Säg nej till Nato-avtalet

2016-05-18 11:53:35


Demonstrera mot värdlandsavtalet i Stockholm den 21 maj.


Den 25 maj ska riksdagen fatta det slutliga beslutet. Nedräkningen mot beslutet har omgetts av en enorm propaganda för Nato och värdlandsavtalet.

Värdlandsavtalet med Nato (Host Nation Support), som ger Nato möjlighet till att placera ut trupper och utrustning (inkluderat kärnvapen) i Sverige samt med landet som bas bedriva krig, kuppades igenom av Alliansregeringen strax innan valet 2014. Det formella beslutet fattades i augusti 2014 och strax därefter (i början av september) undertecknades avtalet den dåvarande överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson vid Natos toppmöte i Wales 2014.
Lika frenetiskt som osant har regeringen påstått att värdlandsavtalet inte innebär ännu ett steg in i Nato. Men för de som öppet kampanjar för att Sverige ska bli medlem i Nato är värdlandsavtalet ”ett bra första steg” som måste följas av ”en tydlig färdplan för ett svenskt medlemskap i Nato”, som de båda  moderaterna Karin Enström och Hans Wallmark skrev på DN Debatt den 28 februari.
Värdlandsavtalets syfte är att Sverige i än högre grad ska bli med i Nato:s miltära operativa verksamhet.
”Det svenska försvaret är redan ’interoperatibelt’ och har förmåga att samverka militärt”, menade Nato:s operative chef general Petr Pavel när han besökte Sverige i slutet av april. Syftet med hans besök var att tillsammans med regeringen och Försvarsmakten dra upp riktlinjerna för hur samarbetet ska fördjupas efter att riksdagen har sagt sitt om värdlandsavtalet. Natogeneralen Pavel gjorde för övrigt ingen hemlighet av att han exempelvis önskade att Sverige och Nato gemensamt arbetade för bland annat en ökad militarisering av Gotland.

Med sin allians med Nato och USA bidrar regeringen till att skärpa det redan mycket spända läget Östersjöområdet.
Både Ryssland och Nato:s medlemsstater samt samarbetspartners som Finland och Sverige har inlett en kraftig militär upprustning. Den militarisering som sker i och kring Östersjön rymmer många otäcka scenarier och krigshökarna blir allt fler. Hur försvara och stärka Nato:s ställning i Europa i allmänhet och Östersjöområdet i synnerhet kommer att stå högst på dagordningen vid Nato-toppmötet i Warszawa den 8-9 juli.
Värdlandsavtalet och Nato-samarbetet ökar spänningarna som riskerar att följas av såväl högre försvarsanslag som att den svenska militären blir med i nya Nato- och/ eller USA-ledda krigsaktioner.


Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Riv upp värdlandsavtalet.
• Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap.
• Kamp för omedelbar militär nedrustning.
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!