Rinkebyhuset: Ockupationen fortsätter

2009-11-16 12:39:56
Pressmeddelande från Rinkebyhusets Vänner: Ockupationen fortsätter.

Det bestämdes på ett välbesökt stormöte arrangerat av Rinkebyhusets vänner i det ockuperade Rinkebyhuset på söndag kväll. Hundratals Rinkebybor har under helgen visat sitt stöd och deltagit på dagliga stormöten, spelningar och andra aktiviteter. På lördagen genomfördes också en manifestation på torget som samlade ett par hundra deltagare. Talrika arbetsgrupper har också bildats för att nå ut med information, kontakta de boende och lokala föreningar, mobilisera stöd, garantera god ordning, organisera verksamheten i huset och inleda en bred dialog om hur huset bäst kan användas.

Beslutet om rivningen har fattats av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.

Rinkebyhusets vänner kräver nu att de ansvariga politikerna i Stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, stadshuset och Kista-Rinkeby stadsdelsnämnd tar sitt ansvar och river upp beslutet att riva.

Vi anser att de akuta bristerna när det gäller bostadsförsörjningen är ett lagligt skäl att ogiltigförklara rivningen. Rinkebyhuset har tidigare använts till ungdomsbostäder och kan åter användas för både studentbostäder och andra ungdomsbostäder. Det kan också användas till bostäder åt hemlösa flyktingfamiljer som idag placeras på det hårt kritiserade gästhemmet Wenngarns gård i Sigtuna (mögel, fukt, misär),där det för övrigt spenderats miljoner på att ha dem där!

I Rinkeby och på Järva finns ett stort problem med trångboddhet, som skulle lindras genom att garantera små och billiga lägenheter åt många studerande och andra ungdomar i 20-årsålderna.

Rinkebyhuset kan också användas till lokaler åt det lokala föreningslivet, ungdomsverksamheter, hantverkare, småföretagare och återflyttning av utflyttad samhällsservice.

Rinkebyhusets vänner planerar att demonstrera i samband med fastighetsnämndens möte på tisdag kl 16.30 i Stadshuset och i samband med Kista-Rinkebys stadsdelsnämnds möte torsdag den 26 november i Rinkebyskolan.

Det pågår i dag en så kallad Rinkebydialog, som helt bortser från den sociala nedrustning med utflyttning av kommunal service som bara fortsätter och de stora brister som finns här och nu när det gäller både jobb, bostäder och offentlig service. Genom att ockupera vill vi ge Rinkebyborna en möjlighet att vara med och ta besluten om vad Rinkebyhuset ska användas till!

Ockupationen fortsätter!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!