S-ja till ”lex Odenberg”?

2007-05-02 18:32:04
Socialdemokraterna är nu beredda att stödja högeralliansens förslag till en ny avlyssningslag som ger staten rätt att kontrollera alla gränspasserande kabelbundna telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden och fax.
Det skulle betyda att ännu ett lagförslag som urholkar skyddet av enskildas privatliv kan röstas igenom innan det hunnit debatteras och utredas ordentligt.

Socialdemokraterna säger att man kommer att stödja förslaget om det ändras på tio punkter. Bland annat vill man att förslaget begränsas till avlyssning av trafik som rör ”yttre väpnat hot” och inte bara ”yttre hot” och utreda möjligheterna att låta en domstol ge tillstånd till signalspaningen. Socialdemokraterna har också synpunkter på hur länge information får lagras och hur den får användas, men något verkligt motstånd mot utökad avlyssning reser socialdemokraterna inte.
Förre justitieministern Bodström möttes själv före valet av många protester och till slut av en minoritetsbordläggning av sitt avlyssningsförslag.
Han ville ge polisen och Säpo kraftigt utökade rättigheter att bugga och avlyssna. Även Bodströms förslag, som snart börjar gälla, tar bort kravet att den som avlyssnas måste vara misstänkt för ett grovt brott.
Vi ser nu också ett revirpinkande från två delar av statsapparaten, där högeralliansen företräder den militära övervakningen genom FRA och socialdemokraterna den polisiära, polisen och Säpo. Den moderata försvarsministern försvarar sitt förslag med att FRA:s radiosignalspaning är antik och måste moderniseras i takt med de nya kommunikationsmedel som finns idag.

Ökat mandat för FRA

Även socialdemokraterna är med på att det behövs ett utökat mandat för FRA att kunna avlyssna e-post och telefonsamtal som korsar Sveriges gränser, men Bodström har sagt att han är orolig för att lagen kommer att göra det möjligt för FRA att syssla inte bara med militär underrättelseverksamhet utan också med polisiär brottsbekämpning.
En som borde ha insyn i det statliga spionaget på landets invånare är förre Säpochefen Anders Eriksson. Han är nu ordförande i statliga Registernämnden (som bl a ska kontrollera Säpos register).
I sitt yttrande på regeringens förslag skriver han: ”Om förslaget genomförs skulle Sverige vid en internationell jämförelse komma att framstå som ett skräckexempel vad gäller rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten”.
Odenberg försöker nu lugna vanligt folk med att det inte är du och ”moster Agda” som kommer att avlyssnas. Staten spelar på människors skräck för terrorattentat och vilja att sätta dit miljöbovar, internationella vapen-, narkotika- eller människohandlare.
Dessa argument skorrar falsk på många sätt. Så kallade experter på terrororganisationer uttalade i veckan att regeringens utökade militära engagemang i Afghanistan gjort att risken för ett terrorattentat i Sverige har ökat.
Svenska statens spionage på invånarna har också en historia som förskräcker, där vad som är lagligt eller olagligt inte har spelat någon roll. Mycket stora resurser har lagts ned på olaglig åsiktsregistrering. Radikala fackliga aktivister och människorättskämpar som mobiliserat till kamp och protester har avlyssnats, skuggats och registrerats av Säpo.

IB-affären

Tusentals kommunister, vänstersocialdemokrater och andra vänsteraktivister – alltifrån fyrtiotalets stora metallstrejk, sextiotalets gruvstrejk, Vietnamrörelsen till dagens proteströrelser – finns i Säpos register från vilka idag utvalda, censurerade avsnitt kan beställas.
Det socialdemokratiska partiet byggde till och med upp en egen hemlig underättelseverksamhet, Informationsbyrån (IB), som i samarbete med militären spionerade och åsiktsregistrerade på arbetsplatserna. E-post och sms har idag i hög grad ersatt brev. Om staten skulle föreslå att den ska ha rätt att sprätta upp och läsa din post före att du får den, dessutom utan att behöva informera dig om detta ens i efterhand, skulle det leda till ett ramaskri. Det skulle vara politiskt omöjligt att genomföra. Statsapparaten är inte alltid god, den försvarar det bestående samhället och den styrande klassen, borgarklassen och dess privilegier. Förslaget om massavlyssning innebär att ”Storebror ser dig” utan din kännedom och den kommer ”vid behov” att användas mot socialister och fackliga kämpar, som fredligt kämpar för ett demokratiskt socialistiskt samhälle där folkflertalets behov och inte vinstmaximering styr.
Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!