermakt kan övervinnas ”underifrån” även i den industriella tidsåldern.

– Att människor inte kan tillåta att den sociala omvälvningen läggs i ”yrkesrevolutionärers” eller en självutnämnd politisk elits händer om de vill se en långsiktigt hållbar demokratisk revolution, en revolutions landvinningar måste ständigt försvaras.

– Att hotet om en revolutionär resning kan utöva stark påverkan även på andra samhällen och länder – som när den allmänna rösträtten och i förlängningen de västliga välfärdsstaterna växte fram med den ryska revolutionen som tyst hotbild.

2. – Gräsrotsorganisering för social rättvisa i största allmänhet.

– Initiativ som syftar till facklig organisering i den fattiga delen av världen, och initiativ för att knyta samman sådana kamper med det fackliga engagemanget i väst (dvs på många punkter motsatsen till det föga systemöverskridande ”Sverige måste bli en kunskapsnation” som ofta är LO-fackens svar på låglönekonkurrensen).

– Miljö- och klimatkamp och kamper som syftar till att på antikapitalistisk grund värna ekosystem och bygga ett ekologiskt hållbart samhälle.

3. – Jag slås av att många institutioner väljer att anlägga en rent estetisk hållning till revolutionen, ställer ut affischer, har seminarier om kultursynen etc. Anses det lättare att närma sig skeendet så än att ha en mer politisk ingång?

– Det förekommer också en vulgärbeskrivning som gör gällande att februarirevolutionen var en rent ”demokratisk” revolution medan oktoberrevolutionen enbart ska förstås som en auktoritär kupp. Dubbelmaktssituationen med provistorisk regering och sovjeter, samt att den provisoriska regeringens ytterst kontroversiellt fortsatte det ryska deltagandet i världskriget, kommer ofta i skymundan.

Konst & Revolution

BadArt Svergies grundare Natalia Medina kommer att tala om hur revolutionen totalt revolutionerade konsten. På bilden besöker Natalia Moderna Museets ryska revolutionen-rum och berättar om Tatlins torn, monumentet över tredje internationalen. Det var tänkt att konstrueras i stål och glas för att folket skulle ha insyn i organisationen och toppen och botten skulle cirkulera – symbol för gräsrotsstyre.

Vi hittar Rodzenkos fotografi med tjejen som ropar – förlagan till BAD ART loggan. Och förundras över de fantastiska propagandaplanscherna. T ex den som hyllar arbetarens kreativitet och uppfinningsförmåga. Den 4 november auktionerar vi bort några sådana planscher. Missa det inte!

Tove Möller
Tove är en av de konstnärer som ställer ut på Revolution2017

Beskriv ditt konstnärskap:
– Jag kan inte slåss, inte heller kan jag lagen,
eller lagens kryphål, jag kan inte uppfinna appar eller
tidsmaskiner, så jag försöker göra konst istället.

Om konstverket Good Luck:
– Good Luck är en uppmaning, men också en uppgiven hälsning till var och en samt vad och vilket som möter den.


 

Revolution 2017 hålls den 4 november kl 10:30-21:00 på Södergården, Götgatan 37, Stockholm

PROGRAM

10:30 Öppning

11:00-12:45 Seminarier
Hur gick Ryska revolutionen till?
Finska inbördeskriget.
Den förrådda revolutionen
Trotskij mot Stalin.
Anton Nilson
Hundraåringen som gjorde revolution.
(FRISTÅENDE)

12:45-14:30 Lunch
Inkl guidning av BadArt om
utställningen Konst och Revolution.

14:30-16:00 Paneldisskussion
Lärdomar av den Ryska revolutionen.

16:30-19:00 Stormöte
Hundra år – dags för en ny revolution!
Appeller, filmer, musik och poesi.

19:00-21:00 Middag och mingel.

KOM MED!

Platserna på Revolution2017 håller på att ta slut. Köp din biljett för 50 kronor genom att swisha 123 240 32 85 eller använd Plusgiro 87 96 49-2. Glöm inte att skriva 4 november i meddelanderutan.
Har du bara bokat biljett men inte betalat den – passa på att göra det nu!

För frågor:
rs@socialisterna.org eller 073 509 06 84.

LÄS MER
På sidan: revolutionen1917.wordpress.com finns texter om vad som verkligen hände under och efter den ryska revolutionen 1917.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!