S och Venstre – valets förlorare

2009-11-25 20:03:25
Högerpartiet Venstre (V) och Socialdemokratin (S) backa­de medan Socialistisk Folkeparti (SF) blev den stora vin- naren i kommunalvalet i Danmark den 17 november.

Att rasistiska högerpartiet Dansk Folkeparti också ökade visar att det handlar om en fortsatt politisk polarisering – en politisk kris som snabbt kan komma att eskalera när de flesta partier redan tydligt visar att de suttit på ljugarbänken och vässat yxan mot den danska välfärden.
När rösterna räknats klart hade SF fått 14,5 procent av rösterna, en raketuppgång med 7,1 procentenheter, vilket innebär att de blir dubbelt så stora i kommunerna. S backade med 3,6 procentenheter till resultatet 30,7 procent av rösterna.

Den andra stora förloraren är högerpartiet Venstre (V), som leder regeringen, som har gått tillbaka med 2,7 procentenheter och får 24,8 procent av rösterna. Dansk Folkeparti, som tidigare har fått betydligt lägre i kommunvalen än i riksdagsval, gick framåt med 2,2 procentenheter och plockar därmed hem 8,1 procent av rösterna.
Det andra regeringspartiet, Konservativa (K), tog 11 procent av rösterna, en liten ökning med 0,7 pro- centenheter.
Vänsteralternativet Enhedslisten, Ø, som visserligen tappade i landet som helhet, blev å andra sidan  tredje största parti i Köpenhamn. I den tidigare starka kommunen Gladsaxe tappade man dock ett mandat som gick till SF, som ökade med hela 5 mandat.
SF går till köttgrytorna i samarbe­te med högern i flera kommuner. I Frederikshavn ger de V:s Lars Møller makten på bekostnad av Socialdemokraterna. ”SF är mer eniga med Vens-tre, Konservative och Dansk Folke- parti om vårdpolitiken, än de är med Socialdemokraterne”, förklarar V:s Bent Larsen till tidningen Arbejderen.
Enligt Larsen har SF också gått med på att inte kritisera regeringen. SF:s svekfulla högersvängar markeras exempelvis av att man redan innan valet gick med på ett historiskt dråpslag mot Köpenhamns barnomsorg – 47,5 miljoner danska kronor (65,9 miljoner svenska kronor) i nedskärningar, 4 procent av barnstugornas budgetar. Vissa förskolor upplever en ren slakt med hela 20 procent!
Nu planerar Københavns Forældreorganisation nya protester mot de massiva nedskärningarna på barnomsorgen utanför Rådhuset ända fram till jul, lovar de. Föräldrarna har också hotat med strejker och blockader om inte politikerna backar.
I fönstren till en barnstuga i ar-
betarstadsdelen Nørrebro i Köpenhamn sitter mängder av affischer, målade av barnen, med krav på upprust- ning och bilder på elaka monster i slips.
– Jag har alltid röstat på SF, men nu fick jag nog och röstade på Enhedslisten, berättar Marit Jensen, en av de många förskollärare som har demonstrerat mot nedskärningarna.

Många känner också tydligt av hur även SF, likt högerpartierna, anpassar sig efter rasistiska DF:s retorik och språkbruk.
I den senaste artikeln på SF-ledarens blogg, som heter ”Till kamp för de danska värderingarna”, slås det fast att han är ”stolt över Danmark” och att högern inte ska ha monopol på de danska värderingarna.
Vilka de danska värderingarna är visar sig vara lika luddigt som när rasisterna i DF talar om det ”gemensamma danska”.
Tydligen ingår inte välfärden, arbetarnas löner eller flyktingarnas situ-ation i den gemensamma värdegrun- den det talas om.
SF har därmed svikit den viktigas­te delen av arbetarrörelsens traditioner – solidariteten och gemenskapen med alla arbetare och förtryckta.
Enhedslisten (Ø) visade tydligt i Köpenhamn – där de blev tredje största parti – att det finns en betydande och växande grupp av arbetare som genomskådar de etablerade partierna och vill se en socialistisk politik. SF:s svek ökar inte bara chanserna för Ø att växa massivt, det lägger också ett ökat ansvar på den marxistiska vänstern att ta rätt initiativ.

Trots att Enhedslisten har gett stöd till föräldraprotesterna och till de strejkande soparbetarna såväl som till annan kamp, ingriper de inte som ett parti och erbjuder sin organisation och politik. Även Ø är alltför valinrik­tade, vilket ovillkorligen kommer att leda till politiska misstag. I många politiska frågor handlar deras politiker helt inom ramarna för vad de andra partierna kan tolerera, d v s att inte överskrida budgetramar – varvid de ofta föreslår att omsorgen ska räddas med nedskärningar på administration eller med skattehöjningar som slår mot vanligt folk.
Enhedslisten är det mest progressiva partiet och erbjuder arbetare ett alternativ. Desto viktigare är det att deras politiker och företrädare aktivt ingriper i klasskampen samtidigt som de tackar nej till alla privilegier och arvoden samt kontrolleras politiskt och demokratiskt av medlemmarna.

Mattias Bernhardsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!